Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a9a78418-bf47-47f4-bcdd-85e45d5b36b5

Czasopismo

Przegląd Elektrotechniczny

Tytuł artykułu

Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko

Autorzy Połoczanin, P.  Papliński, P.  Śmietanka, H. 
Treść / Zawartość http://pe.org.pl/
Warianty tytułu
EN Selected aspects of the impact of wind farms on the environment
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule przedstawiono typowe warianty tras kablowych linii średniego napięcia farm wiatrowych. Stwierdzono, że konfiguracja i sposób ułożenia tych kabli w ziemi ma istotny wpływ na rozkład natężenia pola magnetycznego w miejscach ogólnie dostępnych dla ludności. Spostrzeżenia te odniesiono do dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych w środowisku oraz do praktycznych zagadnień związanych z projektowaniem farm wiatrowych.
EN The paper presents the typical variants of cable medium voltage lines of wind farms. It was found that the configuration and layout of the cables in the ground has a significant impact on the distribution of magnetic field strength in areas generally available to the public. These observations were referred to the limit values of electromagnetic fields in the environment and the practical issues related to the design of wind farms.
Słowa kluczowe
PL farma wiatrowa   siłownia wiatrowa   pole magnetyczne   linia kablowa  
EN wind farm   wind power plant   magnetic field   cable line  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Przegląd Elektrotechniczny
Rocznik 2014
Tom R. 90, nr 10
Strony 50--52
Opis fizyczny Bibliogr. 4 poz., rys., wykr.
Twórcy
autor Połoczanin, P.
autor Papliński, P.
autor Śmietanka, H.
Bibliografia
[1] Rekomendacja Rady Europy z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie ograniczania ekspozycji ludności w polach elektromagnetycznych - Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz)
[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm.)
[3] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883)
[4] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, z późn. zm.)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a9a78418-bf47-47f4-bcdd-85e45d5b36b5
Identyfikatory