Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a9560512-c40b-4759-a184-84cda7258ac4

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza rozwiązań automatycznych systemów gaśniczych w pojazdach samochodowych

Autorzy Marciniak, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of solutions of automatic exhaust systems for car vehicles
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule zawarto analizę rozwiązań automatycznych systemów gaśniczych stosowanych w pojazdach samochodowych. Pożary pojazdów samochodowych nie występują tak często jak pożary obiektów budowlanych, jednakże w przypadku zaistnienia takiej sytuacji stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska. Współczesny pojazd samochodowy to konglomerat materiałów palnych takich jak paliwo, inne ciecze palne oraz stałe materiały wyposażenia takie jak polimery i inne tworzywa sztuczne. Artykuł stanowi próbę usystematyzowania oraz analizy stosowanych obecnie urządzeń gaśniczych. Analiza obejmuje stosowane środki gaśnicze oraz przegląd wybranych rozwiązań technicznych poszczególnych systemów.
EN The article contains an analysis of the solutions of automatic fire extinguishing systems used in motor vehicles. Automobile vehicle fires do not occur as often as fires in buildings, but in the event of such a situation pose a threat to people and the environment. The motor vehicle is a conglomerate of combustible materials such as fuel, other combustible liquids and solid equipment materials such as polymers and other plastics. The article is an attempt to systematize and analyze currently used extinguishing devices. The analysis includes used extinguishing media and a review of selected technical solutions of individual systems.
Słowa kluczowe
PL samochód   pożar pojazdu   środki gaśnicze   system gaśniczy  
EN car vehicle   vehicle fire   extinguishing system  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2018
Tom R. 19, nr 6
Strony 157--162, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., il., tab., wykr.
Twórcy
autor Marciniak, A.
  • Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Zakład Ratownictwa Technicznego
Bibliografia
1. Carvel R.: The history and future of fire tests. Tunnels and Tunneling International, 1st November 2002.
2. Cole L.S.: Investigation of motor vehicle fires, Fourth Edition, Lee Books, San Anselmo.-March, 2001.
3. Kulawik A., Machnicka-Hławiczka M., Mamos J., Steinhoff J., Recykling odpadów tworzyw sztucznych pochodzących ze zużytych samochodów, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. Publikacja opracowana w ramach projektu pt. „Materiały polimerowe” 2010.
4. NFPA 921:The Guided for Fire and Investigation. FL 2006.
5. Mizerski A., Sobolewski M., Środki gaśnicze ćwiczenia laboratoryjne SGSP, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 1997 r.
6. Mizerski A., Sobolewski M., Król B., Zastosowanie pian do gaszenia pożarów. Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2005.
7. http://www.stat.gov.pl
8. http://www.systemy gaśnicze.pl
9. http://www.jutom.pl
10. http://www.pliszka.pl
11. http://www.rallyshop.pl
Uwagi
PL Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a9560512-c40b-4759-a184-84cda7258ac4
Identyfikatory
DOI 10.24136/atest.2018.055