Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-addac053-ef5e-4da5-952c-d2f732f29ad5

Czasopismo

Przegląd Komunikacyjny

Tytuł artykułu

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego z perspektywy prawa subwencyjnego

Autorzy Kociubiński, J. 
Treść / Zawartość http://www.transportation.overview.pwr.edu.pl
Warianty tytułu
EN Construction of Central Communication Airport from the perspective of subsidy law
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego jest przedsięwzięciem dyskusyjnym zarówno z perspektywy politycznej ekonomicznej jak i prawnej. Nie wchodząc w ocenę zasadnością inwestycji, analizując kwestię jedynie od strony prawnej, na pierwszy plan wysuwa się kwestia pomocy publicznej. Niniejszy artykuł przedstawia tytułowy projekt z perspektywy prawa subwencyjnego. Analizie zostały poddane kwestie, kiedy ingerencja struktur państwowych zostanie uznana za pomoc publiczną, kiedy będzie można zwiększyć poziom finansowania i jakie są ogólne warunki dopuszczalności wsparcia oraz jakie prawne czynniki ryzyka mogą wystąpić w toku realizacji opisywanego przedsięwzięcia.
EN Central Communication Airport is a project that raises discussions - political, economic and legal. Without going into assessment whether this project has its merits, and staying within the field of legal analysis the issue of State aid is of primary importance. This paper presents mentioned investment project from the State aid law perspective. Following problems are analysed: When a public intervention could be regarded as State aid; when financing of the project could be extended; what are compatibility criteria for State aid and what are legal risk factors associated with subsidisation.
Słowa kluczowe
PL Centralny Port Komunikacyjny   pomoc publiczna   prawo UE  
EN Central Communication Airport   state aid   EU law  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Przegląd Komunikacyjny
Rocznik 2018
Tom R. 73, nr 5
Strony 35--39
Opis fizyczny Bibliogr. 20 poz.
Twórcy
autor Kociubiński, J.
Bibliografia
[1] Bacon K. European Union Law of State Aid. 3rd Edition, Oxford University Press, 2017.
[2] Decyzja Komisji Europejskiej N 112/08 - Flughafen Kassel-Calden, Dz. Urz. UE z 28.04.2009 r., C 97/4 [obwieszczenie].
[3] Decyzja Komisji Europejskiej SA.28141 (NN 25/09 (ex N 167/09)) -Flughafen Berlin Brandenburg International, Dz. Urz. UE z 01.08.2009 r„ C 179/5 [obwieszczenie].
[4] Decyzja Komisja Europejskiej SA.35378 (12/N) - Finanzierung des Flughafens Berlin Brandenburg, Dz. Urz. UE z 08.02.2013 r, C 36/6 [obwieszczenie].
[5] Decyzja Komisji (UE) 2015/1586 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie środka SA.35388 (13/C) (ex 13/NN i ex 12/N) - Polska - Utworzenie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo, Dz. Urz. UE z 25.09.2015 r., L 250/165.
[6] Decyzja Komisji (UE) 2016/1031 z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie środków pomocy SA.35956 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/N) wdrożonych przez Estonię na rzecz AS Estonian Air oraz w sprawie środków pomocy SA.36868 (14/C) (ex 13/N), które Estonia planuje wdrożyć na rzecz AS Estonian Air, Dz. Urz. UE z 30.06.2016 r.,L 174/1.
[7] Decyzja Komisji Europejskiej SA.41342 (2016/N) - Flughafen Berlin Brandenburg, Dz. Urz. UE z 04.11.2016 r, C 406/1 [obwieszcze-nie].
[8] http://www.prtl.pl/rynek_lotniczy_ artykuly,34395,1 (16.07.2017 r.).
[9] Kociubiński J. Kryterium korzyści w kontroli pomocy publicznej w prawie UE, Europejski Przegląd Sądowy, 2012, nr 12, s. 17-23.
[10] Kociubiński J. Zasada inwestora rynkowego w transporcie lotniczym w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej: między ekonomiczną racjonalnością a interwencjonizmem W: K. Łuczak (red.), Wybrane problemy prawne związane z funkcjonowaniem portu lotniczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015, s. 119-142.
[11] Komunikat Komisji — Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz portów lotniczych i przedsiębiorstw lotniczych, Dz. Urz. UE z 04.04.2014 r„ C 99/3.
[12] Ministerstwo Infrastruktury, Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski. Prace analityczne. Raport Główny, Warszawa, 2010.
[13] Orzeczenie Sądu UET-11/95 BP Chemicals Limited v Komisja Wspólnot Europejskich (ECLI:EU:T:1998:199).
[14] Orzeczenie Sądu UET-29/10 iT-33/10 Królestwo Niderlandów i ING Groep NV v Komisja Europejska (ECLLEU-:T:2012:98).
[15] Orzeczenie Sądu UE T-305/13 Servizi assicurativi del commercio estero SpA (SACE) i Sace BT SpA v Komisja Europejska (ECLI:EU:T:2015:435).
[16] Orzeczenie Trybunału C-533/12 P i C-536/12 P Societe nationale maritime Corse-Mediterranee (SNCM) SA i Republika Francuska v Corsica Ferries France SAS (ECLI:EU:C:2014:2142).
[17] Orzeczenie Trybunału C-357/14 P Electrabel SA i Dunamenti Erómu Zrt v Komisja Europejska (ECLIrEU-:C:2015:642).
[18] Strawiński M. Korbus B.P. Partnerstwo publiczno - prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, LexisNe-xis, 2009.
[19] Uchwała w sprawie przyjęcia „Koncepcji przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej Polskiej", ID 149.
[20] Zawiadomienie Komisji w sprawie pojęcia pomocy państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE z 19.07.2016 r.,C 262/1.
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-addac053-ef5e-4da5-952c-d2f732f29ad5
Identyfikatory