Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-adaf97de-74f6-4d76-bc58-ba6900031d76

Czasopismo

Acta Innovations

Tytuł artykułu

An innovative method of activating lime waste. Waste – sorbent - product

Autorzy Knaś, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The paper presents the production technology of sorbents for flue gas desulphurization with the wet limestone method, produced on the basis of limestone waste. The waste was subjected to comprehensive physicochemical tests and the following were studied: size distribution, chemical composition, morphology and reactivity. The analysed waste was subjected to electromagnetic activation to improve the sorption properties lost in the original process. The effect of the activation process was determined by comparing physicochemical properties of the waste before and after its activation. Based on the experience gained, an industrial installation was designed and manufactured industrial.
Słowa kluczowe
PL odpady wapienne   młyn elektromagnetyczny   aktywacja   sorbent   odsiarczanie  
EN limestone waste   electromagnetic mill   activation   sorbent   desulphurization  
Wydawca Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
Ukrainian Academy of Sciences - Research and Development Centre for Industrial Problems of Development
Czasopismo Acta Innovations
Rocznik 2018
Tom no. 29
Strony 27--35
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., wykr.
Twórcy
autor Knaś, K.
  • Institute of Thermal Machinery, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Czestochowa University of Technology, Armii Krajowej 21, 42-201 Czestochowa, Poland, kknas@imc.pcz.pl
Bibliografia
[1] Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED, (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:334:0017:0119:PL:PDF.
[2] Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.212.01.0001.01.POL&toc=OJ:L:2017:212:TOC.
[3] Szymanek A.: Sorbenty z popiołów. Cz. II. Mokre odsiarczanie spalin, Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów, 2008. nr 1, 17-24.
[4] Szymanek A., Nowak W.: Mechanically activated limestone, Chem. Process Eng., 2007, 287,127-137.
[5] Wytyczne Alsthrom Propywe-Reactivity index. Alsthrom Propywer 1995.
[6] Szymanek A. Badanie modyfikowanych sorbentów wapniowych do odsiarczania spalin, praca doktorska, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2000.
[7] Szymanek A., Szymańska J., Szymanek P., Sposób przygotowania sorbentu do procesu mokrego odsiarczania spalin, PL 216869 B1.
[8] Sosiński R., Szczypiorowski A., Szymanek P., Nowak W.: Aspekty wykorzystania młyna elektromagnetycznego w rozwoju węglowych technologii energetycznych, 24-Międzynarodowa Konferencja „Węgiel”, Pittsburgh 2007.
[9] Szymanek A., Szymańska J., Szymanek P.: Urządzenie do aktywacji sorbentów, PL 216912 B1.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-adaf97de-74f6-4d76-bc58-ba6900031d76
Identyfikatory
DOI 10.32933/ActaInnovations.29.3