Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ac83d1b1-42a4-4e6a-a925-3e61212079d2

Czasopismo

Ochrona przed Korozją

Tytuł artykułu

Powłoki NiAu i NiAg jako zabezpieczenie antykorozyjne wyrobów medycznych

Autorzy Hajduga, M. B.  Hajduga, M. A.  Waś-Solipiwo, J.  Węgrzynkiewicz, S.  Hajduga, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN NiAu and NiAg coatings as a corrosion protection of medical equipment
Języki publikacji PL, EN
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej stali gat. DC01 dodatkowo zabezpieczonej powłokami galwanicznymi NiAu i NiAg. Ocenę odporności korozyjnej badanego materiału prowadzono metodą polaryzacji liniowej zgodnie z normą PN-EN ISO 10271:2012. Zastosowano różne ośrodki korozyjne tj. analogi płynów ustrojowych człowieka. Wykorzystano 0,9% roztwór NaCl, roztwór Ringera i sztucznej śliny. Dane odniesiono do wyników badań korozyjnych niezabezpieczonej powierzchni stali gat. DC01 w roztworach korozyjnych. Uzyskane wyniki wykazały, że powłoki NiAu i NiAg nie stanowią idealnej ochrony przed płynami wewnątrzustrojowymi, lecz mogą być z powodzeniem wykorzystywane w stomatologii.
EN The study presents the results of the corrosion resistance research of DC01 steel, protected by NiAu and NiAg coatings. The assessment of corrosion resistance of the examined material was conducted by using linear polarization method, according to the EN ISO 10271:2012 standard. Various corrosion substances were used – analogs human body fl uids, the NaCl solutions of 0.9% concentration, Ringer’s solution and artificial saliva. The data was referred to the research results of DC01 steel surface corrosion in corrosion solutions. The achieved results confirmed that, NiAu and NiAg coatings are not perfect protection against endobiotic fluids, but can be successfully used in dentistry.
Słowa kluczowe
PL powłoka   NiAu   NiAg   odporność korozyjna   metoda potencjodynamiczna  
EN NiAg   coating   NiAu   corrosion resistance   potentiodynamic method  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Ochrona przed Korozją
Rocznik 2015
Tom nr 5
Strony 198--202
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Hajduga, M. B.
autor Hajduga, M. A.
  • Katedra i Zakład Fizjologii, Śląski Uniwersytet Medyczny, Zabrze
autor Waś-Solipiwo, J.
  • Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL Sp. z o.o., Bielsko-Biała
autor Węgrzynkiewicz, S.
autor Hajduga, M.
  • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Wydział Nauk o Materiałach i Środowisku
Bibliografia
1. U. Łopaciuk, K. Semczuk, D. Dzierżanowska, Zakażenia, 1-2, 2002, 98-102
2. J. Marciniak, A. Szewczenko, Sprzęt szpitalny i rehabilitacyjny, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003
3. W. Klotzer, Biologische Aspekte der Korrosion, Deutsche Zahnarztl. Z., 1985, 40.
4. M. Hajduga, S. Węgrzynkiewicz, D. Sołek, Mechanika w Medycynie, 11/12, 71-76.
5. D. Sołek, S. Węgrzynkiewicz, M. Hajduga, J. Chęcmanowski, Ochr. przed Koroz., 2011, 54, 4-5, 161-164.
6. D. Sołek, S. Węgrzynkiewicz, M. Hajduga, D. Jędrzejczyk, Aktualne problemy Biomechaniki, (5) 2011, 143-148.
7. I. Szłapa, M. Hajduga, D. Jędrzejczyk, S. Węgrzynkiewicz, D. Sołek, Mechanika w Medycynie, 11/12, 173-180.
8. J. Marciniak, M. Kaczmarek, A. Ziębowicz, Biomateriały w stomatologii, Wydawnic two Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ac83d1b1-42a4-4e6a-a925-3e61212079d2
Identyfikatory
DOI 10.15199/40.2015.5.10