Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-acaa5638-a59d-4309-895d-2ab0228435bb

Czasopismo

Tribologia

Tytuł artykułu

Właściwości tribologiczne żeliwa EN-GJSFP-500-7 nagniatanego w obecności preparatów eksploatacyjnych na bazie środków smarnych stałych i o działaniu chemicznym

Autorzy Lewandowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Tribological properties of cast iron EN-GJSFP-500-7 after a burnishing process modified by exploration preparations based on solid lubricant and chemical action
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu oleju bazowego SN-150, preparatów eksploatacyjnych do olejów smarowych na bazie metali miękkich (R-2000) oraz o działaniu chemicznym (MotorLIFE) na proces nagniatania żeliwa EN-GJSFP-500-7 oraz na właściwości tribologiczne węzła tarcia przeciwpróbka brąz CuSi3Zn3Mn/próbka nagniatana żeliwo EN-GJSFP-500-7 smarowanego w procesie tarcia olejem bazowym SN-150. Dla celów porównawczych wykonano nagniatanie na sucho. Badania właściwości tribologicznych wykonano za pomocą testera T-05 typu klocek-rolka. Analiza wyników badań potwierdziła pozytywny wpływ preparatu eksploatacyjnego MotorLIFE na właściwości tribologiczne oraz na poprawę parametru chropowatości powierzchni wg Ra dla próbek nagniatanych na sucho i nagniatanych w obecności oleju bazowego SN-150 oraz preparatu eksploatacyjnego R-2000.
EN In the paper, the results of research on the base machine oil SN-150 and the exploitative preparations R-2000 (preparation on the basis of soft metals) and Motor LIFE (preparation using chemical actions) influence on the tribological properties and stereometric state of cast iron EN-GJSFP-500-7 after a burnishing process. For comparative purposes, dry burnishing was also performed. These investigations were executed on tester T-05 (a roll – the block type tester). The main aim was to establish how the exploitative preparations R-2000 and MotorLIFE influence the surface layer state after the burnishing process. The waste investigations of the burnished surface were realized. Conducted investigations, the obtained results, and their analysis confirm the positive influence of the exploitative preparation MotorLIFE on tribological properties as well as the roughness parameters improvement in relation to the samples of dry burnishing, base machine oil SN-150, and exploitative preparation R-2000.
Słowa kluczowe
PL żeliwo   preparaty eksploatacyjne   chropowatość powierzchni   nagniatanie naporowe   zużycie tribologiczne   warstwa wierzchnia  
EN cast iron   exploration preparations   roughness of surface   burnishing process   tribological wear   surface layer  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Czasopismo Tribologia
Rocznik 2013
Tom nr 4
Strony 67--84
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Lewandowski, A.
Bibliografia
1. Makowska M., Matuszewska A., Grądkowski M.: Migracja pierwiastków aktywnych tribologicznie z oleju smarowego do materiałów węzła tarcia, Tribologia nr 4, 2011, s. 163-175.
2. Wieczorek A.: Badania wpływu dodania preparatu eksploatacyjnego na zużycie węzłów tarciowych. Tribologia nr 2, 2012, s. 97-106.
3. Laber S.: Preparaty eksploatacyjne o działaniu chemicznym MOTOR LIFE. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2001.
4. Ovseenko A.N., Gajek M., Serebriakow W.: Formirovanie sostojanija poverchnostnogo sloja detalej masin technologiceskimi metodami. Oficyna Wydaw. Politechniki Opolskiej, Opole 2001.
5. Przybylski W.: Obróbka nagniataniem: technologia i oprzyrządowanie. WNT, Warszawa 1979.
6. Laber S., Jenek M.: Badania wpływu preparatów eksploatacyjnych na zmianę własności smarnych olejów oraz właściwości tribologiczne żeliwa. Tribologia nr 6, 2010, s. 25-38.
7. Tubielewicz K.: Technologia nagniatania żeliwnych części maszyn. Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2000.
8. Laber S.: Analiza współzależności pomiędzy stanem warstwy wierzchniej a właściwościami użytkowymi żeliwnych elementów maszyn obrabianych nagniataniem. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Zielona Góra 1985.
9. Czarnecki H.: Analiza procesu zużywania pary kinematycznej brąz-żeliwo stopowe przy tarciu mieszanym, Tribologia nr 4, 2011, s. 69-77.
10. Keller J., Fridrici V., Kapsa Ph., Huard J.F.: Surface topography and tribology of cast iron in boundary lubrication, Tribology International nr 42, 2009, pp. 1011-1018.
11. Polański Zb.: Metody optymalizacji w technologii maszyn, PWN, Warszawa 1977.
12. Vadiraj A., Kamaraj M., Sreenivasan V.S.: Wear and friction behavior of alloyed gray cast iron with solid lubricants under boundary lubrication, Tribology International nr 44, 2011, pp. 1168-1173.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-acaa5638-a59d-4309-895d-2ab0228435bb
Identyfikatory