Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a9a84cf7-634e-4d5e-a3df-ee0a3df8fb68

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza udziału kosztów robocizny w całkowitych kosztach naprawy samochodów osobowych po wprowadzeniu wyłączeń sektorowych w Polsce

Autorzy Lewicki, W. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of the participation of labor costs the total cost of repair car in Poland after the introduction of exemption sector
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule podjęto próbę analizy udziału kosztów robocizny w całkowitych kosztach naprawy na przykładzie wyselekcjonowanego segmentu rynkowego. W celu ukazania wzajemnych zależności rozważania uzupełniono o autorskie symulacje hipotetycznych kosztów napraw. Zamierzeniem artykułu jest wykazanie, iż pomimo wzrostu dostępności rynkowej do różnych kategorii części zamiennych na polskim rynku naprawczym udział robocizny w całkowitych kosztach naprawy samochodów osobowych jest wciąż wymowny.
EN The article attempts to analyze the share of labor costs in total costs of repair on the example of selected market segments of passenger cars in Poland. In order to demonstrate the interdependence considerations supplemented by copyright simulations of hypothetical cost of repairs. The intention of this article is to demonstrate that, despite the increase in availability of various alternative spare parts to repair the Polish market share of labor in total cost of repair of cars in Poland is still meaningful.
Słowa kluczowe
PL koszty naprawy   koszty robocizny   samochody osobowe  
EN cost of repairs   labor costs   passenger cars  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 968--971
Opis fizyczny Bibliogr. 14 poz., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Lewicki, W.
Bibliografia
1. Badania dotyczące jakości napraw wykonywanych przez warsztaty autoryzowane w Polsce. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 2014.
2. Badania dotyczące wykorzystania części zamiennych w naprawach blacharsko-lakierniczych. Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa 2010.
3. Burnewicz J., Sektor samochodowy w Unii Europejskiej. WKŁ, Warszawa 2005.
4. Jastrzębska U., Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej WKŁ Warszawa 2014.
5. Lewicki W, Ocena parametrów ekonomicznych, logistycznych kosztów napraw eksploatacyjnych samochodów osobowych w Polsce – studium porównawcze części oryginalnych. Materiały konferencyjne - Czasopismo Logistyka 2015 nr 6 Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań 2015.
6. Lewicki W., Eksperymentalne studium badawcze wpływu systemu eksperckiego na proces szacowania kosztów logistycznych napraw samochodów osobowych w Polsce – OC. Materiały konferencyjne - Czasopismo Logistyka 2015 nr 6 (CD nr 4) Wydawnictwo Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, Poznań 2015.
7. Matuszewicz J., Rachunek kosztów. Finanse-Service, Warszawa 2001.
8. Nowak E., Rachunek kosztów. Wydawnictwo Ekspert, Wrocław 2000.
9. Raport Analiza polskiego rynku części zamiennych do napraw samochodów PIU Warszawa 2015.
10. Rozporządzenie Komisji (UE) NR 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych. Dz.U.L.129/52 z dnia 28 maja 2010 r.
11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz. U. z 2013 r. poz. 407, z późn. zm.
12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję Dz.U. 2010 nr 198 poz. 1315.
13. Uzdowski M, Abramek K, Gar K, Eksploatacja techniczna i naprawa. Pojazdy samochodowe, WKŁ, Warszawa 2012.
14. Wróblewski P., Kubiec J. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów. WKŁ Warszawa 2014.
Uwagi
PL Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a9a84cf7-634e-4d5e-a3df-ee0a3df8fb68
Identyfikatory