PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Zarządzanie procedurami personalnymi w organizacji : ujęcie funkcjonalne

Autorzy
Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Personnel management procedures of the organization : functional perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Problematyka zarządzania zasobami ludzkimi organizacji, zarówno w ujęciu teoriopoznawczym, jak i instrumentalnym, bywa z reguły analizowana w kontekście wielowymiarowym. Zróżnicowane podejście do identyfikacji systemu zarządzania zasobami ludzkimi, zdaniem H. Bienioka, obejmuje trzy podstawowe aspekty analizy, tzn.: aspekt procesowy, ilustrujący przebieg (etapy, elementy, podsystemy) procesu zarządzania zasobami ludzkimi; aspekt funkcjonalny, ukazujący przynajmniej cztery główne funkcje zarządzania, do których należą: planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie; aspekt narzędziowy, uwzględniający takie obszary działań w zarządzaniu zasobami ludzkimi jak: kształtowanie polityki personalnej (kadrowej), controlling personalny, koszty pracy. W prezentowanej publikacji ukazano istotę funkcjonalnego podejścia do systemu zarządzania zasobami ludzkimi, odwołując się do prakseologicznej wykładni działania zorganizowanego. Z uwagi na tematykę niniejszego opracowania analizą objęto procedury personalne realizowane w ramach czterech klasycznych funkcji zarządzania, zaliczając do nich: planowanie zasobów ludzkich, organizowanie i alokację zasobów ludzkich, motywowanie personelu, kontrolowanie i ocenianie pracowników.
EN
The problems human resources management organization, both in terms of epistemological as well as instrumental, sometimes generally analyzed in the context of a multi-dimensional. Differentiated approach to the identification of human resources management system, according to H. Bieniok, includes three basic aspects of the analysis: aspect of the process, illustrating the process (steps, elements, subsystems) of the process of human resource management; functional aspect, showing at least four main management functions, which include: planning, organizing, motivating and controlling; aspect of utility covering such areas of action in human resources management as: shaping the personnel policy (human resources), controlling personnel, labor costs. In the present publication it is shown a functional approach to human resources management system, referring to the praxeological interpretation activities organized. Because of the subject of this study included analysis procedures personal implemented within four classic management functions including among them: human resource planning; organizing and allocation of human resources; motivating personnel; controlling and evaluating employees.
Rocznik
Strony
175--189
Opis fizyczny
Bibliogr. 15 poz.
Twórcy
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
Bibliografia
 • 1. BIENIOK H. (red.), 2006, System zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 • 2. EMBROS G., 2014, Procedury jako narzędzie doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego, „Studia Ecologiae et Bioethicae”, nr 12.
 • 3. GRIFFIN R. W., 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 • 4. KOŹMIŃSKI A. K., PIOTROWSKI W. (red.), 1999, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 • 5. OSMELAK J., 1995, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz.
 • 6. PAWLAK Z., 2003, Personalna funkcja firmy: procesy i procedury kadrowe, Wyd. POLTEXT, Warszawa.
 • 7. PENC J., 2000, Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa.
 • 8. POCZTOWSKI A., 1998, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wyd. Antykwa, Kraków.
 • 9. POCZTOWSKI A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy - metody, PWE, Warszawa.
 • 10. STONER J. A. F., WANKEL CH., 1994, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • 11. STONER J. A. F., FREEMAN R. E., GILBERT D. R. Jr., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • 12. STABRYŁA A., 1997/1998, Podstawy zarządzania firmą, Oficyna Wydawnicza: Drukarnia ANTYKWA, Kraków-Kluczbork.
 • 13. SZAŁKOWSKI A. (red.), 2002, Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Wyd. POLTEXT, Warszawa.
 • 14. ZBIEGIEŃ-MACIĄG L., 1996, Marketing personalny: czyli jak zarządzać pracownikami w firmie, Wyd. Business Press, Warszawa.
 • 15. ŻUKOWSKI P., MUSZYŃSKI A., 1999, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wartościowanie pracy, Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie, Koszalin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-acbf46a7-682a-4883-b748-9b9a8f3a32c2
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.