PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Characteristic and efficiency of operation of the unit for non-plough soil cultivation and the cultivation and sowing unit in conditions of the eastern European part of Russia

Treść / Zawartość
Identyfikatory
Warianty tytułu
PL
Charakterystyka i efektywność pracy agregatu do bezorkowej uprawy gleby i agregatu uprawowo-siewnego w warunkach wschodniej europejskiej części Rosji
Języki publikacji
RU
Abstrakty
EN
The article contains technical description of the tool and the unit used for basic and pre-sowing soil cultivation and sowing: a combined unit for basic non-plough soil cultivation and the cultivation and sowing unit. Results of the research on the efficiency of their use in the soil and climatic conditions of the north and eastern European part of Russia were presented. The analysis of the agrophysical properties of soil showed that the relative moisture of soil in the 0-10 cm layer did not depend on the manner of the basic and pre-sowing cultivation, but in the 0-20 cm layer the decrease of the soil moisture by 0.9-1.4% was reported after the use of KBM -4,2 cultivator and after cultivation with with APPN-2,1 (LSD05=0.63) unit. All the tested units ensured optimal density of the cultivated layer of the sod podzol soil within 1.1-1.3 g·cm-3. The water content of soil in the cultivation of winter rye in the non-plough cultivation with KPA-2,2 unit was higher by 1.5 mm in comparison to cultivation after ploughing (LSD05=0.51). No differences were reported in cultivation of vetch with oats. A non-plough cultivation of soil was also characterized with better values of indexes of the grain size distribution in comparison to the plough. The use of the cultivation and sowing unit APPN-2.1allowed decrease of energy inputs by 366 MJ·ha-1 (45.7%) compared to the total inputs on cultivation with KPS-4,0, fertilization and sowing. Sowing with the unit APPN-2.1 influenced the increase of the winter rye yield by 0.88 t·ha-1 compared to cultivation with KPS-4,0 and plough (LSD05AB=0.8). In the conditions with the use of APPN-2,1 the yield of dry mass of vetch and oats was higher by 0.75 t·ha-1 compared to the variants with KBM-4,2 (LSD05B=0.39).
PL
W artykule zamieszczono charakterystyki techniczne narzędzia do podstawowej i agregatu do przedsiewnej uprawy gleby i siewu: kombinowanego agregatu do podstawowej bezorkowej uprawy gleby, agregatu uprawowo-siewnego. Zamieszczono wyniki badań nad efektywnością ich zastosowania w warunkach glebowo-klimatycznych północnego wschodu europejskiej części Rosji. Analiza właściwości agrofizycznych gleby wykazała, że wilgotność bezwzględna gleby w warstwie 0-10 cm nie zależała od sposobu uprawy podstawowej i przedsiewnej, natomiast w warstwie 10-20 cm stwierdzono obniżenie wilgotności gleby o 0,9-1,4% po kultywatorze KBM-4,2 i uprawie agregatem APPN-2,1 (LSD05=0,63). Wszystkie badane agregaty zapewniały optymalną gęstość warstwy uprawnej gleby darniowo-bielicowej w zakresie 1,1-1,3 g·cm-3. Zasobność wodna gleby w uprawie żyta ozimego w uprawie bezorkowej agregatem KPA-2,2 była wyższa o 1,5 mm w porównaniu z uprawą po orce (LSD05=0,51). W uprawie mieszanki wyki z owsem różnic nie stwierdzono. Bezorkową uprawę gleby charakteryzowały również lepsze wartości wskaźników składu granulometrycznego w porównaniu z polem po orce. Energochłonność uprawy bezorkowej była o 334 MJ·ha-1 (32,6%) mniejsza w porównaniu z orką. Zastosowanie agregatu uprawowo-siewnego APPN-2,1 pozwoliło obniżyć nakłady energetyczne o 366 MJ·ha-1 (45,7%) w porównaniu z sumarycznymi nakładami na kultywację KPS-4,0, nawożenie i siew. Siew agregatem APPN-2,1 wpłynął na zwiększenie plonu żyta ozimego o 0,88 t·ha-1 w porównaniu z kultywacją KPS-4,0 i orką (LSD05AB=0,8). W warunkach z zastosowaniem APPN-2,1 plon suchej masy wyki i owsa był wyższy o 0,75 t·ha-1 w porównaniu z wariantami z KBM-4,2 (LSD05B=0,39).
Rocznik
Strony
151--163
Opis fizyczny
Bibliogr. 20 poz., rys., tab.
Twórcy
autor
 • Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia
autor
 • Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia
autor
 • Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia
autor
 • Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia
 • Scientific and Research Institute of Agriculture of North-East in Kirow, Russia
autor
 • Institute of Technology and Life Sciences, Masovian Research Centre in Kludzienko, Kłudzienko, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
 • Doctoral Studies at the Institute of Technology and Life Sciences in Falenty
Bibliografia
 • Алетдинова, А. А.; Бахарев, В. А. (2001). Инжинерно техническая система обезпечения устойчивого развития АПК новосибирской области: Рекомендации РАСХ Сибирское отделение. Новосибирск, ISBN 5-94306-042-1.
 • Алешкин, А. В.; Дёмшин, С. Л.; Владимиров, Е. А. (2009). Обоснование конструктивно-технологической схемы комбинированного агрегата для обработки почвы и посева. Аграрная наука Евро-Северо-Востока, 1(12), 143-147.
 • Buliński, J. (2006). Problemy ugniatania gleb uprawnych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 508, 11-20.
 • Chaudhuri, D. (2001). Performance evaluation of various types of furrow openers on seed drills - a review. Journal of Agricultural Engineering Research, 72(2), 125-137.
 • Dawidowski, B. (2008). Obciążenia osi kół pojazdów i maszyn rolniczych a ochrona gleby. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ekologiczne aspekty mechanizacji rolnictwa”, SGGW Warszawa 25 czerwca 2008, 43-58.
 • Horn, R.; Fleige, H. (2009). Risk assessment of subsoil compaction for arable soils in Nothwest Germany at farm scale. Soil and Tillage Research. Volume 102. Issue 2, 201-208.
 • Kamiński, E. (red). (2011a). Conservation tillage systems and environment protection in sustainable agriculture. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty. ISBN 978-83-62416-19-6.
 • Kamiński, E. (red). (2011b). Development trends in soil cultivation and fertilization engineering in the aspect of organic farming standards. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty. ISBN 978-83-62416-25-7.
 • Орда, А. Н.; Воробей, А. С.; Шкларевич, В. А. (2008). Свойства почвы и их изменение под воздействем ходовых систем почвообрабатывающих машинно-тракторных агрегатов. БГАТУ Минск. Инжинерный вестник, 1(25), 68-72.
 • Писарев, О. С. (2004). Особенности конструкций рабочих органов сеялок прямого посева. Земедельская механика в растеневодстве. Материалы международной научно-практической конференций. Москва ВИМ Т. 151, 162-171.
 • Rathke, G.W.; Wienhold, B.J.; Wilhelm W.W.; Diepenbrock, W. (2007). Tillage and rotation effect on corn-soybean energy balances in eastern Nebraska. Soil and Tillage Research, 97(1), 60-70.
 • Riley, H. (2009). Effect of tractor weight, depth of ploughing and wheel placement during ploughing in an organic cereal rotation on contrasting soils. Soil and Tillage Research. Volume 103, Issure 2, 433-441.
 • Saffih-Hdadi, K.; Defossez, P.; Richard, G.; Cui, Y.J.; Tang, A.M.; Chaplain, V. (2009). A method for predicting soil susceptibility to the compaction of surface layers as a function of water content and bulk density. Soil and Tillage Research. Volume 105, Issue 1, 96-103.
 • Sławiński, K. (2008). Analiza wyposażenia wybranych gospodarstw ekologicznych w ciągniki rolnicze. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 271-275.
 • Szeptycki, A. (2006). Znaczenie techniki w systemie zrównoważonej produkcji rolnej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 51(2), 184.
 • Talarczyk, W.; Zbytek, Z. (2005). Wpływ głębokości spulchniania gleby i zasianego jednocześnie poplonu na stan gleby. Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie. PIMR, Monografia pod red. Z. Zbytka, tom 2, cz. 1, 252-257.
 • Viselga, G.; Kamiński, J. (2006). Analiza zagęszczenia gleby w uprawie ziemniaków. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 508, 2003-2008.
 • Zotarelli, L.; Alves, B.J.R.; Urgulage, S.; Boddey, R.M.; Six, J. (2007). Impact of tillage and crop rotation on light fraction and intra-agregate soil organic matter in two Oxisols. Soil and Tillage Research, 95(1), 196-206.
 • Zbytek, Z.; Talarczyk, W. (2012). Sposoby ograniczania negatywnego oddziaływania agregatów ciągnikowych na rolę. Problemy Inżynierii Rolniczej (X-XII), 4(78), 57-68.
 • Жук, А. Ф.; Ревякин, Е. Л. (2007). Развитие машин для минимальной и нулевой обработки почвы. Научно-аналитический обзор. Москва: ФГНУ Росинформагротех, 156.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-a9895b26-b306-4e6e-bc25-528e77f151d3
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.