Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ade366c1-cb98-44a9-9940-ee803d23568b

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wpływ rodzaju paliwa na wybrane parametry procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym

Autorzy Sander, P.  Daniłowicz, Ł.  Kowalczyk, J.  Longwic, R.  Lotko, W.  Górski, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The influence of the type of fuel on selected combustion parameters in a diesel engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono uzyskane wartości wybranych parametrów procesu spalania zachodzącego w silniku o zapłonie samoczynnym przy zasilaniu paliwami standardowymi i uszlachetnionymi - pochodzącymi od różnych producentów (Orlen, BP, Shell). Badania prowadzono w warunkach statycznej pracy silnika: na biegu jałowym oraz w warunkach ruchu pojazdu na hamowni podwoziowej z ustaloną prędkością 50 km/h.
EN The article presents the obtained values of selected parameters of the combustion process in a diesel engine with standard and enriched fuel - from different manufacturers (Orlen, BP, Shell). The study was conducted in conditions of a static engine running (at idle gear) and under the conditions of a moving vehicle on the chassis dynamometer with a fixed speed of 50 km/h.
Słowa kluczowe
PL paliwo silnikowe   proces spalania   parametry spalania   parametry pracy silnika   silnik o zapłonie samoczynnym   silnik spalinowy  
EN motor fuel   combustion process   combustion parameters   engine parameters   diesel engine   compression ignition engine   combustion engine  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1339--1345
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., il., tab., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Sander, P.
autor Daniłowicz, Ł.
  • Politechnika Lubelska, Katedra Pojazdów Samochodowych
autor Kowalczyk, J.
  • Politechnika Lubelska, Katedra Pojazdów Samochodowych
autor Longwic, R.
autor Lotko, W.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny
autor Górski, K.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Mechaniczny
Bibliografia
1. Baczewski K., Kałdoński T., Paliwa do silników o zapłonie samoczynnym. Warszawa: WKŁ, 2008.
2. Lotko W., „Studium zastosowań paliw alternatywnych do silników o zapłonie samoczynnym”, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 1999.
3. Lotko W., Zasilanie silników spalinowych paliwami alternatywnymi. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1995.
4. Lotko W., Zasilanie silników wysokoprężnych paliwami węglowodorowymi i roślinnymi, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1997
5. Luft S., Dwupaliwowy silnik o zapłonie samoczynnym zasilany mieszaniną gazów propan-butan i olejem napędowym. Radom: Politechnika Radomska, 2002.
6. Różycki A., Pomiary ciśnień szybkozmiennych w silniku o zapłonie samoczynnym, Praca zamawiana, Politechnika Radomska, 1996.
7. Wajand Jan A., Wajand Jan T., Tłokowe silniki spalinowe średnio i szybkoobrotowe, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa 2005.
8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 443/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. określające normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz zmniejszenia emisji CO2 z lekkich pojazdów dostawczych (Tekst mający znaczenie dla EOG)
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy [Dz.U. L 152 z 11.6.2008].
10. Dyrektywy Paliwowej 98/70/WE z późniejszymi zmianami 2003/17/WE, 2009/30/WE i 2011/63/WE
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ade366c1-cb98-44a9-9940-ee803d23568b
Identyfikatory