Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a9ac720e-00a7-4bd8-8478-3782688a56b0

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Bezpieczeństwo danych w diagnostyce systemów sterowania ruchem kolejowym

Autorzy Łukasik, Z.  Nowakowski, W.  Ciszewski, T. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Data security in the diagnosis of railway traffic control system
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym często korzystają z technologii teleinformatycznych. Ze względu na rozproszoną strukturę systemów oraz powszechne wykorzystywanie przez te systemy sieci komputerowych niezbędne jest zapewnienie integralności i poufności danych nie tylko w procesie sterowania, ale również w procesie diagnostycznym. Tak więc coraz większą rolę przy tworzeniu systemów diagnostycznych zaczyna odgrywać kwestia bezpieczeństwa danych. W artykule przedstawiono analizę zagrożeń sieciowych oraz metod przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także szczegółowo opisano zasady doboru metod obrony przez tego typu zagrożeniami w świetle wymogów norm branżowych. Artykuł został opracowany w ramach projektu badawczego NCBiR nr PBS3/A6/29/2015 pt.: "System gromadzenia danych eksploatacyjnych i analizy niezawodności i bezpieczeństwa układów automatyki kolejowej".
EN Modern railway traffic control systems often use information and communication technologies. Due to the distributed structure of the diagnostic systems and the extensive use of computer networks, it is necessary to make sure that the integrity and confidentiality of the data not only process control but also in the diagnostic process. Therefore more and more important role in the design of diagnostic systems begins to play the issue of data security. The article presents an analysis of network threats and methods to counteract these threats, and also describes in detail the rules for the selection of methods of defense against these types of threats in the light of the requirements of industry standards. The paper was carried out as a part of the research project of the National Centre for Research and Development NCBiR NR PBS3/A6/29/2015, titled „The system for maintenance data acquisition and analysis of reliability and safety of traffic control systems".
Słowa kluczowe
PL bezpieczeństwo danych   technologie teleinformatyczne   diagnostyka systemów komputerowych   systemy diagnostyczne   systemy sterowania ruchem kolejowym  
EN data security   data communications systems   system level diagnosis   railway traffic control system   diagnostic systems  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 264--267
Opis fizyczny Bibliogr. 12 poz., wykr., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Łukasik, Z.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, z.lukasik@uthrad.pl
autor Nowakowski, W.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, w.nowakowski@uthrad.pl
autor Ciszewski, T.
  • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Wydział Transportu i Elektrotechniki, 26-600 Radom, ul. Malczewskiego 29, t.ciszewski@uthrad.pl
Bibliografia
1. Łukasik Z., Nowakowski W., Bezprzewodowe systemy sterowania ruchem kolejowym, Infrastruktura Transportu, nr 4/2013, str. 22-25, ISSN 1899-0622.
2. Łukasik Z., Nowakowski W., Monitorowanie stanu sieci komputerowych systemów srk, XIII Międzynarodowa Konferencja „TransComp”, Zakopane 2009r.
3. Łukasik Z., Nowakowski W., Sieciowe narzędzia diagnostyczne systemów sterowania ruchem kolejowym, Technika Transportu Szynowego (TTS) 12/2015, str. 2715-2718.
4. Łukasik Z., Nowakowski W., Wymiana informacji w systemach związanych z bezpieczeństwem, Logistyka 6/2008, ISSN 12315478.
5. Łukasik Z., Nowakowski W., Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Infrastruktura Transportu, nr 6/2013, str. 46-48, ISSN 1899-0622.
6. Łukasik Z., Nowakowski W., Kuśmińska-Fijałkowska A., Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, Logistyka 4/2014, str. 758-763, ISSN 1231-5478.
7. Nowakowski W.: Information security and privacy protection in emergency management software systems, Logistyka 4/2015, str. 8072-8077, ISSN 1231-5478.
8. Nowakowski W., Systemy sterowania ruchem kolejowym, Dyduch J. (red.): Innowacyjne systemy sterowania ruchem, Monografia nr 147, ISBN 978-83-7351-417-1, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2010.
9. Nowakowski W., Chrzan M., Synchronizacja czasu na podstawie wzorca w komputerowych systemach sterowania ruchem w transporcie, IV Konferencja Naukowo-Techniczna „LogiTrans”, Szczyrk 2007r.
10. Nowakowski W., Siergiejczyk M., System monitorowania sieci teleinformatycznych, Zeszyty Naukowe AMW nr 169 K/1, AMW Gdynia 2007r.
11. Nowakowski W., Szczygielski M., Analiza bezpieczeństwa transmisji w systemie zabezpieczenia przejazdów SZP-1, Technika Transportu Szynowego nr 9/2012, ISSN: 1232-3829.
12. EN 50159:2011 - Zastosowania kolejowe. Systemy łączności, sterowania ruchem i przetwarzania danych. Łączność bezpieczna w systemach transmisyjnych, PKN 2011r.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a9ac720e-00a7-4bd8-8478-3782688a56b0
Identyfikatory