Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a9676598-5766-4c28-ae7a-62b29982cdb7

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Analiza możliwości ograniczenia wpływu drgań gruntu wywołanych wyburzeniami wież na budynek kompresorowni CO2

Autorzy Targosz, J. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Analysis of the possibility of limiting the impact of ground vibrations caused by demolition of a building towers CO2 compressor
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy przedstawiono zasady postępowania w przypadku projektowanych wyburzeń w szczególności obiektów budowlanych o dużych wysokościach oraz tego realizacją wyburzenia i rozbiórki. W fazie pierwszej przeprowadzono poligonowe pomiary intensywności drgań wzbudzanych w czasie upadku demontowanych elementów konstrukcyjnych lub elementów klatki schodowej. Badania przeprowadzono w celu określenia dopuszczalnej masy upadającego elementu, w aspekcie zapewnienia ochrony obiektów budowlanych i urządzeń zlokalizowanych w otoczeniu wykonywanych robót. Za niedopuszczalne uznaje się przekroczenie drgań względnych/przemieszeń w każdym kierunku pomiaru w każdej z trzech osi o więcej niż o 2µm peak-peak a prędkość drgań bezwzględnych nie może się zwiększyć więcej niż o 1 mm/s RMS.
EN The paper presents the principles of dealing with the planned demolition of buildings in particular for high altitudes, and the realization of demolition. The first phase was conducted polygonal induced vibration intensity measurements during the fall of removable structural elements or components of staircase. The study was conducted to determine the permissible weight of a falling component, in terms of ensuring the protection of buildings and equipment located in the vicinity of the works. It is unacceptable to overshoot relative vibration in each direction of measurement in each of the three axes by more than 2μm peak-to-peak and absolute vibration velocity cannot be increased by more than 1 mm / s RMS.
Słowa kluczowe
PL drgania gruntu   wyburzenie   rozbiórka obiektu  
EN ground vibrations   demolition   demolition object  
Wydawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2014
Tom nr 6
Strony 10586--10595
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz., rys., tab., pełny tekst na CD 3
Twórcy
autor Targosz, J.
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Katedra Robotyki i Mechatroniki, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków , jantargosz@interia.pl
Bibliografia
1. Targosz J., Układy wibroizolacji w transporcie szynowym i samochodowym. UWN-D, Kraków 2007.
2. PN-85/B-02170 – Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
3. Targosz J., Analiza i Badania właściwości fizykomechanicznych ustrojów elastomerowych, minimalizujących dynamiczne oddziaływania podtorza kolejowego na otoczenie TTS 2008, nr 56, str.87-91.
4. Prace własne i badania własne.
5. Bojko T., Targosz J., Uhl T., Komputerowe wspomaganie projektowania układów wibroizolacji, Mechanika 1996, T15, Z.2 Kraków.
6. Bednarz J., Targosz J., Eksperymentalna analiza rozchodzenia się drgań w gruncie wywołanych przejazdem pojazdów szynowych, 15Th IC TRANSCOMP 2011 Zakopane 5-8.12.2011
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a9676598-5766-4c28-ae7a-62b29982cdb7
Identyfikatory