Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ac3104fc-741f-4583-91e9-383ea532935c

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

Ways of Improving the Reliability of Supply of Selected Important Municipal Customers in Municipalities

Autorzy Mól, B.  Sowa, P.  Bargiel, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL Sposoby poprawy niezawodności zasilania wybranych ważnych odbiorców komunalnych na terenie gmin
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN This paper reviews the most important ways to improve the reliability of supply of consumers, i.e. the increase in the number of directions of supply, use of grid and system automatic controls, and installation of distributed generation sources. The order of priority of municipal loads in terms of electricity and heat supply continuity is then analysed. The concept of so-called energy mini centres containing important loads and distributed generation sources for the supply of these loads connected to medium and low voltage grids is presented in detail. Practical examples of the distributed generation solutions applied in a Silesian municipality are also given. The reliability of selected objects was evaluated using the NIEZ method developed at the Institute of Power Engineering and Control Systems of the Silesian University of Technology in Gliwice.
PL W artykule dokonano przeglądu najważniejszych sposobów poprawy niezawodności zasilania odbiorców, tj.: zwiększenia liczby kierunków zasilania, zastosowania układów automatyki sieciowej i systemowej oraz instalowania źródeł generacji rozproszonej. Następnie przeanalizowano hierarchię ważności gminnych odbiorów komunalnych ze względu na ciągłość zasilania w energię elektryczną i cieplną. Szczegółowo przedstawiono koncepcję tzw. minicentrów energetycznych, zawierających ważne odbiory oraz źródła generacji rozproszonej dla zasilania tych odbiorów, usytuowanych w sieci średniego i niskiego napięcia. Podano również praktyczne przykłady rozwiązań w obszarze generacji rozproszonej, zastosowanych w jednej ze śląskich gmin. Ocenę niezawodności wybranych obiektów przeprowadzono metodą NIEZ opracowaną w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Słowa kluczowe
PL generacja rozproszona   minicentrum energetyczne   odnawialane źródła energii  
EN distributed generation   energy mini centre   renewable energy sources  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2016
Tom nr 1
Strony 93--97
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys.
Twórcy
autor Mól, B.
autor Sowa, P.
autor Bargiel, J.
Bibliografia
1. Ministry of Economy, Polityka energetyczna Polski do 2030 roku [Polish Energy Policy until 2030].
2. J. Bargiel et al., “Bezpieczeństwo zasilania gmin wiejskich a bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” [Security of supply in rural communities and security of the National Power System], Energetyka, thematic issue No. XXIII, 2012, pp. 23–28.
3. J. Bargiel et al., “Ocena i sposoby poprawy niezawodności zasilania gmin z sieci średnich napięć” [Evaluation of and ways to improve the reliability of power supply in municipalities from MV grids], Grid Conference, Wrocław, 2012.
4. URE Energy Regulatory Office [online], http://www.ure.gov.pl/.
5. J. Bargiel et al., “Bezpieczeństwo zasilania gmin wiejskich a bezpieczeństwo Krajowego Systemu Elektroenergetycznego” [Security of supply in rural communities and security of the National Power System], “Blackout” Conference, Poznań, 2012.
6. J. Bargiel et al., “Ocena możliwości współpracy jednostek samorządu terytorialnego (JST) z operatorami sieci dystrybucyjnej (OSD) w zakresie poprawy niezawodności zasilania ważnych odbiorców komunalnych na terenie gmin, traktowanych jako prosumenci” [Evaluation of the possibility of cooperation of local government units (LGUs) with distribution system operators (DSOs) to improve the reliability of power supply of important municipal customers in municipalities, treated as prosumers], “Electricity Market” Conference, Kazimierz Dolny, 2014.
7. J. Bargiel, P. Sowa, B. Mól, “Rola generacji rozproszonej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym na przykładzie gminy Gierałtowice” [The role of distributed generation in the National Power System using the example of the municipality of Gierałtowice], APE ’13 conference proceedings, Jurata, 2013.
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ac3104fc-741f-4583-91e9-383ea532935c
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2016108