PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Impact of parameters of irradiation of potato bulbs with UVC on selected coefficients of assessment of colour of fries determined with CIE L*a*b* method

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Wpływ parametrów naświetlania bulw ziemniaka ultrafioletem w paśmie C na wybrane współczynniki oceny barwy frytek wyznaczone metodą CIE L*a*b
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Assessment of the colour with the use of many parameters is used with reference to evaluation of the quality changes of products resulting from application of specific technological treatments. The paper investigates the effect of relations between parameters of irradiation of potato bulbs with UVC on selected coefficients of assessment of the colour of fries determined with CIE L*a*b* method. It was statistically significantly proved that UV-C radiation affected brightness of fries, change in colour, recognition of the difference in colour and intensity of the colour reception. Statistical analysis of results was carried out at the assumed level of significance α=0.05.
PL
Ocena barwy, z wykorzystaniem jej wielu parametrów, wykorzystywana jest w odniesieniu do oceny zmian jakościowych produktów, wynikających z zastosowania określonych zabiegów technologicznych. W pracy badano efekty relacji pomiędzy parametrami naświetlania bulw ziemniaka ultrafioletem w paśmie C na wybrane współczynniki oceny barwy frytek wyznaczone metodą CIE L*a*b*. Wykazano statystycznie istotny wpływ naświetlania UV-C na jasność frytek, zmianę barwy, rozpoznawalność różnicy barwy oraz intensywność odbioru barwy. Analizę statystyczną wyników wykonano na założonym poziomie istotności ε = 0,05.
Słowa kluczowe
Rocznik
Strony
57--68
Opis fizyczny
Bibliogr. 34 poz., rys., tab.
Twórcy
 • Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, Poland
 • Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, Poland
autor
 • Institute of Machinery Management, Ergonomics and Production Processes, University of Agriculture in Krakow, Poland
Bibliografia
 • Aiking, A., Verheijen, F. (2009). Methods for treating live plants or live plant parts or mushrooms with UV-C light. Clean Light Wageningen, US 2009/0272029 A1, 5 November 2009, Numer zgłoszenia: 12/083,994.
 • Albishi, T., John, J. A., Al-Khalifa, A. S., Shahidi, F. (2013). Phenolic content and antioxidant activities of selected potato varieties and their processing by-products. Journal of Functional Foods, 5, 590-600.
 • Cendrowski, A., Mitek, M., Siestrzewitowska, I. (2012). Wpływ procesu technologicznego na zawartość antocyjanów i barwę konfitur z płatków róży pomarszczonej (rosa rugosa). ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 5 (84), 47-59.
 • Ciurzyńska, A., Lenart, A., Siemiątkowska, M. (2011). Wpływ odwadniania osmotycznego na barwę i właściwości mechaniczne liofilizowanych truskawek. Acta Agrophysica, 17(1), 17-32.
 • Cools, K., Alamar, M., Terry, L. (2014). Controlling sprouting in potato tubers using ultraviolet-C irradiance. Postharvest Biology and Technology 98, 106-114.
 • Corrales, M., Souza, P., Stahl, M., Fernández, A. (2012). Effects of the decontamination of a fresh tiger nuts' milk beverage (horchata) with short wave ultraviolet treatments (UV-C) on quality attributes. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 13, 163-168.
 • Draft Standard CIE DS 014-4.3/E: 2007-CIE Publication No. 15.2, Colorimetry.
 • Ezekiel, R., Singh, N., Sharma, S., Kaur, A. (2013). Benefi cial phytochemicals in potato - a review. Food Research International, 50. 487-496.
 • Gościnna, K., Walkowiak-Tomczak, D., Czapski, J. (2014). Wpływ warunków ogrzewania roztworów koncentratu soku z buraka ćwikłowego na parametry barwy i zawartość barwników betalainowych. Aparatura Badawcza i Dydaktyczna 2, 183-189.
 • ISO 12647-7:2016 Graphic technology - Process control for the production of halftone colour separations, proof and production prints - Part 7: Proofing processes working directly from digital data.
 • Jakubowski, T., Wrona, P. (2012). Effectiveness of UVC radiation influence on the development of tuber potato tuber crops. Part I - test stand. Acta Scientiarum Polonorum - Technica Agraria, 11(1- 2), 33-41.
 • Jakubowski, T., Pytlowski, T. (2013). Influence of ultraviolet radiation on the growth, development and yielding of potato plants (preliminary studies). Agricultural Engineering, 3(145). 99-107.
 • Jakubowski, T., Pytlowski, T. (2015). Influence of UV-C radiation on the degree of infection of stored potato tubers by Rhizoctonia Solani Kühn. Agricultural Engineering, 2(154), 35-43.
 • Lisińska, G. (2006). Wartość technologiczna i jakość konsumpcyjna polskich odmian ziemniaka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 511, 81-94.
 • Maskan, M. (2001). Kinetics of colour change of kiwifruits during hot air and microwave drying. Journal of Food Engineering, 48, 169-175.
 • Mieszkalska, A., Piotrowski, D. (2014). Wykorzystanie modeli barwy do oceny suszonych surowców roślinnych. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 2, 105-111.
 • Páez, C., Reyes, M., Aguilar, C., Pacheco, F., Martíne, E., Orea, A., Bonilla, J. (2011). Control of natural mycobiota in maize grains by ultraviolet (UV-C) irradiation. Acta Agrophysica, 18(2), 375-388.
 • Pasławska, M., Stępień, B., Jałoszyński, K. (2010). Zmiany parametrów barwy owoców jagodowych wywołane suszeniem, przechowywaniem i rehydracją. Inżynieria Rolnicza, 2(120), 95-102.
 • Pedreschi, F., Leo´n, J., Mery, D., Moyano, P. (2006). Development of a computer vision system to measure the color of potato chips. Food Research International, 39 1092-1098.
 • Przybylski, W., Jaworska, D., Czarniecka-Skubina, E., Kajak-Siemaszko, K. (2008). Ocena możliwości wyodrębniania mięsa kulinarnego o wysokiej jakości z uwzględnieniem mięsności tuczników, pomiaru barwy i pH z zastosowaniem analizy skupień. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 4(59), 43-51.
 • Pytka, K. (2010). Dopasowanie radiometryczne ortoobrazów z wykorzystaniem modelu barw lab. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, 341-351.
 • Reddivari, L., Vanamala, J., Chintharlapalli, S., Safe, S.H., Miller, J.C. Jr. (2007). Anthocyanin fraction from potato extracts is cytotoxic to prostate cancer cells through activation of caspase-dependent and caspase-independent pathways. Carcinogenesis, 28(10), 2227-2235.
 • Rój, A., Przybyłowski, P. (2012). Ocena barwy jogurtów naturalnych. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 3, 813-816.
 • Rytel, E., Tajner-Czopek, A., Kita, A., Aniołowska, M., Kucharska, A. Z., Sokół-Łętowska, A., Hamouz, K. (2014). Content of polyphenols in coloured and yellow fl eshed potatoes during dices processing. Food Chemistry, 161, 224-229.
 • Sakowski, P., Janiszewska, E. (2013). Zmiany barwy soku marchwiowego w czasie obróbki ultradźwię- kami. Acta Agrophysica, 20(1), 161-171.
 • Sansano, M., Juan-Borr´as, M., Escriche, I., Andr´es, A., Heredia, A. (2015). Effect of Pretreatments and Air-Frying, a Novel Technology, on Acrylamide Generation in Fried Potatoes. Journal of Food Science, 80(5), 1120-1128.
 • Slimestad, R., Fossen, T., Verheul, M. J., (2008). The flavonoids of tomatoes. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(7), 2436-2441.
 • Śmigielska, H., Lewandowicz, J., Le Thanh-Blicharz, J. (2013). Wpływ skrobi opornej typu rs4 na barwę i właściwości reologiczne keczupu. Żywność. Nauka. Technologia, Jakość, 2(87), 137-149.
 • Tomaszewska, M., Neryng, A. (2007). Wpływ środowiska obróbki cieplnej oraz warunków przechowywania na barwę gotowych produktów ziemniaczanych przygotowanych według technologii gwałtownego schładzania. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(52), 173-183.
 • Wierzbicka, A., Hallmann, E., Grudzińska, M. (2015). The content of polyphenols in potatoes depending on the variety and effective micro-organisms. Fragmenta Agronomica, 32(4), 81-88.
 • Wrolstad, R. E., Smith, D. E. (2010). Color Analysis. In: Food Analysis (Eds. Nielsen S. S.). Springer New York Dordrecht Heidelberg London, 574-586.
 • Xiuhong, Ji., Rivers, L., Zielinski, Z., Xu ,M., MacDougall, E., Stephen, J., Zhang, S., Wang, Y., Chapman, R. G., Keddy, P., Robertson, G. S., Kirby, C. W., Embleton, J., Worrall, K., Murphy, A., Koeyer, D. De., Tai, H., Yu, L., Charter, E., Zhang, J. (2012). Quantitative analysis of phenolic components and glycoalkaloids from 20 potato clones and in vitro evaluation of antioxidant, cholesterol uptake and neuroprotective activities. Food Chemistry, 133, 1177-1187.
 • Zapotoczny, P., Zielińska, M. (2005). Rozważania nad metodyką instrumentalnego pomiaru barwy marchwi. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1(42), 121-132.
 • Zielińska, M., Markowski, M. (2012). Color characteristics of carrots; effect of drying and rehydration. International Journal of Food Properties, 15, 450-466.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2019).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a9d70ada-3859-4fc7-b2b5-38e8216bbaca
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.