Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a9f76f05-9ed6-4057-b5a3-9d8a29baed30

Czasopismo

Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka

Tytuł artykułu

Ochrona przed upadkiem ze słupów żerdziowych - ocena skuteczności systemu ustalającego pozycję

Autorzy Zrobek, Z  Baszczyński, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Protection against falls from poles – efficiency assessment of work positioning equipment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Systemy do ustalania pozycji są nadal często stosowane do ochrony przed upadkiem z wysokości podczas wykonywania prac na słupach żerdziowych. Efektywność ochrony, jaką mogą zapewnić w ramach takiego zastosowania, budzi wiele wątpliwości niezależnie od przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i sposobu ich stosowania. W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - PIB dokonano oceny skuteczności powstrzymywania spadania ze słupów żerdziowych przy zastosowaniu tego typu systemów. W artykule przedstawiono metodę oraz wyniki oceny przeprowadzonej na podstawie badań modelowych, w oparciu o kryterium dopuszczalnego przemieszczenia użytkownika.
EN Work positioning systems are still employed for protecting against falls from a height when work is carried out on poles. The efficiency of such a fall protection method is questionable, irrespective of the construction and how it is used. An assessment of fall arrest efficiency on poles with a work positioning system was carried out at the CIOP-PIB. This article presents methods and results of assessment based on performance tests of equipment models and the maximum fall distance criterion.
Słowa kluczowe
PL środki ochrony indywidualnej   praca na wysokości  
EN personal protective equipment  
Wydawca Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Czasopismo Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
Rocznik 2005
Tom nr 4
Strony 18--21
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys.
Twórcy
autor Zrobek, Z
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
autor Baszczyński, K.
  • Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
Bibliografia
[1] PN-EN 358:2002 Indywidualny sprzęt ochronny, ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycje podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy. Polski Komitet Normalizacyjny, grudzień 2002
[2] Zrobek Z., Baszczyński K., Kamańczyk P., Bargieł H. Opinia dotycząca systemu ochrony przed obsunięciem podczas pracy i wchodzenia do miejsca pracy na konstrukcjach żerdziowych. Praca wykonana na zlecenie Zakładu Bezpieczeństwa Pracy Instytutu Energetyki, CIOP, Łódź grudzień 1994
[3] Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. DzU nr 80, poz. 725
[4] Zrobek Z. i inni Budowa stanowiska badawczego i modeli badawczych. Badania zjawisk towarzyszących powstrzymywaniu spadania przez sprzęt ochronny. Sprawozdanie z drugiego etapu zadania badawczego III-6.01 pt. Modelowe badania zjawisk występujących podczas stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości na słupach żerdziowych. CIOP, Warszawa 2004
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a9f76f05-9ed6-4057-b5a3-9d8a29baed30
Identyfikatory