Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ac3652c8-be1c-481f-a879-316ef65e640f

Czasopismo

Drogownictwo

Tytuł artykułu

Projektowanie oświetlenia na przejściach dla pieszych

Autorzy Wytrykowska, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Lighting design ofpedestrian crossings
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Oświetlenie przejść dla pieszych stanowi istotny element infrastruktury drogowej. Prawidłowo dobrane warunki oświetleniowe wpływają na poprawę widzialności sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych, a w efekcie na poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wybór odpowiedniego systemu oświetlenia instalowanego na przejściu dla pieszych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu właściwych warunków oświetleniowych wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Wiedza dotycząca istniejących warunków oświetleniowych w obszarze przejścia dla pieszych oraz właściwościach fotometrycznych danej oprawy może przyczynić się do zastosowana optymalnego rozwiązania. W artykule przedstawiono procedurę projektowania oświetlenia przejść dla pieszych. Zaprezentowane rozwiązanie spełnia wymagania fotometryczne i zapewnia prawidłowe warunki widoczności w porze nocnej.
EN Lighting of pedestrian crossings is an important element of road infrastructure. Properly matched lighting conditions influence the improvement of visibility silhouette of a pedestrian at pedestrian crossing, and as a result to improve the level of road safety. Selecting the right lighting system installed at a pedestrian crossing plays a vital role in ensuring the appropriate lighting conditions for all road users. Knowledge about existing lighting conditions in the area of pedestrian crossings and photometric properties of the luminaire can contribute to apply the optimal solution. The article presents the design procedure of lighting pedestrian crossing. The solution complies with photometric requirements and ensure the proper conditions for visibility at night.
Słowa kluczowe
PL piesi   przejście dla pieszych   oświetlenie  
EN pedestrians   pedestrian crossings   lighting  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Czasopismo Drogownictwo
Rocznik 2017
Tom nr 12
Strony 407--411
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Wytrykowska, A.
Bibliografia
[1] BRG: Badania kompleksowe ruchu drogowego w Gdańsku. Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2009.
[2] Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Raport statystyczny, Komenda Główna Policji.
[3] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430 z poźn. zm.
[4] Polska Norma PN-EN 13201:2007, Oświetlenie dróg.
[5] Polska Norma PN-EN 13201:2016, Oświetlenie dróg – wersja angielska.
[6] Tomczuk P.: Modelowanie, badania eksperymentalne i ocena jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych, monografia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe, seria Transport, zeszyt 91, Warszawa 2013.
[7] Tomczuk P.: Ocena stanu oświetlenia wybranych przejść dla pieszych na podstawie parametrów natężenia oświetlenia, Przegląd Elektrotechniczny, pp. 303-306, R. 90 NR 1/2014, SIGMA-NOT.
[8] Tomczuk P.: Oświetlenie przejść dla pieszych – wymagania i zalecenia. Prace Naukowe, seria Transport, z. 96, str. 413–422, Warszawa 2013.
[9] Tomczuk P.: Assessment model of luminance contrast of pedestrian figure against background on pedestrian crossing, Przegląd Elektrotechniczny, pp. 104-107, R. 88 NR 3a/2012, SIGMA-NOT.
[10] Tomczuk P.: Assessment of the state of pedestrian crossing lighting on the basis of field measurements of luminance, Przegląd Elektrotechniczny, pp. 266-269, R. 89 NR 8/2013, SIGMA-NOT.
[11] Tomczuk P.: Bezpieczeństwo pieszych – pomiary luminancji na przejściu dla pieszych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport, Badania Środków i Systemów Transportowych, z. 80, str. 117–135, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2012.
[12] Tomczuk P., Wytrykowska A., Jaskowski P., Jarzębska A.: Ogólne zasady oświetlenia przejść dla pieszych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe, seria Transport, z. 114, str. 393–406, Warszawa, 2016.
[13] www.schreder.com (dostępność: 20.03.2017 r.)
[14] www.dial.de (dostępność: 20.03.2017 r.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ac3652c8-be1c-481f-a879-316ef65e640f
Identyfikatory