Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a9f76805-9b1a-49e7-ab1f-d98243a494d4

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Procedura planowania innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie górniczym

Autorzy Ogrodnik, R. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Procedure of planning eco-innovations in a mining enterprise
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zaproponowano procedurę planowania innowacji ekologicznych, składającą się z ośmiu etapów: analizy źródeł informacji, identyfikacji aspektów środowiskowych, oceny aspektów środowiskowych, ustalenia ryzyka środowiskowego, wyboru celów, tworzenia wariantów rozwiązań, analizy i wyboru rozwiązań i planowania wdrożenia. Szczególną uwagę zwrócono na etapy dotyczące oceny aspektów i ustalenia ryzyka, które są kluczowe przy określeniu znaczenia poszczególnych aspektów środowiskowych.
EN This article presents a procedure of planning eco-innovations on eight stages: analysis of the information source, identification of environmental aspects, assessment of environmental aspects, determination of the environmental risk, selection of goals, development of scenarios for solutions, analysis and selection of solutions as well as the implementation of solutions. Particular attention was paid to the stages, concerning assessment of aspects and determination of risk as they are fundamental for the importance of the given environmental aspects to define.
Słowa kluczowe
PL innowacje   ekoinnowacje   przedsiębiorstwo górnicze  
EN innovations   eco-innovations   mining enterprise  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 126--129
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., tab.
Twórcy
autor Ogrodnik, R.
  • AGH w Krakowie
Bibliografia
1. Dąbrowska M.: Ekoinnowacje. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
2. Fussler C., James T.: Driving Eco-innovation: a breakthrough discipline for innovation and sustainability. Pitman Publishing, London 1996.
3. Kramer M., Brauweiler J., Nowak Z.: Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. C.H. Beck, Warszawa 2005.
4. Leszczyńska A.: Absorpcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011.
5. Ogrodnik R.: Identyfikacja aspektów środowiskowych jako podstawa opracowania systemu zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie górniczym. Komputerowo zintegrowane zarządzanie. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2011.
6. Ogrodnik R.: Rola interesariuszy w zarządzaniu przedsiębiorstwem górniczym. Wiadomości Górnicze nr 1. Wydawnictwo Górnicze, Katowice 2011.
7. Ogrodnik R.: Rola wybranych grup interesariuszy w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw górniczych. Innowacyjność w zarządzaniu: jakością, produkcją, logistyką, personelem i organizacją. Nauka i praktyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, Warszawa 2012.
8. PN-ISO 14004:2005 Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających, PKN, Warszawa, 2005.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a9f76805-9b1a-49e7-ab1f-d98243a494d4
Identyfikatory