PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Ekologiczne osiedla w Polsce : tendencje i perspektywy

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Ecological housing estates in Poland : tenders and perspectives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Idea osiedla ekologicznego wywodzi się z zasad zrównoważonego rozwoju. W ciągu ostatniej dekady nastąpiła wyraźna ewolucja i rozwój dominujących tendencji w podejściu do kształtowania środowiska mieszkaniowego. Związane jest to z rozwojem myśli ekologicznej oraz nowymi możliwościami w dziedzinie technologii. Osiedle ekologiczne jest pojęciem szeroko rozumianym i często nadużywanym przy określaniu różnego rodzaju inwestycji. Stałym problemem jest wyegzekwowanie od deweloperów wysokiej jakości środowiska mieszkaniowego. Związane jest to z brakiem regulacji prawnych, które obecnie odnoszą się głównie do efektywności energetycznej. Mimo to powstało w Polsce kilka zespołów zabudowy, gdzie podjęto próbę realizacji idei osiedla ekologicznego z jej głównymi założeniami. Pokazuje to, że Polacy stają się bardziej świadomi i chętniej wybierają mieszkania w komfortowych i ekologicznych zespołach mieszkaniowych. W artykule opisano najważniejsze kryteria osiedla ekologicznego. Przedstawiono możliwości egzekwowania i wdrażania założeń przy pomocy certyfikacji. Opisano widoczne tendencje oraz innowacje w podejściu do kształtowania zabudowy mieszkaniowej. Przeanalizowano przykłady polskich osiedli mieszkaniowych, w których podjęto realizację założeń zrównoważonego rozwoju. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czym jest współczesne osiedle ekologiczne, jakie elementy powinny je charakteryzować, jak wobec powyższego realizowane są osiedla ekologiczne w Polsce. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu z zakresu budownictwa ekologicznego.
EN
The idea of an ecological housing estate comes from the principles of sustainable development. Over the past decade, there has been a clear evolution and development of the dominant tendencies in the approach to shaping the housing environment. This is related to the development of ecological thought and new possibilities in the field of technology. An ecological housing estate is a widely understood concept and is often abused in defining various types of investments. It is a constant problem to compel the developers to construct a high-quality housing environment. This is due to the lack of regulations which currently mainly mention the issue of energy efficiency. Despite this, several urban units where an attempt was made to implement the idea of an ecological settlement with its main assumptions were created in Poland. This shows that Poles are becoming more aware and more eager to choose flats in comfortable and ecological housing complexes. The article describes the most important criteria for an ecological settlement. The ability to enforce and implement assumptions through certification was outlined. The visible tendencies and innovations in handling residential development were described. Examples of Polish housing estates in which attempts were made to implement the assumptions of sustainable development were analyzed. The aim of the article is to try to answer the question what a modern ecological estate is, what elements should characterize it, how ecological settlements in Poland are implemented in the light of the above. The literature of the subject was used in the work in the field of ecological construction.
Rocznik
Strony
39--47
Opis fizyczny
Bibliogr. 17 poz., rys.
Twórcy
autor
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin
Bibliografia
 • 1. Alexander Ch. (2008), Język wzorców, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • 2. Gehl J. (2009), Życie między budynkami, RAM, Kraków.
 • 3. Januszkiewicz K., Katowicz-Kowalewski H. (2013), Architektura aktywna energetycznie, „Archivolta” nr AV 3/2013.
 • 4. Kamiński J.(2014), Osiedle ekologiczne a krajobraz, rozprawa doktorska, Warszawa-Lublin.
 • 5. Katz P. (1994), The New Urbanism, New York.
 • 6. Kujawski W. (2012), Projektowanie zrównoważonych społeczności, „Zawód: Architekt” nr 01, 2012.
 • 7. Schittich Ch. (2013), Best of DETAIL Housing, Birkhäuser.
 • 8. Stangel. M. (2013), Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • 9. Wines J. (2008), Zielona architektura, Taschen GmbH.
 • 10. Wołoszyn M. (2013), Ekorewitalizacja, zagadnienia architektoniczne, Wydawnictwo Exemplum, Poznań-Szczecin.
 • STRONY INTERNETOWE
 • 1. http://www.wuwa.eu/ [dostęp: 06.2017]
 • 2. http://nowezerniki.pl [dostęp: 06.2017]
 • 3. http://osiedlefi.pl/ [dostęp: 06.2017]
 • 4. http://mieszkaj.skanska.pl/breeam [dostęp: 06.2017]
 • 5. http://www.siewierzjeziorna.pl/ [dostęp: 06.2017]
 • 6. http://www.energiaisrodowisko.pl/zarzadzanieenergia-i-srodowiskiem/dyrektywa-epbd [dostęp: 06.2017]
 • 7. https://plgbc.org.pl/budownictwo-mieszkaniowegotowe-na-certyfikacje-hqe/ [dostęp: 06.2017]
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-adef9740-4b80-413e-9d56-9085984cd070
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.