Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-acb454e9-55d9-4e21-9eb7-d855a2fca503

Czasopismo

Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne

Tytuł artykułu

Wpływ lokalizacji parkingów P+R przy stacjach kolejowych na wielkości obszarów oddziaływania

Autorzy Brzeziński, A.  Dybicz, T.  Rezwow-Mosakowska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Park and Ride car Parks location impact on the railway stations catchment area size
Konferencja Polityka parkinowa w miastach = Parking policy in cities (16-17.11.2015 ; Kraków, Polska)
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy badań ankietowych pasażerów kolei podmiejskich na stacjach kolejowych w województwie mazowieckim. Celem przeprowadzonych analiz było zbadanie wpływu parkingów P+R zlokalizowanych przy stacjach kolejowych na wielkość obszaru oddziaływania tych stacji. W ramach analiz dokonano klasyfikacji stacji kolejowych pod względem wielkości zlokalizowanych przy nich parkingów P+R, wybrano grupę reprezentatywnych stacji do przeprowadzenia szczegółowych analiz z wykorzystaniem narzędzi GIS. Dla każdej analizowanej ankiety zbadano długość dojścia/dojazdu z miejsca zamieszkania (rozpoczęcia podróży) do stacji kolejowej z wyszczególnieniem wykorzystanego środka transportu. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz i zestawień opracowano wnioski co do wielkości obszaru oddziaływania stacji kolejowych w zależności od wielkości parkingów P+R.
EN The paper presents analysis of the interview surveys conducted on commuters using trains in the Mazowieckie voivodship. The aim of the analysis was determination of the potential impact of the Park and Ride car parks on the sizes of the catchment areas around stations. As part of the analysis there were classification and selection of representative group of stations for detailed analyzes with application of GIS tools. For each analyzed interview the distance from home to train station was calculated. Based on distance and mean of transport which was used to reach the station the impact of Park and Ride car parks at the railway stations on the sizes of the catchment areas was determined.
Słowa kluczowe
PL parkingi P+R   badania ankietowe podróży   podróże z przesiadkami   węzły przesiadkowe  
EN Park & Ride car parks   interview traffic surveys   commuter trips with transfers   transport interchanges  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Oddział w Krakowie
Czasopismo Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
Rocznik 2015
Tom Nr 1(105)
Strony 7--16
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab., rys.
Twórcy
autor Brzeziński, A.
autor Dybicz, T.
autor Rezwow-Mosakowska, M.
Bibliografia
[1] Raport roczny Spółki KM. Rok 2013.
[2] Badanie ruchu i przewozów w transporcie zbiorowym i indywidualnym w województwie mazowieckim w ramach projektu „Trendy Rozwojowe Mazowsza”. Mazowieckie Biuro Planowania Strategicznego, Warszawa 2014.
[3] Brzeziński A., Jesionkiewicz-Niedzińska K., Podróże łączone w oparciu o transport kolejowy. Logistyka 6/2014, str. 2316-2325. 2014 r.
[4] Brzeziński A., Jesionkiewicz-Niedzińska K., Łańcuchy podróży pasażerskich. Logistyka 6/2014, str. 3374-3383. 2014 r.
[5] Brzeziński A., Jesionkiewicz-Niedzińska K., Rogala A., Wady i zalety systemu parkuj i jedź na przykładzie aglomeracji warszawskiej. Transport Miejski i Regionalny. Rok 2013, nr 8.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-acb454e9-55d9-4e21-9eb7-d855a2fca503
Identyfikatory