Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ab3b446d-f79d-4704-8a6f-a96da2078505

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Regulacje prawne dotyczące zabezpieczenia wagonów kolejowych w przeprawach promowych pomiędzy Polską a Szwecją

Autorzy Lorenc, A. K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Security regulations for rail wagons ferry statnions in connection between Poland and Sweden
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W niniejszym artykule przedstawiono zestawienie obowiązujących przepisów dotyczących zabezpieczania wagonów kolejowych w czasie przepraw promowych pomiędzy Polską, a Szwecją. Obecnie nie ma ujednoliconych przepisów warunkujących tego typu przewozy, są one jednak regulowane przez szereg dokumentów, przy czym najbardziej kompletne wytyczne można znaleźć w CSS CODE opublikowanym przez IMO (International Maritime Organization). Obecnie trwają także prace nad ujednoliceniem przepisów „Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)” przez IMO, ILO, UNECE, których aktualna wersja weszła w życie w 1997 roku. Przepisy określają wymagania co do składowania i oprzyrządowania zabezpieczającego ładunek, a dokładniej odnoszą się do wartości sił powstających od przyśpieszeń, przechyłów statku i masy ładunku oraz jego mocowania. Przestrzeganie tych przepisów i zaleceń pozwala na bezpieczny transport ładunków z wykorzystaniem przepraw promowych.
EN In this paper is present a summary of existing security legislation to ferry rail wagons during between the Polish and Sweden. There are currently no clear rules determining this type of transportation, however, they are regulated by a number of documents with the most complete rules can be found in CSS CODE published by IMO (International Maritime Organization). Work is currently underway to harmonize the rules „Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs)” by IMO, ILO, UNECE, thay the current version was implemented in 1997. Regulations specify requirements for storage and cargo security equipment, and more specifically refers to the forces resulting from acceleration, ships tilts and weight of the load and its securing.Observance of these rules and recommendations allows for safe transport of cargo with the use of ferries.
Słowa kluczowe
PL przeprawa promowa   prom   bezpieczeństwo żeglugi   wagon kolejowy   przepisy prawne   transport ładunków  
EN railway wagon   ferry   goods transport   ferry passages   safety of navigation   legislation  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2013
Tom R. 14, nr 3
Strony 163--172
Opis fizyczny Bibliogr. 7 poz., rys., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lorenc, A. K.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Instytut Pojazdów Szynowych
Bibliografia
1. Andersson N., Andersson P., Bylander R., Sökjer-Petersen S., Zether B., Equipment for rational securing of cargo on railway wagons, MariTerm AB, 2004.
2. CSS CODE, Code of Safe Practice for Cargo Srowage and Securing Third Edition, IMO, Croydon 2011.
3. IMO/ILO/UNECE Guidelines for Packing of Cargo Transport Units (CTUs), IMO, London 1997.
4. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS, PRS, Gdańsk 2006.
5. Norma: PN-EN 12195-1.
6. Poradnik mocowania ładunku, źródło: http://www.unityline.pl, stan z dnia 15.01.2013.
7. ZAŁĄCZNIK 11 do Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV), 2008.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ab3b446d-f79d-4704-8a6f-a96da2078505
Identyfikatory