PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Analiza skojarzonego oddziaływania eksploatacji górniczej i warunków geologicznych na obiekt na powierzchni

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
An analysis of the combined impact of mining and geological conditions on selected object
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W artykule przedstawiono studium przypadku dotyczące analizy wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na wybrany obiekt. Przeanalizowano wyniki pomiarów niwelacyjnych oraz dokonano obliczeń wartości wskaźników deformacji za pomocą teorii S. Knothego. Dokonano również analizy czasu występowania wskaźników deformacji wywołanych rozpatrywaną eksploatacją górniczą. Poddano również analizom wpływ wstrząsów oraz możliwość oddziaływania zjawiska sufozji na budynek z uwagi na położenie wychodni strefy uskokowej na spągu utworów czwartorzędu. Wyniki analiz wskazały na wystąpienie niewielkich wartości wskaźników deformacji w analizowanym okresie i brak szkodliwości wstrząsów górotworu dla budynków.
EN
The article presents a case study on analysis of the impact of performed mining operations on a selected object. The results of measurements of leveling were analyzed and values of deformation by the theory of S. Knothe were calculated. Also the analysis of the time of deformation indicators caused by mining exploitation was carried out. The impact of shocks and the possibility of influence of suffusion phenomenon on the building due to the location of outcrop of fault zone on the floor of Quaternary measures were also examined. The results of the analysis indicated the occurrence of small values of the deformation in the analyzed period and the lack of negative outcomes of the rockmass shocks for buildings.
Rocznik
Tom
Strony
1--9
Opis fizyczny
Bibliogr. 8 poz., rys., tab.
Twórcy
Bibliografia
  • 1. Chudek M.: Mechanika górotworu z podstawami zarządzania ochroną środowiska w obszarach górniczych i pogórniczych. Wydaw. Pol. Śl., Gliwice 2010
  • 2. Chudek M., Janusz W., Zych J.: Studium dotyczące rozpoznania tworzenia się i prognozowania deformacji nieciągłych pod wpływem podziemnej eksploatacji złóż. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria Górnictwo, zeszyt nr 141, Gliwice 1988
  • 3. Knothe S.: Prognozowanie wpływów eksploatacji górniczej. Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 1984
  • 4. Piwowarski W., Dżegniuk B., Niedojadło Z.: Współczesne teorie ruchów górotworu i ich zastosowania. Wydawnictwo AGH, Kraków 1995
  • 5. Ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych. Pod red. J. Kwiatka. Wydaw. GIG, Katowice 1997
  • 6. Strzałkowski P.: Ochrona środowiska na terenach górniczych. Wybrane problemy. Monografia nr 128. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007
  • 7. Strzałkowski P.: Zarys ochrony terenów górniczych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
  • 8. Ścigała R.: Komputerowe wspomaganie prognozowania deformacji górotworu i powierzchni wywołanych podziemną eksploatacją górniczą. Wydaw. Pol. Śl., Gliwice 2008
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a9cff443-3b12-4bf0-89cd-e230e26f3a39
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.