Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ac6b3797-3bb2-4dfc-88e9-651034354bec

Czasopismo

Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu

Tytuł artykułu

Zabiegi stymulacji wydobycia w niekonwencjonalnych złożach węglowodorów

Autorzy Kasza, P. 
Treść / Zawartość http://www.inig.pl/wydawnictwa-inig-pib/prace-naukowe-inig-pib
Warianty tytułu
Konferencja Geopetrol 2010 : nowe metody i technologie zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 20--23.09.2010
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W referacie przedstawiono złoża niekonwencjonalne pod kątem wykonywania w nich zabiegów stymulacyjnych. Dokonano ogólnej charakterystyki niekonwencjonalnej technologii hydraulicznego szczelinowania przy pomocy mało lepkiej cieczy. Wskazano różnice pomiędzy zabiegami w złożach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Polegają one przede wszystkim na innych modelach tworzenia szczelin i transportu materiału podsadzkowego w szczelinie. Różnice te są tak duże, że niemożliwe jest stosowanie typowych komercyjnych narzędzi do projektowania zabiegów w złożach łupkowych. Stwierdzono, że wykonane w złożach niekonwencjonalnych szczeliny charakteryzują się rozbudowaną strukturą przestrzenną. Diagnostyka przestrzeni objętej procesem stymulacji może być dokonana jedynie na podstawie analizy mikro-sejsmicznej. Podano też niekonwencjonalne rozwiązania technologiczne i techniczne stosowane w hydraulicznym szczelinowaniu złóż typu tight i shale. Uwzględniają one między innymi stosowanie nowych materiałów podsadzkowych i nowych technik przygotowania odwiertu do zabiegu oraz jego wykonania.
EN The paper presents the characteristics of unconventional reservoirs for stimulation treatments. General characteristics of unconventional hydraulic fracturing technology using Slick-water was presented. Differences between treatments in conventional and unconventional reservoirs were described. They consist primarily of other models, creating fractures and transport of proppants in the fracture. These differences are so large that it is not possible to use standard commercial design tools for the design of treatments in the shale reservoirs. It was found that fractures made in unconventional shale reservoirs create volumetric structure. Diagnosis of the reservoir volume covered by the process of stimulation can only be done on the basis of micro-seismic mapping. Non-conventional technologies and techniques for hydraulic fracturing "tight" and "shale" formations were presented. They rely primarily on the use of new materials and new techniques of well completion and execution of hydraulic fracturing.
Słowa kluczowe
PL węglowodory   złoża niekonwencjonalne   stymulacja  
EN hydrocarbons   unconventional reservoirs   stimulation  
Wydawca Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
Rocznik 2010
Tom nr 170 wyd. konferencyjne
Strony 287--295
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Kasza, P.
  • Instytut Nafty i Gazu, Kraków, Oddział w Krośnie
Bibliografia
[1] Contreras J.D., Dust D.G., Harris T., Watson D.R. — High impact techniques and technology increase ultimate recovery in tight formation. SPE 115081, 2008
[2] Cramer D.D. — Stimulating unconventional reservoirs: lesson learned, successful practices, areas for improvement. SPE 114172, 2008
[3] McLennan J.D., Green S.J., Bai M. — Proppant placement during tight gas shale stimulation: literature revive and speculation. ARMA 08-355, 2008
[4] Paktinat J., Pinkhouse J.A., Johanson N., Williams C., Lash G.G., Penny G.S., Goff D.A. — Case study: optimizing hydraulic fracturing performance in northeastern United States fractured shale formation. SPE 104306, 2006
[5] Palish T.T., Vincent M.C., Handren P.J. — Slickwater fracturing — food for thought. SPE 115766, 2008
[6] Stopa J., Czupski M., Kasza P., Traple J., Wojnarowski P., Kotyza J., Król A. — Ocena możliwości uzyskania przypływu gazu w otworze Grundy-2 oraz propozycje zabiegów intensyfikacyjnych. 2009
[7] Warpinsky N.R., Mayerhofer M.J., Vincent M.C., Ciopolla C.L., Lolon E.P. — Stimulating Unconvencional reservoirs: matrix network growth while optimazing fracture conductivity. SPE 114173.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ac6b3797-3bb2-4dfc-88e9-651034354bec
Identyfikatory