Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aae56fbc-3281-420a-8d18-b12e11ab8522

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Podgrzewany reaktor katalityczny podczas zimnego rozruchu silnika o ZS

Autorzy Koliński, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN The heated catalytic converter during cold start with diesel engine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono wyniki badań katalitycznego ograniczenia emisji tlenku węgla i węglowodorów podczas rozruchu silnika o ZS. Badania przeprowadzono na stanowisku w komorze klimatycznej w obniżonych temperaturach otoczenia: –7 ,-15 i –20°C. W badaniach zastosowano podgrzewany trójfunkcyjny reaktor katalityczny platynowo-palladowy z monolitem metalowym. Metodyka prowadzonych badań polegała na pomiarze stężenia toksycznych składników spalin przed i za z reaktorem katalitycznym przy jednoczesnym pomiarze parametrów rozruchu i pomiarze temperatur w wybranych 15 punktach silnika oraz reaktora katalitycznego. Emisje tlenku węgla i węglowodorów w okresie rozruchu ograniczono poprzez wstępne podgrzanie reaktora katalitycznego przed i podczas rozruchu za pomocą grzejnika elektrycznego. Przy podgrzaniu powierzchni reaktora do 400°C uzyskano w temperaturze otoczenia –7°C średnio obniżenie stężenia CO o 80...90%, natomiast węglowodorów o około. 70%.
EN This article presents the results of the tests of catalytic reduction of carbon oxide and hydrocarbon emission during the self-ignition engine start-up. The tests were performed at the station in the climate chamber at lowered ambient temperatures:–7 ,-15 and –20°C. A heated three-function platinumpalladium catalytic reactor with a metal monolith was used in the tests. The test methodology included a measurement of toxic fume concentraction upstream and downstream the catalytic reactor at simultaneous measurement of the start-up parameters and measurement of temperatures in selected 15 points engine and catalytic reactor locations. Carbon oxide and hydrocarbon emission during the start-up period can be reduced by initial heating up the catalytic reactor before the start-up by means of an electric heater. When heating up the reactor surface up to 400°C at ambient temperature of –7°C, CO concentration can be reduced by 80...90% and the hydrocarbon concentration can be reduced by app. 70% on the average.
Słowa kluczowe
PL silnik o zapłonie samoczynnym   reaktor katalityczny   tlenek węgla  
EN cold start with diesel engine   catalytic converter   carbon oxide  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 261--267
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., il., rys., wykr.
Twórcy
autor Koliński, K.
Bibliografia
1. Brzeżański M. D.: Emisja toksycznych składników spalin w fazie nagrzewnia się silnika z zapłonie iskrowym z zastosowaniem akumulatora ciepła. Monografia 326. Politechnika Krakowska. Kraków 2006.
2. Kruczyński S.: Trójfunkcyjne reaktory katalityczne. Instytut Technologii Eksploatacji. Warszawa - Radom 2004.
3. Bielaczyc P., Merkisz J., Pielacha J.: Stan cieplny silnika spalinowego a emisja związków szkodliwych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Poznań 2001.
4. Rokosch U.: Układy oczyszczania spalin i pokładowe systemy diagnostyczne samochodów OBD. WKŁ. Warszawa 2007.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-aae56fbc-3281-420a-8d18-b12e11ab8522
Identyfikatory