Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-abff171c-b15f-4759-b476-d00e0c0639db

Czasopismo

Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania

Tytuł artykułu

Odzysk materiałowy z części i podzespołów z samochodów EV i HEV wycofanych z eksploatacji

Autorzy Łukasik, Z.  Wojciechowski, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Materials recovery from decommissioned EV and HEV vehicles parts and components
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Samochód po wycofaniu z eksploatacji staje się niebezpiecznym odpadem zanieczyszczającym środowisko. Szczególnie odnosi się to do pojazdów elektrycznych (EV), hybrydowych (HEV). Z jednej strony trwają działania minimalizujące negatywne skutki rozwoju motoryzacji, zaś z drugiej - w efekcie recyklingu i odzysku materiałowego pojazdów wycofanych z eksploatacji - trwają prace mające na celu wdrożenie zamkniętego obiegu materiałowego. Zwiększone zainteresowanie pojazdami hybrydowymi, a następnie elektrycznymi spowodowało wzrost zapotrzebowania na materiały deficytowe, takie jak lit, kobalt, nikiel czy kadm oraz metale ziem rzadkich. Materiały wykorzystywane przy produkcji elektroniki oraz akumulatorów szczególnie do pojazdów hybrydowych i elektrycznych są kosztowne, a z uwagi na ograniczoną dostępność mogą nastąpić ich niedobory, jeżeli nie będą poddawane odzyskowi materiałowemu. Dlatego też recykling tych materiałów jest niezbędny dla zapewnienia zrównoważenia i odnawialności przemysłu motoryzacyjnego oraz przemysłu obronnego, energetycznego i telekomunikacji. Wobec narastającego zapotrzebowania na surowce oraz na wymogi ochrony środowiska, przetwarzanie odpadów pochodzących ze środków transportu staje się koniecznością gospodarczą oraz imperatywem nowoczesnej gospodarki. Recykling odpadów poużytkowych staje się jedną z możliwości pozyskiwania m.in. tzw. metali deficytowych.
EN Car after decommissioning becomes hazardous waste polluting the environment. This is particularly true for electric vehicles (EV), hybrid (HEV). On the one hand, work is ongoing to minimize the negative effects of the development of the automotive industry, and on the other - as a result of recycling and material recovery of end of life vehicles - is working to implement closed-loop material. The increased interest in hybrid vehicles and electric increased the demand for scarce materials, such as lithium, cobalt, nickel, cadmium and rare earth metals. The materials used in the manufacture of electronics and batteries specifically for hybrid and electric vehicles are expensive, and because of the limited availability of their deficiencies may occur if they are not recovered to material. Therefore, the recycling of these materials is essential to ensure the sustainability and renewability of the automotive industry and the defense industry, energy and telecommunications. In view of the growing demand for raw materials and environmental protection requirements, processing waste from means of transport is a necessity and economic imperative of modern economy. Recycling of post-consumer waste becomes one of, among others, the possibility of obtaining so. scarce metals.
Słowa kluczowe
PL recykling samochodów EV i HEV   odzysk materiałów   materiały deficytowe  
EN EV and HEV vehicles recycling   material recovery   material deficyt  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
Rocznik 2015
Tom Vol. 56, nr 4
Strony 63--68
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., tab.
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
autor Wojciechowski, A.
  • Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Bibliografia
[1] T. J. Smakowski; „Surowce mineralne - krytyczne czy deficytowe dla gospodarki UE i Polski”. Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energii Polskiej Akademii Nauk, nr 81, rok 2011.
[2] A. Wojciechowski; „Recykling samochodów. Materiały i technologie odzysku”. Wyd. 2012 r. ITS; ISBN 987-83-60965-14-6 i IOd ISBN987-83-88770-90-6.
[3] D. Janke, L. Savov; „Recycling of Strap and Residuals in the Steel Vehicles. JOM. 2001 November, s. 21-23.
[4] www.tms.org/jom.html JOM, June 2001, str. 8-9. Anand T., Mishra B., Apelian D., Blanpain B. the case Recycling of Rare Earth Metals-A CR3 Communication.
[5] Wojciechowski A. Doliński A.; „Dywersyfikacja źródeł energii z odzysku materiałowego/recyklingu odpadów organicznych”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Energia i Środowisko. Produkcja - Logistyka - Zarządzanie” w dniach 9-10 października 2014 r. Czasopismo Logistyka 5/2014 s. 366-377.
Uwagi
PL Materiał prezentowany na II Kongresie Elektryki Polskiej.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-abff171c-b15f-4759-b476-d00e0c0639db
Identyfikatory
DOI 10.15199/13.2015.4.12