PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Prognozowanie wzrostu Listeria monocytogenes w mleku i śmietance. Metoda impedymetryczna

Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Prediction of Listeria monocytogenes growth in milk and cream. The impedimetric method
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie tempa wzrostu pałeczek Listeria monocytogenes, którymi zanieczyszczono próbki mleka pasteryzowanego i śmietanki UHT. Próbki przechowywano w temp. 3-21°C. Pomiaru liczby komórek L. monocytogenes dokonano za pomocą urządzenia Bactometer M64 (bioMérieux) wykorzystującego zjawisko impedancji. Metoda impedymetryczna pozwala na wykrycie zarówno obecności mikroorganizmów, jak i określenie ich liczby w produkcie spożywczym na podstawie analizy zmiany właściwości elektrycznych podłoża. Do badań wykorzystano selektywne, zmodyfikowane podłoże mikrobiolo- giczne BHI (bioMérieux), a urządzenie wykalibrowano w odniesieniu do klasycznej metody płytkowej. Otrzymane dane wprowadzono do aplikacji DMFit – uzyskując modele pierwszorzędowe Baranyi i Robertsa oraz parametry charakteryzujące dynamikę wzrostu L. monocytogenes. Wygenerowane w DMFit dane porównano z prognozami w programie ComBase Predictor (CP) oraz WaMa Predictor (WMP). Porównując uzyskane wyniki z modelami prognostycznymi (CP i WMP) zaobserwowano margines bezpieczeństwa pozwalający na wykorzystanie tych aplikacji w szacowaniu ryzyka mikrobiologicznego.
EN
The purpose of the study was to determine the rate growth of Listeria monocytogenes, which purposefully contaminated the samples of pasteurized milk and cream. The samples were stored at temperatures ranging from 3 to 21°C. The measurement of L. monocytogenes cells was performed by Bactometer M64 (bioMérieux) using phenomenon of impedance. Impedimetric method allows detecting the presence as well as determining the number of microorganisms in the food product by analysis of the changes in electrical properties of the microbial medium. There was used selective, modified microbiological BHI (bioMérieux) culture medium; the employed device was calibrated against the classical plate method. The obtained data were introduced into DMFit application, receiving Baranyi and Roberts primary models and also, parameters determining the growth rate of L. monocytogenes. The data, generated in DMFit, were compared with the prognosis from ComBase Predictor (CP) and WaMa Predictor (WMP) programs. When comparing the obtained results with the prognostic models (CP and WMP), the safety margin enabling to use the mentioned applications in microbiological risk assessment was observed.
Rocznik
Strony
39--42
Opis fizyczny
Bibliogr. 18 poz.
Twórcy
 • Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
autor
 • Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauki o Żywności, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • [1] Aygun O., Pehlivanlar S.: 2006. Listeria spp. in the raw milk and dairy products in Antakya, Turkey. Food Control, 17, 676-679.
 • [2] Budzińska K., Wroński G., Szejniuk B.: 2012. Survival Time of Bacteria Listeria monocytogenes in Water Environment and Sewage. Pol. J. Environ. Stud., 1 (21), 31-37.
 • [3] Dziubek Z.: 2010. Zakażenia wywołane przez bakterie Gram-dodatnie. W: Choroby zakaźne i pasożytnicze. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa, 118-119.
 • [4] http://www.combase.cc/index.php/en/
 • [5] http://wamapredictor.uwm.edu.pl/WamaPredictor
 • [6] ISO 11290-2:1998/Amd 1:2004. Modyfikacja pożywki do oznaczania liczby. Modyfikacja normy EN ISO 11290-2:1998. Mikrobiologia żywności i pasz – horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes – Metoda oznaczania liczby.
 • [7] Kowalik J., Łobacz A., Tarczyńska A.S., Ziajka S.: 2012. Graphic validation of growth models for Listeria monocytogenes in milk during storage. Milchwissenschaft, 1 (67), 38-42.
 • [8] Kowalik J., Ziajka S.: 2005. Ocena wzrostu Listeria monocytogenes w mleku na podstawie programu PMP70 oraz badań własnych. Med. Wet. 61 (8), 940-942.
 • [9] Łobacz A., Kowalik J., Tarczyńska A.S.: 2013. Modeling the growth of Listeria monocytogenes in mold cheeses. J. Dairy Sci., 96, (6), 3449-3460.
 • [10] Łobacz A., Kowalik J., Ziajka S., Kopeć M.: 2008. Porównanie i walidacja prognozowanego i obserwowanego tempa wzrostu Listeria monocytogenes w mleku pasteryzowanym i UHT. Med. Wet., 1 (64), 80-84.
 • [11] Mahmoodi M.M.: 2010. Occurrence of Listeria monocytogenes in Raw Milk and Dairy Products in Noorabad, Iran. J. Anim. Vet. Adv., 9 (1), 16-19.
 • [12] Malarska J.: 2005. Tradycyjne i nowoczesne metody ilościowego oznaczania drobnoustrojów. Med. Wet., 10, 1091-1092.
 • [13] Nowak A., Ołtuszak-Walczak E.: 2012. Listeria monocytogenes w żywności metody wykrywania i oznaczania. Przem. Spoż., 11 (66), 30-33.
 • [14] PN-EN ISO 11290-1:1999/A1. Mikrobiologia żywności i pasz – Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes – Metoda wykrywania obecności.
 • [15] Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dz. Urz. UE L 31/1, s. 1, z 01.02.2002.
 • [16] Schvartzman M.S., Maffre A., Tenenhaus-Aziza F., Sanaa M., Butler F., Jordan K.: 2011. Modelling the fate of Listeria monocytogenes during manufacture and ripening of smeared cheese made with pasteurised or raw milk. Int. J. Food Microbiol., 145, 31-38.
 • [17] Virella G.: 2000. Mikrobiologia i choroby zakaźne. Red. Heczko P. B., Wyd. Med. Urban & Partner, Wrocław, 130-132.
 • [18] Voysey P.A., Anslow P.A., Bridgwater K.J., Brigitte Lavender B., Watson L.: 2009. The effects of butter characteristics on the growth of Listeria monocytogenes. Int. J. Dairy Techn., 3 (62), 326-330.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a9e5a9a0-fa4e-4684-811c-dcf3b4fc2034
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.