Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a98c7611-317d-4c28-a5d3-b1a19df9dcbe

Czasopismo

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Tytuł artykułu

Optymalizacja cyklu pracy i zużycia energii przez silniki sprężarek śrubowych

Autorzy Rzepisko, D.  Sułowicz, M. 
Treść / Zawartość http://www.komel.katowice.pl/zeszyty.html
Warianty tytułu
EN Optimization of working cycle and energy consumption by the motors of screw compressors
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule opisano charakterystykę pracy głównego odbiornika energii elektrycznej, silnika napędu sprężarki śrubowej pracującej w przedsiębiorstwie produkcyjnym wykorzystującym procesy zgrzewania i krawędziowania metalu. Przedstawiono wyniki badań poboru energii rejestrowanego multimetrem elektronicznym współpracującym z komputerem osobistym PC. Badania wykonane zostały podczas pracy silnika sprężarki podłączonej do centralnej instalacji pneumatycznej. Dla zachowania stałego odbioru sprężonego powietrza do instalacji podłączono odpowiednie zawory upustu powietrza. Badania porównawcze składały się z kilku 30 minutowych pomiarów. Za każdym razem zmieniano dolną, górną bądź obie granice ciśnienia zadanego na mikrokontrolerze sprężarki. W artykule przedstawiono 4 najbardziej istotne pomiary oraz korzyści jakie mogą powstać przy zachowaniu odpowiednich ustawień. Najważniejszą istotą sposobu wykonania badań była jak największa uniwersalność sprzętu dzięki, któremu można dokonać pomiarów i analiz. Wszystkie pomiary wykonano z użyciem multimetru cęgowego pozwalającego na zapis w komputerze osobistym PC, gdzie następowała akwizycja danych. Zapisane dane były dalej analizowane w programie Excel. Istotnym elementem artykułu jest symulacja komputerowa pracy napędu elektrycznego wybranej linii kompresora. W programie symulacyjnym zamodelowano zasilany z zakładowej sieci elektroenergetycznej trójfazowy silnik asynchroniczny napędzający sprężarkę śrubową. Dokonano porównania rzeczywistych pomiarów z wyliczonymi podczas symulacji i przedstawiono wyniki porównania. Symulacja przeprowadzona została w programie Matlab/Simulink. Uzyskano dobrą zgodność wyników symulacji i obliczeń.
EN In the paper there was described characteristic of work of main electric energy receiver of skrew compressor motor which is working in a manufacturing company that uses welding and flanging processes. There were presented results of research of energy consumption registered by an electronic multimeter chich was cooperating with the personal computer. The research was performed during work of screw compressor connected to a central pneumatic installation. For retain constant compressed air consumption there were connected adequate venting valves to the installation. Comparative research comprised of several 30-minute measurements. Each time there have been changed the minimum, maximum or both limits of pressure set on the microcontroller of the compressor. In the article four most important measurements and the benefits that may arise while maintaining appropriate settings were presented. The most important gist of the method to execution the research was the greatest versatility of equipment through which it you can make measurements and analyzes. All measurements were performed using a clamp multimeter in which we can record data in personal computer where data acquisition was performed. Recorded data were further analyzed in Excel program. The important element of this article is the computer simulation of the selected line compressor drive. In the simulation program, power grid supplying three phase asynchronous motor driving the screw compressor was modeled. For confirmation of the correctness of the model, there were compared real measurement with calculated during the simulation and the results were presented. The simulation was performed in Matlab/Simulink program. Good comparability of simulation results and calculations was achieved.
Słowa kluczowe
PL zużycie energii   symulacja pracy sprężarki śrubowej Matlab/Simulink   optymalizacja zużycia energii   pomiar zużycia energii  
EN energy consumption   simulation of the screw compressor in Matlab/Simulink   optimization of energy consumption   measurement of energy consumption  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL
Czasopismo Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
Rocznik 2014
Tom Nr 4(104)
Strony 287--292
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., rys
Twórcy
autor Rzepisko, D.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, rzepiskd@interia.pl
autor Sułowicz, M.
  • Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Instytut Elektromechanicznych Przemian Energii, 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pesulowi@cyf-kr.edu.pl
Bibliografia
[1]. Dyka E.: Modelowanie w elektrotechnice z wykorzystaniem środowiska Matlab, Wyd. Politechniki Łódzkiej 2006
[2]. Rzepisko D.: „Analiza zużycia energii elektrycznej w przedsiębiorstwie produkcyjnym i projekt systemu do ciągłego monitorowania poboru energii Praca dyplomowa, Politechnika Krakowska, 2013
[3]. Rosłoniec S.: Wybrane metody numeryczne Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej Warszawa 2008
[4]. Nawrocki W.: Komputerowe systemy pomiarowe Wyd. Komunikacji i Łączności Warszawa 2006
[5]. Derlecki S.: Metrologia elektryczna i elektroniczna Wyd. Politechniki Łodzkiej, Łodź 2010
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a98c7611-317d-4c28-a5d3-b1a19df9dcbe
Identyfikatory