Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ad42322c-bc3e-4558-8aa3-379d8cd71d75

Czasopismo

Rudy i Metale Nieżelazne

Tytuł artykułu

Obciskanie obrotowe w walcach śrubowych odkuwek stopniowanych pierścieni

Autorzy Pater, Z.  Tomczak, J.  Bulzak, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Rotary compression in helical rolls for producing stepped rings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu obciskania w walcach śrubowych odkuwek stopniowanych pierścieni. Omówiono obszar zastosowania wyrobów w kształcie stopniowanych pierścieni oraz scharakteryzowano główne metody wytwarzania tego typu elementów. Następnie zaproponowano wykorzystanie procesów obciskania obrotowego w walcach śrubowych do wytwarzania osiowosymetrycznych odkuwek drążonych ze wsadu rurowego. Symulacje numeryczne procesu wykonano metodą elementów skończonych (MES) w warunkach przestrzennego stanu odkształcenia z uwzględnieniem zjawisk termicznych. W trakcie obliczeń analizowano parametry geometryczne otrzymanych wyrobów, wyznaczono rozkłady odkształceń. Określono również parametry siłowe procesu. Do analizy wykorzystano komercyjny pakiet oprogramowania Simufact Forming w wersji 11.0. W efekcie przeprowadzonych symulacji potwierdzono możliwość kształtowania stopniowanych odkuwek pierścieni metodą obciskania w walcach śrubowych.
EN The paper presents results of a numerical analysis of the rotary compression process in helical rolls for producing stepped rings. The application of stepped rings is discussed and the main methods for producing such elements are described. Next, the application of rotary compression processes in helical rolls to the production of axisymmetric hollow products from tubular billet is proposed. The process was simulated numerically using finite element method (FEM) in a three dimensional strain state with thermal phenomena taken into account. In the computations, geometrical parameters of the products obtained were examined and strain distributions were determined. Also, force parameters of the process were determined. To perform the analysis, commercial software Simufact Forming v. 11.0 was used. The results of the simulations confirm the possibility of forming stepped rings by the rotary compression process using helical rolls.
Słowa kluczowe
PL obciskanie obrotowe   odkuwka drążona   walec śrubowy   MES (metoda elementów skończonych)  
EN rotary compression   hollow part   helical roll   FEM  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Rudy i Metale Nieżelazne
Rocznik 2013
Tom R. 58, nr 11
Strony 755--759
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., il.
Twórcy
autor Pater, Z.
autor Tomczak, J.
autor Bulzak, T.
Bibliografia
1. Wasiunyk P.: Kucie matrycowe. Wydaw. Naukowo-Techniczne, Warszawa 1987.
2. Neugebauer R., Kolbe M., Glass R.: New warm forming processes to produce hollow shafts. Journal of Materials Processing Technology 2001, t. 119, s. 277-282.
3. Pater Z., Tomczak J.: Walcowanie śrubowe kul do młynów kulowych. Lublin: Wyd. Politechniki Lubelskiej 2012.
4. Bartnicki J., Pater Z.: Walcowanie poprzeczno-klinowe wyrobów drążonych. Lublin: Wydaw. Politechniki Lubelskiej 2005.
5. Pater Z., Tomczak J.: Rotary Compression of Hollow Parts by Cross Rolling. Zgłoszenie Patentowe Europejskie nr EP 11461502, 2010.
6. Pater Z., Tomczak J.: Method for plastic forming of toothed shafts. Zgłoszenie Patentowe Europejskie nr EP 11461501, 2010.
7. Tomczak J., Pater Z. Bulzak T.: Effect of technological parameters on the rotary compression process. Eksploatacja i Niezawodność– Maintenance and Reliability 2013; t. 15, nr 3, s. 279-283.
8. Pater Z., Tomczak J.: Sposób kształtowania odkuwek drążonych. Polskie zgłoszenie patentowe nr P.402213, 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ad42322c-bc3e-4558-8aa3-379d8cd71d75
Identyfikatory