PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Fascynacja dzieci Internetem a rodzicielski monitoring ich aktywności online

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Children’s fascination with the Internet and parental monitoring of their activity online
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dane z wielu krajów dowodzą, że w ostatnich latach znacząco wzrósł odsetek dzieci i nastolatków które korzystają z Internetu nawet codziennie. Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój dzieci rodzi wiele nadziei, ale też obaw i dylematów stawiając przed rodzicami nowe wyzwania. Celem niniejszego wystąpienia jest przegląd wybranych koncepcji teoretycznych i wyników badań własnych nad kontrolowaniem przez rodziców aktywności internetowej dzieci. W badaniach poszukiwano odpowiedzi na dwa podstawowe pytania: (1) czy istnieją statystycznie istotne różnice w zakresie monitoringu aktywności internetowej pomiędzy rodzicami dzieci rzadko oraz często korzystających z Internetu oraz (2) która ze zmiennych: poczucie bliskości w rodzinie oraz postawy rodziców wobec Internetu ma większy wpływ na poziom monitoringu aktywności internetowej dzieci (w grupie rodziców dzieci stosunkowo rzadko oraz codziennie korzystających z Internetu). W badaniach uczestniczyło 161 rodziców (20 ojców i 141 matek) dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wyniki badań wskazały, że rodzice, których dzieci korzystają z komputera rzadziej, silniej monitorują aktywność internetową dzieci oraz bardziej orientują się w celach, do jakich dzieci wykorzystują Internet, w porównaniu z rodzicami, których dzieci codzienne surfują w sieci. Ponadto, w grupie rodziców dzieci rzadko korzystających z Internetu najistotniejszym predyktorem monitoringu było poczucie bliskości w rodzinie, zaś w grupie rodziców dzieci często korzystających z Internetu najsilniejszymi predyktorami monitoringu były: percepcja korzyści z Internetu oraz percepcja Internetu jako zagrożenia (poczucie bliskości w rodzinie nie miało tu istotnego znaczenia).
EN
Recent data from many countries indicate that the percentage of children and teenagers using the Internet even on a daily basis has grown significantly. Influence of new technologies on children’s development raises a lot of hope but also causes parental concerns resulting in new challenges. The purpose of the presentation is to give an overview of selected theoretical concepts and own research results on parental controls over children’s Internet use. The answers were sought to two fundamental questions: (1) Are there any statistically significant differences in the control of children’s Internet use among parents whose children use it rarely (first group of parents) and those who use it frequently (second group of parents)? (2) Which of the two variables: the sense of family closeness or the parental attitude towards the Internet have stronger effect on the parental monitoring of children’s Internet use (in the groups of children using the Internet rarely vs. those who used it daily)? The participants were 161 parents (20 fathers and 141 mothers) of children aged 7-12 years. The results have shown that the first group controls the children’s Internet use more strongly than the second group and is aware of what their children use it for. The most essential predictors of the parental monitoring were: sense of family closeness (the first group) vs. parents’ Internet perception as a source of benefit and parents’ Internet perception as a threat or risk (the second group); the sense of family closeness was insignificant in the secod group.
Rocznik
Tom
Strony
443--460
Opis fizyczny
Bibliogr. 37 poz.
Twórcy
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną, Katowice, hanna.przybyla-basista@us.edu.pl
 • Uniwersytet Śląski, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną, Katowice, anna.kolodziej@us.edu.pl
Bibliografia
 • 1. Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Wydawnictwo Zysk i Spółka.
 • 2. Borcuch, A., and Świerczyńska-Kaczor, U. (2013). Serwisy społecznościowe – jednostka i społeczeństwo na pograniczu świata rzeczywistego i świata wirtualnego. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 65, pp. 61-70.
 • 3. Brzezińska, A., and Janiszewska-Rain J. (2005). W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy o rozwoju człowieka. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • 4. Byrne, S., Katz, S.J., Lee, T., Linz, D., and McIlrath, M. (2014). Peers, predators, and porn: Predicting parental underestimation of children’s online risky experiences. Journal of Computer-Mediated Communication, 19, pp. 215-231.
 • 5. Çankaya, S., and Odabaşi, H.F. (2009). Parental controls on children’s computer and Internet use. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1, pp. 1105-1109.
 • 6. Cottrell S.A., Branstetter S., Cottrell L., Harris C.V., Rishel C., and Stanton B.F. (2007). Development and validation of a parental monitoring instrument: Measuring how parents monitor adolescents' activities and risk behaviors. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 15(4), pp. 328-335.
 • 7. Department for Children, Schools and Families (2009). Parents & Internet Safety. Report from HCI Discussion Groups 27 April – 1 May 2009. Retrived from http://media.education.gov.uk/assets/files/pdf/p/parents%20online%20behaviours%20nfer .pdf (Available online: 2014, January 26).
 • 8. Epstein, J.A. (2012). The role of parents and related factors on adolescent computer use. Journal of Public Health Research, 1(1), pp. 75-78. doi: 10.4081/jphr.2012.e13
 • 9. Grossbart, S., McConnell-Hughes, S., Pryor, S., and Yost, A. (2002). Socialization aspects of parents, children, and the Internet. Advances in Consumer Research, 29, pp. 66-70.
 • 10. Guarini, A., Passini, S., Melotti, G., and Brighi A., (2012). Protective factors on perpetration of bullying and cyberbullying. Studia Edukacyjne, 23, pp. 33-55.
 • 11. Kerr M., and Stattin H., (2000), What parents know, how they know it, and several forms of adolescent adjustment: Further support for a reinterpretation of monitoring, Developmental Psychology, 36, pp. 366–380.
 • 12. Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo – część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9- 16 lat i ich rodziców. Warszawa: SWPS – EU Kids Online PL. Retrieved from http://www.swps.pl/images/stories/zdjecia/eukidsonline/l_kirwil_raport_polska_eukidsonline_v3.pdf (Available online: 2017, October 15).
 • 13. Knol-Michałowska, K. (2012). Rola rodziny w interwencji i profilaktyce zagrożeń w Internecie. Studia Edukacyjne, 23, pp. 301-327.
 • 14. Królikowska, A. (2015). Dzieci nauczycielami swoich rodziców. Socjalizacja odwrotna we współczesnej rodzinie. Wychowanie w Rodzinie, 11(1), pp. 127-142.
 • 15. Liau, A.K., Khoo A., and Ang P.H. (2008). Parental awareness and monitoring of adolescent Internet use. Current Psychology, 27(4), pp. 217-233.
 • 16. Lin, C.H., Lin, S.L., and Wu, C.P. (2009). The effect of parental monitoring and leisure boredom on adolescents’ Internet addiction. Adolescence, 44(176), pp. 993-1004.
 • 17. Livingstone, S. (2003). Children’s use of the Internet: Reflections on the emerging research agenda. New Media & Society, 5(2), pp. 147-166.
 • 18. Livingstone, S. and Bober, M. (2004). UK children go online: Surveying the experiences of young people and their parents [online]. London: LSE Research Online. Retrieved from http://eprints.lse.ac.uk/archive/00000395
 • 19. Livingstone, S., Mascheroni, G., Dreier, M., Chaudron, S., and Lagae, K. (2015). How parents of young children manage digital devices at home: The role of income, education and parental style. London: EU Kids Online, LSE, s. 7. Retrieved from http://eprints.lse.ac.uk/63378/1/ (Available online: 2018, January 20).
 • 20. Mead, M., (2000). Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. Warszawa: PWN.
 • 21. Myers, P. (2013). The Internet dilemma. Retrieved from http://childdevelopmentinfo.com/ category/children-media-safety/ (Available online: 2016, January 26).
 • 22. Nikken, P., and Schols, M. (2015). How and why parents guide the media use of young children. Journal of Child and Family Studies, 24, pp. 3423-3435.
 • 23. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), pp. 1-6.
 • 24. Przybyła-Basista, H., and Kołodziej, A. (2014). Parental monitoring of the Internet activity of young children and preadolescents. The New Educational Rewiev, 36(2), pp. 315-325.
 • 25. Reid Chassiakos, Y., Radesky, J., Christakis, D., Moreno, M.A. Cross, C. and APP Council on Communications and Media (2016). Children and adolescents and digital media. Pediatrics, 138(5): e20162593. doi: 10.1542/peds.2016-2593 (Available online: 2018, Marz 22).
 • 26. Resnick, M.J. (2000). Five Commentaries: Looking to the Future. The Future of Children, 10(2), pp. 173-175, Retrieved from http://www.princeton.edu/futureofchildren/ publications/docs/10_02_FulJournal.pdf (Available online: 2018 June, 2).
 • 27. Romero, A., and Ruiz, M. (2007). Does familism lead to increased parental monitoring? Protective factors for coping with risky behaviors. Journal of Child and Family Studies, 16, pp.143-154.
 • 28. Rosen, L.D., Cheever, N.A., and Carrier, L.M. (2008). The association of parenting style and child age with parental limit setting and adolescent MySpace behavior. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, pp. 459-471.
 • 29. Shields, M.K., and Behrman, R.E. (2000). Children and Computer Technology: Analysis and Recommendations. The Future of Children, 10(2), pp. 4-30. Retrieved from http://www.princeton.edu/futureofchildren/publications/docs/10_02_FulJournal.pdf (Available online: 2018 June, 2).
 • 30. Sook-Jung L., and Young-Gil Ch. (2007). Children's Internet Use in a Family Context: Influence on Family Relationships and Parental Mediation. CyberPsychology & Behavior, 10(5), pp. 640-644.
 • 31. Subrahmanyam, K., Krau, R.E., Greenfield, P.M., and Gross E.F. (2000), The Impact of Home Computer Use on Children’s Activities and Development. The Future of Children, 10(2), pp. 123-144, Retrieved from http://www.princeton.edu/futureofchildren/publications/docs/10_02_FulJournal.pdf (Available online: 2018 June, 2).
 • 32. Symons, K., Ponnet, K., Emmery, K., Walrave, M., and Heirman, W. (2017). Parental knowledge of adolescents’ online content and contact risks. Journal of Youth and Adolescence, 46(2), pp. 401-416. doi: 10.1007/s10964-016-0599-7
 • 33. Wilson, B. J., (2008). Media and Children’s Aggression, Fear, and Altruism. The Future of Children and Electronic Media, 18(1), pp. 87-118.
 • 34. Wojtasik, Ł. (2008). Rodzice wobec zagrożeń dzieci w Internecie, Retrieved from http://dzieckowsieci.fdn.pl/badania (Available online: 2014 February, 28).
 • 35. Valcke, M., De Wever, B., Van Keer, H., and Schellens, T. (2011). Long-term study of safe Internet use of young children. Computers & Education, 57, pp. 1292-1305.
 • 36. Vasta R., Haith M.M., and Miller S.A. (1995). Psychologia dziecka, Warszawa: WSiP.
 • 37. Zacher, L.W. (2015). Utechnicznienie człowieka i marketyzacja jego działalności a kultura przyszłości. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 85, pp. 617-641.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ae3ca8b4-5fe1-43aa-bbb5-d3cb2252620b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.