Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ac8e497d-9149-4c99-9824-444da1439faa

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Wpływ zasilania silnika PM na wzrost poziomu wibracji maszyny – diagnostyka na podstawie analizy częstotliwościowej sygnałów własnych

Autorzy Barański, Marcin 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Supply asymmetry of PM motor as a vibration source - diagnostics based on frequency analysis of own signals
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wpływ asymetrii zasilania silnika ze wzbudzeniem pochodzącym od magnesów trwałych na generację drgań w rozpatrywanej maszynie. W pracy przedstawiono model matematyczny asymetrycznie zasilanej maszyny z magnesami trwałymi oraz wyniki badań laboratoryjnych. Autor przedstawił przebiegi czasowe momentu oraz prądu wraz z analizą częstotliwościową. Dodatkowo przedstawiono przebiegi czasowe prędkości drgań dla symetrycznego oraz asymetrycznego zasilania silnika – zarówno dla biegu jałowego, jak również dla stanu obciążenia. W podsumowaniu przedstawiono również autorskie równanie matematyczne, które stanowi pewnego rodzaju marker dla rozpatrywanego zjawiska. Umożliwia to jego zdiagnozowanie na podstawie analizy częstotliwościowej sygnału własnego. Metoda diagnostyczna bazująca na przedstawionej zależności została opatentowana.
EN An influence of supply asymmetry of PM motor for the generation of vibrations in the tested machine is described in this article. There are shown mathematical model and laboratory test results. The waveforms of torque and current and frequency analysis for laboratory tests are presented in the paper. The waveforms of vibration speed for idle run and load state are also presented. The mathematical equation – a marker for this disruption is presented in the summary. The method was patented.
Słowa kluczowe
PL maszyna elektryczna   magnesy trwałe   diagnostyka   drgania  
EN electrical machine   permanent magnets   diagnostics   vibration  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2019
Tom Nr 1 (121)
Strony 117--120
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys.
Twórcy
autor Barański, Marcin
  • Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, Katowice
Bibliografia
[1]. Goryca Z., Ziółek M., Malinowski M., Moment zaczepowy wielobiegunowej maszyny z magnesami trwałymi, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2010.
[2]. Pistelok P., Rossa R., Generatory synchroniczne z magnesami trwałymi dedykowane dla małych elektrowni wodnych, Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne, 2/2015.
[3]. Barański M., Problem drgań w generatorach wzbudzanych magnesami trwałymi przy pracy z asymetrycznym obciążeniem – analiza sygnałów własnych, Przegląd Elektrotechniczny, 11/2015.
[4]. Barański M., Decner A., Polak A. Selected Diagnostic Methods of Electrical Machines Operating in Industrial Conditions, IEEE TDEI, 5/2014.
[5]. Barański M., Glinka T., Sposób diagnozowania drgań wzbudzanych asymetrią obciążenia w prądnicach elektrycznych z magnesami trwałymi, Zgłoszenie patentowe P. 411942.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ac8e497d-9149-4c99-9824-444da1439faa
Identyfikatory