Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aaa88e40-1538-4f39-82e5-3be3bd1a0740

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza możliwości optymalizowania kosztów eksploatacji samochodów dostawczych

Autorzy Aleksandrowicz, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the possibility of optimizing operatings cost of delivery trucks
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Mimo trudnych i ciągle zmieniających się realiów rynkowych w transporcie park samochodowy w Polsce systematycznie rośnie. Działalność transportowa związana jest jednak również z ponoszeniem kosztów eksploatacji pojazdu. Koszty te mają bezpośredni wpływ na rentowność prowadzonej działalności transportowej. Dlatego istotnym jest poszukiwanie możliwości optymalizowania tych kosztów, badania ich struktury oraz prowadzenie analizy porównawczej w celu jak najlepszego doboru pojazdów w eksploatowanej flocie środków transportu, użytych części i materiałów oraz czynności obsługowych. Takie możliwości oferują obecne współczesne narzędzia informatyczne służące nie tylko do kalkulacji kosztów napraw, ale mogące jednocześnie pracować w tak zwanym trybie serwisowym. W artykule podjęto więc problem optymalizowania kosztów eksploatacji samochodu dostawczego przy użyciu technologii informatycznych na przykładzie studium przypadku z wykorzystaniem systemu Audatex.
EN In spite of the difficult and still changing market reality in the transport a car park in Poland systematically grows. However the transport activity is also connected with incurring operating costs of the vehicle. These costs have a direct effect to the profitability of the conducted transport activity. Therefore seeking the possibility of optimizing these costs is significant, the research on their structure and conducting the comparative analysis to the purpose like of the best assortment of vehicles in the exploited fleet of means of transport, used parts and materials and service activities. Current contemporary computer tools being used not only for a calculation of costs of repairs, but being able to simultaneously work under the so-called service procedure offer such possibilities. In the article so a problem of optimizing operatings cost of the delivery truck using computer technologies on the example of the case study with using the Audatex system was taken.
Słowa kluczowe
PL samochód dostawczy   system Audatex   optymalizacja kosztów   eksploatacja pojazdu  
EN van   Audatex system   cost optimization   exploitation the vehicle  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 740--744
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Aleksandrowicz, P.
  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. Wydział Inżynierii Mechanicznej, Zakład Transportu i Eksploatacji
Bibliografia
1. Aleksandrowicz P., Narzędzia informatyczne stosowane w ustalaniu kosztów powypadkowych, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Warszawa 2011.
2. Aleksandrowicz P., Optymalizacja kosztów naprawy powypadkowej pojazdu cz. I, Technika Transportu Szynowego 12/15, Radom 2015.
3. Aleksandrowicz P., Żółtowski B., Vehicle repair costs calculation systems, Polish Association for Knowledge Management. BEL Studio sp. z o.o., Warszawa 2010.
4. Audatex, Instrukcje, http://www.audatex.pl (dostęp 18.02.2016r).
5. Raport Branży Motoryzacyjnej 2015, http://www.pzpm.org.pl (dostęp 18.02.2016r).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.01.2003r w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, http://isap.sejm.gov.pl (dostęp 08.02.2016r).
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-aaa88e40-1538-4f39-82e5-3be3bd1a0740
Identyfikatory