Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-adbbe963-01e7-432d-94dc-8442583c7039

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Niezawodnościowa ocena lojalności klienta względem sprzedawcy energii elektrycznej w warunkach swobody jego wyboru

Autorzy Kałat, W. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN The reliability assessment of customer loyalty in relation to electricity suppliers under the freedom of his choice
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono ideę modelowania niezawodnościowego wykorzystanego do oceny prawdopodobieństwa utraty/zatrzymania nabywcy energii elektrycznej, wykorzystując pewne analogie skojarzone z rozkładem Weibulla i jego zastosowaniem w technice. Swobodny wybór sprzedawcy energii oraz konkurencyjność na rynku opanowanym w Polsce przez 5÷8 głównych podmiotów, na tle około 50 wszystkich koncesjonowanych, ma charakter losowy i z tego powodu może podlegać regułom probabilistycznym. Sprzedawca powinien być zainteresowany oceną lojalności swojego klienta, aby poznać obecne szanse jego zatrzymania i prognozować je w przyszłości.
EN The idea of the reliability modeling used to assess the likelihood of loss/detention the purchaser of electricity using some analogies associated with Weibull distribution and its application in technical life is presented. Free choice of energy supplier and competitiveness in the market governed in Poland by 5÷8 main operators, against about 50 of all licensed, is a random and therefore may be subject to the rules of probability. The seller should be interested in the assessment of the loyalty of its customer, to meet current opportunities for his detention and predict its behaviour in the future.
Słowa kluczowe
PL rozkład Weibulla   ocena niezawodności   sprzedaż energii elektrycznej  
EN Weibull distribution   reliability assessment   electricity sector  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2016
Tom R. 92, nr 3
Strony 140--143
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kałat, W.
Bibliografia
[1] Financial Applications for Weibull Analysis, Reliability HotWire – The eMagazine for the Reliability Professional, issue 14, April 2002
[2] Paska J.: Dziś i jutro metodyki analiz niezawodności systemu elektroenergetycznego, Przegląd Elektrotechniczny, 2011/9a
[3] https://optimalenergy.pl/aktualnosci/zmiana-sprzedawcypr%C4%85du/zmiana-sprzedawcy-pradu-statystyki/
[4] Abernethy R. B.: The New Weibull Handbook, 4th edition, ISBN 0-9653062-1-6
[5] http://weibull.reliasoft.com
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-adbbe963-01e7-432d-94dc-8442583c7039
Identyfikatory
DOI 10.15199/48.2016.03.34