Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-abed576d-ce14-48e6-9d28-aefe09130c1f

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Walory przyrodniczo-kulturowe gminy szydłowiec

Autorzy Dębowska-Mróz, M.  Stefańska, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Natural and cultural commune Szydłowiec
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaprezentowano ocenę atrakcyjności turystycznej gminy Szydłowiec na podstawie zrealizowanych badań własnych. Opisano cel i metodykę wykonywanych badań. Dokonano charakterystyki badanej populacji oraz przedstawiono wyniki zrealizowanych badań ankietowych dzieląc je na analizę ogólną i analizę uwzględniającą zróżnicowanie struktury respondentów. Informacje zawarte w rozdziale czwartym są w całości wkładem własnym autora pracy i mają na celu poznanie opinii dotyczących walorów i atrakcji turystycznych gminy oraz miasta Szydłowiec z puntu widzenia standardowego turysty.
EN The article presents an assessment of the tourist attractiveness of the municipality Szydłowiec based on completed research. Describes the purpose and methodology of tests performed. There have been characteristics of the study population, and presents the results of surveys carried out by dividing them into overall analysis and the analysis takes into account differences in the structure of the respondents. The information contained in chapter four are in full with the author's own work and aim to know the opinion regarding the advantages and attractions of the city municipality and Szydłowiec of Punt view of a standard tourist.
Słowa kluczowe
PL turystyka   gmina Szydłowiec   atrakcyjność turystyczna  
EN tourism   municipality of Szydlowiec   tourist attraction  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1671--1679
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Dębowska-Mróz, M.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki; 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29, m.mroz@uthrad.pl
autor Stefańska, K.
  • Uniwersytet TechnologicznoHumanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Ekonomiczny, 26-600 Radom; ul. Malczewskiego 29
Bibliografia
1. Kurek W., Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
2. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2008.
3. Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Oficyna Wydawnictwo Fogra, Kraków 1995.
4. Ochrona środowiska 2008, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2008.
5. Redakcja Magazynu Świat Podróże i Kultura, Gmina Szydłowiec - Osobliwości, zabytki, przyroda - Przewodnik turystyczny, Urząd Miejski w Szydłowcu, Szydłowiec 2011.
6. Słomińska-Paprocka D., Powiat Szydłowiecki w województwie mazowieckim, Powiat Szydłowiecki, Szydłowiec 2009.
7. Słomińska-Paprocka D., Szydłowiec i okolice, Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, Szydłowiec 2003.
8. Urban J., Kowalski W., Szydłowiec. Miasto na kamieniu. Interdyscyplinarna ścieżka edukacyjna, Urząd Miejski w Szydłowcu.
9. Warszyńska J., Jackowski A., Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-abed576d-ce14-48e6-9d28-aefe09130c1f
Identyfikatory