Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ac573bad-ed8a-482b-b0af-09484261a42f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Metoda testowania i diagnostyki specjalizowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym

Autorzy Firląg, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Method of testing and diagnostics of specialized road traffic control devices
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Użycie układów programowalnych do realizacji specjalizowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym wymaga specyficznego podejścia do modelowania i testowania tych urządzeń. Ważna rola tych urządzeń w systemie sterowania i duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu, wymaga wykorzystania nowoczesnych metod testowania i diagnostyki. W artykule przedstawiona została metoda testowania i diagnostyki specjalizowanych sterowników ruchu drogowego. Omówiono rozwiązania umożliwiające wykrycie błędów i uszkodzeń realizacji urządzeń oraz uszkodzeń powstających podczas eksploatacji. Uszkodzenia te możliwe są do wykrycia jedynie podczas testowania fizycznego urządzenia lub jego prototypu. Przedstawiono metody realizacji wbudowanego testowania sterowników BIST. Zaproponowano architektury BIST zarówno dla testowania współbieżnego jak i prewencyjnego. Przeanalizowano wpływ różnych struktur BIST na parametry użytkowe sterowników.
EN The use of programmable systems for realization of specialized road traffic control devices requires a specific approach to modelling and testing of the devices. A significant role of these devices within the traffic control system as well as an enormous impact on traffic safety demands application of modern methods of testing and diagnostics. The paper presents the method of testing and diagnostics of specialized road traffic controllers. Solutions have been discussed allowing for detection of errors and defects within device realization, and defects arising during exploitation. These defects are possible to be detected only during physical testing of the device or its prototype. Methods of realization of built-in self-test (BIST) have been presented. BIST architectures have been proposed both for concurrent as well as preventive testing. The influence of various BIST structures on operational parameters of controllers have been analysed.
Słowa kluczowe
PL sterowanie ruchem drogowym   urządzenia sterowania ruchem drogowym   BIST   bezpieczeństwo ruchu drogowego  
EN road traffic control   traffic control devices   BIST   road safety   built-in self-test  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 869--872, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Firląg, K.
  • Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, Zakład Sterowania Ruchem i Infrastruktury Transportu, Zespół Sterowania Ruchem Drogowym, kfr@wt.pw.edu.pl
Bibliografia
1. Bartosiński K., Firląg K., Krukowicz T., Metody programowania algorytmów adaptacyjnego sterowania ruchem drogowym w sterownikach Siemens, Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM", 12/2016, str. 545-550.
2. Bushnell M. L., Agrawal V. D., Essentials of Electronic Testing for Digital, Memory and Mixed-Signal VLSI Circuits, Kluwer Academic Publishers, New York, 2002.
3. Firląg K., Metody samotestowania specjalizowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym, Logistyka nr 4/2014, str. 1825-1834, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2014.
4. Firląg K., Projektowanie i realizacja specjalizowanych sterowników ruchu drogowego w reprogramowalnych strukturach logicznych, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe - Transport, z. 77, str. 27-44, OWPW, Warszawa, 2011.
5. Firląg K., Testowanie specjalizowanych urządzeń sterowania ruchem drogowym w strukturach FPGA, Politechnika Warszawska, Prace Naukowe - Transport, z. 95, str. 115-124, OWPW, Warszawa, 2013.
6. Firląg K., Wykorzystanie generatorów pseudolosowych w samotestowaniu urządzeń sterowania ruchem drogowym, TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12/2015, EMI-PRESS, 2015, str. 520-525. (5pkt) (ISSN 1232-3829).
7. Firląg K., Kawalec P.: Realizacja algorytmów sterowania ruchem drogowym w specjalizowanych sterownikach sprzętowych, PAK nr 7'2010, Agenda Wydawnicza Stowarzyszenia SIMP, Warszawa, 2010, str. 721 - 723.
8. Firląg K., Kawalec P.: Weryfikacja i testowanie urządzeń sterowania ruchem drogowym realizowanych w układach FPGA, Logistyka nr 6/2009, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań, 2009.
9. Hławiczka A., Rejestry liniowe- analiza, synteza i zastosowania w testowaniu układów cyfrowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1997.
10. Kawalec P., Firląg K., Synteza specjalizowanych układów sterowania ruchem drogowym w strukturach FPGA, Pomiary Automatyka Kontrola nr 7 bis’2006, str. 8-10, Agenda Wydawnicza Stowarzyszenia SIMP, Warszawa, 2006.
11. Patton R.: Software testing. 2-nd edition, USA, Pearson Education, copyright by SAMS Publishing, 2005.
12. Stroud C. E., A Designer's Guide to Built-In Self-Test, Kluwer Academic Publishers, 2002.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ac573bad-ed8a-482b-b0af-09484261a42f
Identyfikatory