Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aac24767-84dd-447c-afac-3856906b34cc

Czasopismo

Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport

Tytuł artykułu

Wytrzymałość przedniej ściany naczepy ciężarowej w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Autorzy Nader, M.  Kielczyk, K. 
Treść / Zawartość http://www.wt.pw.edu.pl/index.php/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport
Warianty tytułu
EN Strength of the semitrailer’s front wall in the aspect of road traffic safety
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przewozy towarów naczepami ciężarowymi generują zagrożenia przemieszczania się ładunków w sytuacjach manewrów i kolizji. Odpowiednio skonstruowane ściany czołowe pojazdów ograniczają możliwość ruchu transportowanych towarów (w przypadku braku zastosowania pasów mocujących lub innych urządzeń zabezpieczających). Ściany przednie są szczególnie narażone na napór ładunku podczas hamowania pojazdów, dlatego wymagają oceny wytrzymałości. Metody badawcze obejmujące testy wytrzymałościowe, mające charakter niszczący, zawarte są głównie w normach europejskich: np. PN-EN 12642:2017 ”Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych – Konstrukcja nadwozi pojazdów do przewozu towarów - Wymagania minimalne” oraz wewnętrznych przepisach niemieckich, np. VDI 2700:2004 ”Zabezpieczenie ładunku na pojazdach drogowych” i szwedzkich tzw. ”Test wahadła” bazujący na Regulaminie EKG ONZ nr 29. Możliwe też jest wykorzystanie metod symulacyjnych i obliczeniowych. W/w metody służą m.in. do badania wytrzymałości ścian przednich pojazdów ciężarowych. Badanie wytrzymałości przedniej ściany naczepy ciężarowej jest wysoce zasadne z punktu widzenia zabezpieczenia ładunku ale przede wszystkim bezpieczeństwa pasażerów, kierowcy i innych uczestników ruchu drogowego. Wymagania i ograniczenia przytoczonych metod badawczych nie są - w opinii autora - 100% - owym odwzorowaniem możliwych deformacji podczas rzeczywistego uderzenia pojazdu w przeszkodę. Z drugiej strony natomiast, pełnią funkcję uznanych regulatorów na międzynarodowej arenie przepisów prawa ruchu drogowego. Praca ma na celu wykazanie korzyści wynikających z zastosowania stalowych ścian przednich we wszystkich rodzajach zabudów naczep ciężarowych.
EN Transportation of goods by semitrailers generates the risk of cargo moving in situations of maneuvers and collisions. Properly designed vehicle’s front walls limit the movement of transported goods (in case of absence the fastening belts or others cargo securing devices). The front walls are mostly vulnerable to the load during vehicle braking and therefore strength rating is required. Testing methods including endurance tests, which have destructive nature, are mainly contained in European standards, e.g. PN-EN 12642:2017 "Securing of cargo on road vehicles – Body structure of commercial vehicles – Minimum requirements" and internal German regulations, e.g. VDI 2700:2004 "Securing of loads on road vehicles" and Swedish so-called. "Pendulum test" based on UNECE Regulation No 29. It is also possible to use simulation and calculation methods. All above methods are used mostly for testing the strength of the front walls of heavy duty vehicles. The strength tests of the semitrailer’s front wall is highly justified from the point of view of securing the load and above all, safety of passengers, drivers and other road users. The requirements and limitations of the mentioned testing methods are not - in the author’s opinion - 100% of realistic and possible deformation during the real vehicle’s impact in the obstacle. On the other hand, the documents exists as recognized regulators in the international arena of the road traffic legislation. The work’s aim is demonstrating the benefits of using steel front walls in all types of the semi-trailer’s bodyworks.
Słowa kluczowe
PL ruch drogowy   bezpieczeństwo ruchu drogowego   transport   ładunek  
EN road traffic   road traffic safety   transport   load  
Wydawca Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Czasopismo Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
Rocznik 2017
Tom z. 118
Strony 217--224
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Nader, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
autor Kielczyk, K.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu
Bibliografia
1. DZ. U. z 2012 r. poz. 1137 wraz z późn. zm.,
2. www.stvo.de.,
3. Dyrektywa 2007/46/WE,
4. www.ec.europa.eu,
5. PKN, PN – EN 12640 ”Mocowanie ładunków na pojazdach drogowych – Punkty mocowania na pojazdach używanych do przewozu towarów – Minimalne wymagania i badania”, 2002 r.,
6. www.vdi.de.,
7. Prochowski L., Żuchowski A., ”Technika transportu ładunków”, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2009 r.,
8. ”European Best Practice Guidelines on Cargo Securing for Road Transport” – European Commission, Directorate - General for Energy and Transport,
9. http://www.unece.org.,
10. Nader M., Kielczyk K., ”Wymagania w zakresie wytrzymałości elementów konstrukcyjnych nadwozi pojazdów drogowych oraz urządzeń przeznaczonych do mocowania ładunków”, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, 2014 r.,
11. Nader M., Kielczyk K., ”Ocena wymagań stawianych systemom zabezpieczenia ładunku montowanych w pojazdach dostawczych na podstawie normy ISO 27956”, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, 2015 r.,
12. Nader M., Kielczyk K., ”Punkty mocowania ładunku stosowane na pojazdach drogowych”, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 2016 r.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę (zadania 2017).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-aac24767-84dd-447c-afac-3856906b34cc
Identyfikatory