Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aba67955-ae98-46d6-88c8-ed7d3cf121fb

Czasopismo

Technical Transactions

Tytuł artykułu

The influence of the demolition process on the environmental impact of reinforced concrete structures based on recycled aggregate

Autorzy Gicala, Magdalena  Halicka, Anna 
Treść / Zawartość http://repozytorium.biblos.pk.edu.pl/resources/35430
Warianty tytułu
PL Wpływ procesu rozbiórki na oddziaływania środowiskowe konstrukcji żelbetowych z kruszywem pochodzącym z recyklingu
Języki publikacji EN
Abstrakty
EN The article presents an analysis of the influence of the demolition process on the environmental impact of a reinforced concrete structure, based on recycled concrete aggregate (RCA). Two aggregate production scenarios, varied in terms of the scope, were adopted and the contribution of RCA to the total environmental impact as well as the influence of demolition on the environmental performance of RCA were determined. The NONROAD model was used in the research as a tool for calculating the emissions generated by the equipment used for the processing of construction debris. Environmental impacts were assessed on the basis of the Ecopoint value. Despite the large quantity of aggregate in the concrete mixture, it did not constitute a significant environmental impact. However, demolition was the dominant process in the production of recycled concrete aggregate and it is reasonable to consider this process in an environmental analysis.
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu procesu rozbiórki na oddziaływania środowiskowe konstrukcji żelbetowej, do wykonania której zastosowano kruszywo z recyklingu betonu. Przyjęto dwa scenariusze produkcji kruszywa zróżnicowane pod względem zakresu i ustalono udział kruszywa w oddziaływaniach całkowitych konstrukcji oraz wpływ rozbiórki na efektywność środowiskową kruszywa. W badaniach wykorzystano model NONROAD jako narzędzie umożliwiające ustalenie emisji generowanych przez sprzęt służący do pozyskania i przetwarzania gruzu budowlanego. Oddziaływania środowiskowe oceniono na podstawie wartości wskaźnika Ecopoint. Pomimo przeważającej w stosunku do pozostałych składników ilości kruszywa w mieszance betonowej nie generuje ono istotnych oddziaływań środowiskowych. Sama rozbiórka jest natomiast procesem dominującym w produkcji kruszywa i zasadne jest uwzględnianie jej w analizie środowiskowej.
Słowa kluczowe
PL oddziaływania środowiskowe   kruszywo recyklingowe   rozbiórka   konstrukcje żelbetowe  
EN environmental impact   recycled concrete aggregate   RCA   demolition   reinforced concrete structures  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Czasopismo Technical Transactions
Rocznik 2019
Tom Vol. 116, iss. 9
Strony 81--96
Opis fizyczny Bibliogr. 22 poz., rys., wykr., tab., wz.
Twórcy
autor Gicala, Magdalena
  • Faculty of Mining and Geoengineering, AGH University of Science and Technology, mgicala@agh.edu.pl
autor Halicka, Anna
  • Faculty of Civil Engineering and Architecture, Lublin University of Technology
Bibliografia
[1] ACI Committee Aggregates for Concrete, ACI Education Bulletin E1-07, 2007.
[2] Building Research Establishment (BRE), [online] http://www.bre.co.uk (access: 02.2019).
[3] Castellani V., Benini L., Sala S., Pant R., A distance-to-target weighting method for Europe 2020, The International Journal of Life Cycle Assessment 21/2016, 1159–1169.
[4] EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures, Part 1–1: General rules and rules for buildings, 2004.
[5] EN 15643-2 Sustainability of construction works – assessment of buildings, part 2: framework for the assessment of the environmental performance, 2011.
[6] EPA Exhaust and crankcase emission factors for nonroad engine modeling – Compression-ignition, 2010.
[7] EPA Nitrogen Oxides (NOx), why and how they are controlled EPA-456/F-99-006R, 1999.
[8] Estanqueiro B.A.M, Life cycle assessment of the use of recycled aggregates in the production of concrete, Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa-UTL, Lisboa 2011.
[9] Estevez B., Aguado A., Josa A., Deconstruction and Materials Reuse CIB Publication 287, Proceedings of the 11th Rinker International Conference, 2003.
[10] IIASA The Greenhouse Gas Methane (CH4): Sources and Sinks, the Impact of Population Growth, Possible Interventions. WP-92-042, 1992.
[11] Kirkinen J., Palosuo T., Holmgren K., Savolainen I., Greenhouse Impact Due to the Use of Combustible Fuels: Life Cycle Viewpoint and Relative Radiative Forcing Commitment, Environmental Management 42/2008, 458–469.
[12] Koper A., Koper W., Projektowanie betonów konstrukcyjnych na kruszywach z recyklingu, Materiały Budowlane 3/2017, 38–41.
[13] Marinković S., Radonjanin V., Malešev M., Ignjatović I., Comparative environmental assessment of natural and recycled aggregate concrete, Waste Management 30/2010, 2255–2264.
[14] Mollenhauer K., Tschoke H., Handbook of diesel engines, Springer, Berlin 2010.
[15] Nagataki S., Gokce A., Saeki T., Hisada M., Assessment of recycling process induced damage sensitivity of recycled concrete aggregates, Cement and Concrete Research 34/2004, 965–971.
[16] Okonkwo V.O., Arinze Emmanuel E., A Study of the Effect of Aggregate Proportioning On Concrete Properties, American Journal of Engineering Research 7/2018, 61–67.
[17] Sala S., Crenna E., Secchi M., Pant R., Global normalisation factors for the Environmental Footprint and Life Cycle Assessment, JRC Technical Reports, 2017.
[18] Serres N., Braymand A., Feugeas F., Environmental evaluation of concrete made from recycled concrete aggregate implementing life cycle assessment, Journal of Building Engineering 5/2016, 24–33.
[19] Silva C.M., Gonçalves G.A., Farias T.L., Mendes-Lopes J.M.C., A tank-to-wheel analysis tool for energy and emissions studies in road vehicles, Science of The Total Environment 367/2006, 441–447.
[20] Tošić N., Marinković S., Dašić T., Stanić M., Multicriteria optimization of natural and recycled aggregate concrete for structural use, Journal of Cleaner Production 87/2015, 766–776.
[21] UEPG (European Aggregates Association), [online] http://www.uepg.eu (access: 01.2019).
[22] Wałach D., Dybeł P., Sagan J., Gicala M., Environmental performance of ordinary and new generation concrete structures – a comparative analysis, Environmental Science and Pollution Research 26/2019, 2980–3990.
Uwagi
EN Section "Civil Engineering"
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-aba67955-ae98-46d6-88c8-ed7d3cf121fb
Identyfikatory
DOI 10.4467/2353737XCT.19.098.10880