Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-ab34c121-6037-4cd0-a5cf-af15485c515d

Czasopismo

Acta Energetica

Tytuł artykułu

High-efficiency Gas Cogeneration – an Assessment of the Support Mechanism

Autorzy Sołtysik, M.  Mucha-Kuś, K. 
Treść / Zawartość http://actaenergetica.org
Warianty tytułu
PL Wysokosprawna kogeneracja gazowa – ocena mechanizmu wsparcia
Języki publikacji EN, PL
Abstrakty
EN The development of a single European energy market implies the need to harmonise national laws and the directions of the sector’s growth to EU determinants. One of these elements was the introduction of a system to support the development of high-efficiency cogeneration, including gas cogeneration. Several years of the mechanisms’ performance allows for analysis of the advisability and correctness of the support model format, and assessment of its impact on the sub-sector’s development and the cost of its operation. Against the background of the support system introduction origins, the paper presents results of volumetric and price analyses, trends, and assessment of the balance of property rights and of the mechanism’s effectiveness.
PL Tworzenie wspólnego europejskiego rynku energii implikuje konieczność dostosowywania prawa krajowego i kierunków rozwoju sektora do determinant unijnych. Jednym z tych elementów było wprowadzenie systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, w tym kogeneracji gazowej. Kilkuletnia historia funkcjonowania mechanizmów pozwala na dokonanie analiz zasadności i poprawności formy modelu wsparcia, oceny jego wpływu na rozwój podsektora oraz kosztów jego funkcjonowania. W artykule przedstawiono na tle genezy wprowadzenia systemu wsparcia wyniki analiz wolumetryczno-cenowych, trendy, ocenę bilansu praw majątkowych oraz dokonano oceny efektywności mechanizmu.
Słowa kluczowe
PL kogeneracja   system wsparcia   efektywność  
EN cogeneration   support system   efficiency  
Wydawca ENERGA SA
Czasopismo Acta Energetica
Rocznik 2015
Tom nr 3
Strony 97--107
Opis fizyczny Bibliogr. 10 poz., rys., tab.
Twórcy
autor Sołtysik, M.
autor Mucha-Kuś, K.
Bibliografia
1. Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of cogeneration based on a useful heat demand in the internal energy market and amending Directive 92/42/EEC, 11 February 2004.
2. http://www.polpx.pl/.
3. Katalog Elektrociepłowni Przemysłowych [Catalogue of Industrial Cogeneration Plants], ARE, Warsaw, July 2014.
4. Katalog Elektrowni i Elektrociepłowni Zawodowych [Catalogue of Commercial Power Plants and Cogeneration Power Plants], ARE, Warsaw, April 2014.
5. Model optymalnego miksu energetycznego dla Polski do roku 2060 [The model of an optimal energy mix for Poland until 2060], ver. 3.0; Chancellery of the Prime Minister of Poland, Department for Strategic Analysis, Warsaw, 2 February 2015.
6. Report evaluating progress achieved in increasing share of electricity produced in high-efficiency cogeneration in total domestic electricity generation, Monitor Polski 2012, No. 1, Item 12, appendix to the Announcement of the Minister of Economy of 12 December 2007.
7. Regulation of the Minister of Economy of 10 December 2014 on methods of calculating data provided in the applications for the issuance of certificates of origin from cogeneration and the detailed scope of the obligation to confirm data relating to the quantity of electrical energy generated in high-efficiency cogeneration, Journal of Laws of 2014, item 1940.
8. Activity reports of the President of the ERO for 2007–2013, Energy Regulatory Office Bulletins.
9. Energy Law Act, Journal of Laws 2012.1059 as amended, 10 April 1997.
10. Consolidated version of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the European Union, 30 March 2010, Vol. 53, Notice No. 2010/C83/01.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-ab34c121-6037-4cd0-a5cf-af15485c515d
Identyfikatory
DOI 10.12736/issn.2300-3022.2015309