Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ad9475ad-5005-4f3e-955d-d24582048fc1

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Analysis of energy recovery possibilities from motor vehicles

Autorzy Kasprzyk, L. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
PL Analiza możliwości odzysku energii przez pojazdy samochodowe
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The work presents the characteristics of the currently used motor vehicles and an analysis of fuel consumption by internal combustion engine vehicles in the context of decreasing fuel resources in the EU. It presents the dependencies that describe the resistance forces operating on the vehicle during the drive as well as the methods of determining the power needed to accelerate and to brake. An analysis of energy consumption of a sample vehicle on two routes of different characteristics was made on the basis of the tests performed. Also, an analysis of the possibilities of energy recovery during a car drive was conducted and the problems connected with energy storage limitations were discussed.
PL W pracy przedstawiono charakterystykę aktualnie wykorzystywanych pojazdów samochodowych oraz analizę zużycia paliwa przez pojazdy spalinowe w kontekście malejących zasobów paliwowych w UE. Zaprezentowano zależności opisujące opory działające na samochód w trakcie jazdy oraz metody wyznaczania mocy niezbędnej do przyspieszania i hamowania. Na podstawie przeprowadzonych badań dokonano analizy energochłonności przykładowego pojazdu pokonującego dwie trasy o różnej charakterystyce. Przeprowadzono również analizę możliwych oszczędności energii podczas jazdy samochodem oraz omówiono problematykę związaną z ograniczeniami zasobników energii.
Słowa kluczowe
PL samochody elektryczne   zasobniki energii   superkondensatory  
EN electric vehicles   energy storage   supercapacitors  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2014
Tom R. 90, nr 4
Strony 235--238
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Kasprzyk, L.
Bibliografia
[1] Alaoui C.: Solid-State Thermal Management for Lithium-Ion EV Batteries, Vehicular Technology, IEEE Transactions, 62 (2013), No 1, pp. 98-107
[2] Bednarek K., Jajczyk J: Effectiveness of optimization methods in heavy-current equipment designing, Przeglad Elektrotechniczny, No 12 (2009), pp. 29-32
[3] Bednarek K., Kasprzyk L., Efficiency and economic aspects in electromagnetic and optimization calculations of electrical systems, Efektywność oraz aspekty ekonomiczne w obliczeniach elektromagnetycznych i optymalizacyjnych układów elektrycznych, Przeglad Elektrotechniczny, 86 (2010), No 12, pp. 57-60
[4] European Vehicle Market Statistics, Pocketbook 2012, International Council on Clean Transportation Europe (www.theicct.org)
[5] Pesaran A., Burch S., Keyser M., An approach for designing thermal management systems for electric and hybrid vehicle battery packs, Proc. 4th Veh. Thermal Management System Conf. Exhib., 1999, pp. 24 -27
[6] Raport Branży Motoryzacyjnej, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, 2012 r.
[7] Skowronek K., Trzmiel G.: The method for identification of fotocell in real time, Przegląd Elektrotechniczny, 83 (2007), No 11, pp. 108-110
[8] Śląski G., Badania szacunkowe oporów ruchu pojazdu użytkowego w drogowej próbie wybiegu, Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania, 3 (2011), pp. 2727-2737
[9] Tomczewski A., Wykorzystanie kinetycznych magazynów energii do poprawy warunków współpracy turbiny wiatrowej z systemem elektroenergetycznym, Przegląd Elektrotechniczny, 80 (2010), No 6, pp. 224 – 227
[10] Wolnik T., Komel B., Analiza kosztów układu kogeneracyjnego z silnikiem spalinowym Diesla, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, 86 (2010), pp. 175-180
[11] http://databank.worldbank.org
[12] http://www.acea.be
[13] http://www.iea.org
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ad9475ad-5005-4f3e-955d-d24582048fc1
Identyfikatory
DOI 10.12915/pe.2014.04.57