Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aac4a950-1be7-4f6d-9ed6-773f805343d1

Czasopismo

Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska

Tytuł artykułu

Obróbka wykończeniowa w wygładzarce pojemnikowej wibracyjnej koła daszkowego lotniczej zębatej przekładni obiegowej

Autorzy Michalski, J. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Finishing aeronautical planetary herringbone gear wheels in container vibrating smoothing machine
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono proces technologiczny obróbki ścierno-chemicznej powierzchni nośnych koła walcowego daszkowego, zębatej przekładni obiegowej, w wygładzarce pojemnikowej wibracyjnej według technologii Isotropic Finishing ISF®, firmy REM Chemicals Inc. Koła wykonano ze stali Pyrowear 53 i poddano procesowi nawęglania, hartowania, obróbki podzerowej i odpuszczania niskiego. Analizowano zmianę wartości wskaźników odchyłek, dotyczących dokładności kinematycznej, płynności pracy i struktury geometrycznej powierzchni obrobionych zębów koła po wygładzaniu w porównaniu z poprzedzającym szlifowaniem kształtowym. Stwierdzono charakterystyczną odmienną wydajność obróbki na powierzchni boku zęba, wzdłuż zarysu, o większej wartości na powierzchni głowy zębów. Stwarza to konieczność odpowiedniej modyfikacji powierzchni bocznej zębów w procesie szlifowania. Zamieszczono wyniki wytrzymałości mechanicznej próbek koła zębatego po procesie wygładzania oceniających kruchość wodorową.
EN The paper presents the technological process of abrasive-chemical machining wheel bearing surface of the cylindrical herringbone gears planetary gear in vibrating container smoothing machine according to Isotropic Finishing ISF® technology of the REM Chemicals Inc. company. Gear wheels are made of stainless Pyrowear 53 and subjected to carburizing, hardening, cold working and low tempering. The change in value of deviation indicators for the kinematic accuracy, smoothness and geometric structure of the machined surfaces of the gear teeth after smoothing compared with the contoured grinding were analyzed. The findings are different a characteristic performance on the surface of the tooth side along the outline, especially with a higher value at the head of the tooths. This creates a need for appropriate modification of the lateral surface of the teeth in the process of contoured grinding. The results of the mechanical strength of the samples gear wheel after the smoothing process and evaluating the hydrogen embrittlement are presented.
Słowa kluczowe
PL obróbka w wygładzarkach pojemnikowych wibracyjnych   szlifowanie kształtowe   modyfikacja powierzchni bocznych zęba   dokładność kół zębatych   kruchość wodorowa  
EN processing in container vibration smoothing machine   contoured grinding   modification of the side surfaces of the tooth   accuracy of gears   hydrogen embrittlement  
Wydawca Wydawnictwo Politechniki Śląskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
Rocznik 2015
Tom z. 89
Strony 109--117
Opis fizyczny Bibliogr. 19 poz.
Twórcy
autor Michalski, J.
  • Faculty of Mechanical Engineering and Aeronautics, The Rzeszów University of Technology, Rzeszów, Poland, jmichals@prz.edu.pl
Bibliografia
1. ASTM F519-05. Standard test method for mechanical hydrogen embrittlement evaluation of plating processes and service environments. ASTM International, West Conshohocken, PA. 2005.
2. Brinksmeier E, A. Giwerzew. 2005. “Hard gear finishing viewed as a process of abrasive wear”. Wear 258: 62-69.
3. Blicharski M. 2012. Inżynieria powierzchni. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
4. Fernández A., M. Iglesias, A. De-Juan, P. García, R. Sancibrián, F. Viadero. 2014. “Gear transmission dynamic: Effects of tooth profile deviations and support flexibility”. Applied Acoustics 77: 138-149.
5. Kabir A., M. Lovell, C.F. Higgs. 2008. “Utilizing the explicit finite element method for studying granular flows”. Tribology Letters 2: 85-94.
6. Kula P. 1994. “Sorpcja wodoru w warstwie azotowanej oraz jej wpływ na tarcie i zużycie”. Zeszyty naukowe 691. Rozprawy naukowe 197. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
7. Marciniak M., A. Stefko, W. Szyrle. 1983. Podstawy obróbki w wygładzarkach pojemnikowych. Warszawa: WNT.
8. Markowski T. 1996. Wiórkowanie: podstawy procesu. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
9. Michalczewski R. 2012. Właściwości tribologiczne smarowanych, wysokoobciążonych elementów maszyn pokrytych cienkimi powłokami niskotarciowymi. Radom: Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy.
10. Patent US 8109854 B2. Superfinishing large planetary gear systems. Michaud M., E.D. Summers. 28 maj 2004. Właściciel REM Technologies, Inc., OSRO Gmbh.
11. Müller L, A. Wilk. 1996. Zębate przekładnie obiegowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12. PN-ISO 1328-1:2015-01. Przekładnie zębate walcowe - Układ ISO tolerancji boków zębów - Część 1: Definicje i dopuszczalne wartości odchyłek boków zębów. Warszawa: Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.
13. PN-91/М-88506. Reduktory i motoreduktory ogólnego przeznaczenia - Uszkodzenia kół zębatych - Terminologia. Warszawa: Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości. 1991.
14. Raga K. 2013. „Wpływ warunków procesu nawęglania próżniowego i wysokociśnienio-wego hartowania gazowego na właściwości warstwy nawęglonej i podłoże stali AISI 9310 oraz Pyrowear 53 kół zębatych przekładni lotniczych”. Praca doktorska. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska. Promotor: prof. Jan Sieniawski.
15. Silva S.P., S.L.M.R. Filho, L.C. Brandão. 2014. „Particle swarm optimization for achieving the minimum profile error in honing process”. Precision Engineering 38(4): 759-768.
16. Wójcik Z. 1991. Obróbka uzębień. In Poradnik inżyniera - obróbka skrawaniem. Tom 3, Górski E. (koordynator). Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
17. Patent US 7641744 B2. Active chemistry aqueous composition of conversion coating agents of phosphates, oxalates, sulfamates; chelating agents of citric acid, ethylene diamine tetraacetic acid, nitrilotriacetic acid, gluconic acid; machine parts vibrated with chemical polish added slowly in low volume. Winkelmann L.W. Zgłoszono 6 kwiecień 2006. Właściciel Rem Technologies, Inc.
18. Xiao L., B.-G Rosen, Naser Amini, P.H. Nilsson. 2003. “A study on the effect of surface to-pography on rough friction in roller contact”. Wear 254: 1162-1169.
19. Chandler Charles. Innovations in Turbine Engines. Available at: http://www.aviationpros.com/article/10617063/turbine-technology-innovations-in-turbine-engines.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-aac4a950-1be7-4f6d-9ed6-773f805343d1
Identyfikatory
DOI 10.20858/sjsutst.2015.89.12