Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ab54667d-64d5-4462-aa9b-d13c97f92936

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Biomasa do celów energetycznych na Lubelszczyźnie

Autorzy Jackowska, I.  Pabich, M.  Sachadyn-Król, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Biomass for energy in the Lublin region
Konferencja EKOENERGIA ‘2012 : Energia odnawialna w nauce i praktyce (7 ; 26-27.10.2012 ; Lublin, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W publikacji przedstawiono biomasę jako źródło energii. Główną przyczyną zainteresowania się biomasą jako biologicznym nośnikiem energii jest aspekt ekologiczny dotyczący redukcji emisji głównie CO2. Z tego względu jej udział w bilansie paliwowym energetyki odnawialnej w Polsce rośnie z roku na rok. W publikacji przedstawiono sposoby pozyskiwania biomasy i możliwości wykorzystania jej na cele energetyczne. Opisano także potencjał produkcji biomasy w województwie lubelskim, który jest bardzo duży.
EN This paper presents biomass as an energy source. The main reason for interest in biomass as an biological energy source is ecological aspect concerning reduction of CO2, emissions. For this reason, its participation in the fuel balance of renewable energy in Poland is growing from year to year. The paper presents methods of biomass obtaining and the possibility of using it for energy purposes. It also describes the potential of biomass production in the Lublin region, which is significant for this area.
Słowa kluczowe
PL biomasa   odnawialne źródła energii   słoma   województwo lubelskie  
EN biomass   wood chips   willow   poplar   energy parameters  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2012
Tom R. 13, nr 10
Strony 173--175
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Jackowska, I.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Pabich, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
autor Sachadyn-Król, M.
  • Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Bibliografia
[1] Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, Wojewódzki program rozwoju alternatywnych źródeł energii dla województwa lubelskiego, Lublin 2006.
[2] Europejskie Centrum Energii Odnawialnej, Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, Warszawa 2000.
[3] Ekspertyza: „Rozwój sektora energetycznego OZE w Polsce Wschodniej - stan i perspektywy”, FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp. J., 2011.
[4] Gradziuk P.(red.), Biopaliwa, 2003.
[5] Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K.: Słoma - energetyczne paliwo, 2001.
[6] Kachel-Jakubowska M., Kraszkiewicz A., Szpryngiel M., Niedziółka I.: Możliwości wykorzystania odpadów poprodukcyjnych z rzepaku ozimego na cele energetyczne, Inżynieria Rolnicza ,6(131), 2011.
[7] Maciak A., Lipińska G.: Drewno z sadów - możliwości energetycznego wykorzystania. Czysta Energia, 2, 2006.
[8] Niedziółka I., Zuchniarz A.: Analiza energetyczna wybranych rodzajów biomasy pochodzenia roślinnego. Motrol, 8A, 2006.
[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii. DzU 2008, nr 155, poz. 969.
[10] Szwedziak K.: Energetyczne wykorzystanie słomy na terenie województwa opolskiego, Inżynieria Rolnicza 5(123), 2010.
[11] Wiśniewski G., Pisarek M.: Energetyczne wykorzystanie drewna i słomy. Możliwości i doświadczenia praktyczne w: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym - materiały seminaryjne, Poznań - Kraków - Warszawa 1999.
[12] www.pigeo.org.pl
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ab54667d-64d5-4462-aa9b-d13c97f92936
Identyfikatory