PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Obstacles in the path of efficient task performance in the military units – results of the pilot studies

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Bariery sprawnej realizacji zadań w jednostkach wojskowych – wyniki badań pilotażowych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The Armed Forces are one of the most important employers at the local job markets, especially the military units located within the territories of specific municipalities. When compared to other employers, the units differ in attributes formed under the influence of inner-organisational processes and changes in the surrounding. Owing to the fact that organisations function facing various obstacles limiting efficiency of operations that may potentially decrease interest in working for the Army, this article focuses on their identification and formulating a proposal to introduce improvements, which have been assumed as the goal of the study. In order to achieve this goal, qualitative and quantitative methods were utilised, especially: analysis, synthesis, concluding and poll research (the survey technique). The poll research included 246 respondents – the soldiers and civil employees of the Army. Excel and Statistica programmes were used to analyse the collected material.
PL
Jednym z ważnych pracodawców na lokalnych rynkach pracy są siły zbrojne, w szczególności jednostki wojskowe zlokalizowane na terytorium poszczególnych gmin. Jednostki wyróżniają się na tle innych pracodawców atrybutami kształtowanymi pod wpływem procesów wewnątrz organizacji, jak i zmian w otoczeniu. W związku z faktem, iż funkcjonowanie organizacji napotyka na różnego rodzaju bariery ograniczające sprawność działań, które potencjalnie mogą obniżać zainteresowanie pracą w wojsku w niniejszym artykule skoncentrowano się na ich identyfikacji oraz sformułowaniu propozycji usprawnień, które przyjęto jako cele badania. Do osiągnięcia celu posłużyły metody jakościowe i ilościowe, w szczególności: analiza, synteza, wnioskowanie oraz metoda badań sondażowych (technika ankiety). Badaniem ankietowym objęto 246 respondentów – żołnierzy oraz pracowników cywilnych wojska. Do analizy zebranego materiału wykorzystano programy Excel i Statistica.
Rocznik
Tom
Strony
345--358
Opis fizyczny
Bibliogr. 11 poz.
Twórcy
 • Was Studies University, Faculty of Management and Command, Management Institute, Warsaw
Bibliografia
 • 1. Góralski, A. (1987). Metody opisu i wnioskowania statystycznego w psychologii i pedagogice (Methods of Description and Statistical Conclusion in Psychology and Pedagogy). Warszawa: PWN.
 • 2. Griffin, R.W. (2002). Podstawy zarządzania organizacjami (Basic Organisations Management). Warszawa: PWN.
 • 3. Kieżun, W. (1977). Podstawy organizacji i zarządzania (Basic Organisation and Management). Warszawa: Wyd. Książka i Wiedza.
 • 4. Kotarbiński, T. (1969). Traktat o dobrej robocie (The Treaty on Good Work). Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • 5. Malinowski, P. (2012). Lider i zespół (A team and a Leader). Warszawa: Wyd. AON.
 • 6. Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie i systemowe działanie (Management Strategies. Thinking in Perspective and Systemic Actions). Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • 7. Piłejko, K. (1976). Prakseologia – nauka o sprawnym działaniu (Praxeology – the Science of Effective Actions). Warszawa: PWN.
 • 8. Przybyła, M. (ed.) (2003). Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej (Organisation and Management. Basic Managerial Knowledge). Wrocław: Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego.
 • 9. Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji (The Small Encyclopaedia of Praxeology and Organisation Theory). Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • 10. Sirko, S. (2015). Wybrane aspekty realizacji procesów (Selected Aspects of Processes Performance). Warszawa: Wyd. AON.
 • 11. Zieleniewski, J. (1981). Organizacja i zarządzanie (Organisation and Management). Warszawa: PWN
Uwagi
PL
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ac20a5f3-128f-4543-99d1-6928f16c1f32
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.