Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a8fc0296-15a1-4b60-8bad-a8c9535d8202

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Analiza procesu przewozowego i zasady planowania operacji transportowej na podstawie wybranego przedsiębiorstwa transportowego podczas przewozu płatów rybnych. Cz. 4, Praktyczne wykonanie operacji przewozowej z analizą logistyczną

Autorzy Starkowski, D. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Analysis of imported process and principles of planning of transport operations on base of chosen transport enterprise during transportation fish payments. Part 4
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został proces planowania drogowej operacji transportowej związanej z transportem ładunku szybko psującego się – na przykładzie ryby mrożonej w postaci filetów – o wadze 21 ton planowanego do przewozu na trasie Otterndorf (Niemcy) – Bydgoszcz (Polska). W czwartej części artykułu przedstawiono odpowiednio analizę doboru odpowiedniego środka transportowego według technicznej charakterystyki zewnętrznej oraz według międzynarodowej Umowy ATP, dokonanie analizy czasu pracy kierowcy i wykonanie analizy TUL. Powyższa analiza została wykonana z uwzględnieniem wcześniejszego obszaru wyboru technologii transportowej i technologii ładunkowej i systemów transportowych. Transport drogowy żywności należy zaliczyć do bardzo wymagającego systemu transportowego w transporcie drogowym. Wymaga on bardzo specjalistycznej i kosztownej a zarazem wymagającej floty transportowej. Warunki prawne oraz specyfika ekonomiczna wymaga od przewoźników drogowych spełnienia bardzo wielu specjalnych warunków transportu. Temperatury, które powinny być przestrzegane przy transporcie opisywanego towaru w poprzednich częściach artykułu nakazują zachowanie towaru w stanie zamrożonym. Najwyższa temperatura w dowolnym miejscu ładunku w czasie załadunku, przewozu i wyładunku nie powinna przekraczając wielkości prawnych przedstawionych w Umowie ATP. Jeżeli jednak niektóre operacje techniczne, jak np. rozmrażanie parownika środka transportu – chłodni powodują na krótki okres ograniczone podwyższenie temperatury w jakiejkolwiek części ładunku, dopuszcza się wzrost o 3°C temperatur.
EN Transport of road food belongs to include for very in road transport requiring system transport. It requires he it very specialistic and expensive but at the same time requiring fleet transport. Legal conditions and it requires economic specificity from road carriers of implementation special conditions of transports quite a lot. Temperatures, which should be obeyed order at transport of described commodity in former parts of articles in state condition behavior of commodity. Highest temperature in optional place of load in time of loading, transportation and it should not in agreement (convention) unloading surpassing largeness legal introduced ATP. If however, some technical operations, as e.g. they cause limited going up of temperature on short period to load means transport – refrigerator cool incrimination growth commits about 3° temperature C. Presentation of selection of proper transport is this purpose according to agreement article part ATP, effecting of analysis of active time of driver and execution of analysis TUL. Above - mentioned analysis has been executed with earliest taking into consideration area of choice of transport technology and bilge technology and transport systems.
Słowa kluczowe
PL transport mrożonych towarów   transport żywności łatwo psującej się   logistyka transportu  
EN transport of frozen goods   transport of perishable foods   transport logistics  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 6
Strony 1584--1589
Opis fizyczny Bibliogr. 8 poz., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Starkowski, D.
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile, Instytut Inżynierii Mechanicznej i Transportu, 64-920 Piła, ul. Podchorążych 10
Bibliografia
1. Materiały udostępnione przez przedsiębiorstwo Mirosław Wójcik Jakub Wójcik sp.j. Motylewska 24, 64-920, Piła Spedycja i Transport „Dragon”.
2. Przybylska E., Analiza usługi transportowej w wybranym przedsiębiorstwie sektora TSL, „Zeszyty naukowe. Organizacja i zarządzanie”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, z. 56/2011,
3. Starkowsk D., Zasady i metody doboru środka transportowego podczas planowania operacji transportowej przy pomocy analizy ważonej (wagowej ) część 1. Technika Transportu Szynowego nr 12/2015.
4. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom 1, Systherm 2010.
5. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Przepisy prawne. Tom 2, Systherm 2011.
6. Kołakowski E., Technologia mrożonych przetworów rybnych. Wydawnictwo, Gdańsk1984.
7. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Przepisy w transporcie drogowym. Tom 4, Systherm 2012.
8. Starkowski D., Bieńczak K., Zwierzycki W., Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Transport kołowo – drogowy. Tom 5, Systherm 2012.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a8fc0296-15a1-4b60-8bad-a8c9535d8202
Identyfikatory