Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a964395f-60a2-4720-ba98-a65196c6e7e9

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Nowe ujęcie testów toksyczności spalin autobusów miejskich

Autorzy Merkisz, J.  Rymaniak, Ł.  Pielecha, J.  Fuć, P. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN New approach to urban buses toxic exhaust emission tests
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiono nowe ujęcie testów toksyczności spalin autobusów miejskich. Zaprezentowano testy odnoszące się do oceny zużycia paliwa przez autobusy, które dodatkowo wykorzystano do wyznaczenia ich wskaźników ekologicznych. Przeanalizowano zunifikowane testy badawcze pod kątem udziału czasu pracy pojazdu i silnika, a zastosowany aparat matematyczny pozwolił na weryfikację udziału czasu ich pracy w odniesieniu do rzeczywistych warunków występujących podczas eksploatacji na liniach miejskich. Nowością w proponowanej analizie jest wyodrębnienie postoju pojazdu oraz biegu jałowego silnika na charakterystyce ich pracy. Jest to nowatorskie podejście pozwalające na rozróżnienie tych stanów pracy pojazdu (lub silnika) oraz porównanie ich z rzeczywistymi warunkami ruchu. Takie ujęcie testów umożliwia porównanie emisji spalin w odniesieniu do szczególnych warunków pracy różnego rodzaju układów napędowych stosowanych w autobusach miejskich.
EN The article discusses a new approach to urban buses exhaust emission tests. Tests related to the fuel consumption assessment of urban buses were presented, which were additionally used to determine the vehicles environmental indicators. Unified testing procedures have been analyzed in terms of vehicle and engine operating time density, and a mathematical apparatus was used to verify the proportion of their operating time relative to the actual operating conditions of urban buses on city bus lines. The novelty of the proposed analysis lies in isolating the vehicle stop and engine idling time on their operating characteristics. This is a new approach, that allows to distinguish between these vehicle (or engine) operating states, and compare them with the actual driving conditions. This new approach also allows for making a comparison of exhaust emissions with regard to the specific operating conditions of various types of drive systems used in urban buses.
Słowa kluczowe
PL autobus miejski   toksyczność spalin   zużycie paliwa   emisja tlenku węgla  
EN city bus   toxicity of exhaust fumes   fuel consumption   emission of carbon monoxide  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 281--286, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 16 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Merkisz, J.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
autor Rymaniak, Ł.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
autor Pielecha, J.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
autor Fuć, P.
  • Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Instytut Silników Spalinowych i Transportu, ul. Piotrowo 3, 60-965 Poznań
Bibliografia
1. Engeljehringer K., EU Emission Legislation – A New Approach, AVL RDE Event, Brno 2015.
2. Pyke B., Global Energy Trends; 2030 to 2050, Hilbre Consulting Limited, Wirral 2014.
3. Główny Urząd Statystyczny: transport – wyniki działalności w 2014 roku, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2015.
4. Merkisz J., Bajerlein M., Rymaniak Ł., Siedlecki M., Opracowanie testu do oceny zużycia paliwa w cyklu miejskim dla autobusów wyposażonych w napędy hybrydowe, Combustion Engines, 3 (162), 2015, 587-592.
5. Directive 2001/27/EC it adapts to technical progress Council Directive 88/77/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to measures to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants from CI engines for use in vehicles, and the emission of gaseous pollutants from PI engines fuelled with natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles.
6. Dyrektywa Komisji 2005/78/WE z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie wykonania Dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają zostać podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach oraz zmieniająca załączniki I, II, III i IV do niej.
7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 64/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające Rozporządzenie (UE) nr 582/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady wykonujące i zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności.
8. Worldwide Emissions Standards, Heavy Duty and Off-Highway Vehicles, Delphi Innovation for the Real World 2015/2016.
9. The International Council on Clean Transportation (ICCT): Global Transportation Roadmap Model (http://www.theicct.org/ global-transportationroadmap-model).
10. Merkisz J., Fuć P., Lijewski P., Ziółkowski A., Rymaniak Ł., Wpływ zastosowania rodzaju silnika w pojazdach HDV na emisję związków toksycznych gazów wylotowych, Combustion Engines, 3 (158), 2014, 56-63.
11. Rymaniak Ł., Merkisz J., Wykorzystanie procedur UE 582/2011 i NTE do oceny wskaźników ekologicznych silnika spalinowego, Logistyka 3, 2015, 4230-4238.
12. Benjamin M., Toward Clean Air in 2050: Perspectives on Portable Emissions Measurement Systems (PEMS), 2013 PEMS Conference & Workshop University of California, Riverside 2013.
13. Bonnel P., Rubino L., Carriero M., Krasenbrink A., Portable Emission Measurement System (PEMS) for Heavy Duty Diesel Vehicle PM Measurement: the European PM PEMS Program, SAE Technical Paper Series 2009-24-0149.
14. Sensors Inc.: Emissions Measurement Solutions. SEMTECH® DS On Board In-Use Emissions Analyzer, Erkrath 2010.
15. AVL: Micro Soot Sensor. Transient High Sensitive Soot Measurement, Graz 2010.
16. UITP 2009: UITP Project SORT Standardised On-Road Test Cycles, UITP – International Association of Public Transport, Bruksela 2009.
Uwagi
EN Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a964395f-60a2-4720-ba98-a65196c6e7e9
Identyfikatory