Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a8eb794a-d805-4fdc-be17-2bf97d55c5a8

Czasopismo

Gaz, Woda i Technika Sanitarna

Tytuł artykułu

Instrumenty prawne odpowiedzialności administracyjnej w ochronie środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód. Cz. II

Autorzy Sobota, M.  Budny, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Legal instruments of administration liability in enviromeental protection, specialy including wather protection. Part II
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy i mówi o odpowiedzialności administracyjnej i jej instrumentach prawnych w gospodarce wodnej. W ochronie środowiska i gospodarce wód odpowiedzialność ma duże znaczenie jako jedna z form ochrony przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją. Odpowiedzialność prawną w ochronie środowiska opisuje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska natomiast ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne wymienia instrumenty prawne będące elementami odpowiedzialności. Praca jest zestawieniem poszczególnych instrumentów prawnych w odpowiedzialności administracyjnej, które pełnią funkcje w ochronie zasobów wodnych oraz dokonaniem ich oceny.
EN This dissertation has character of a review and tells about administration liability and also about its legal instruments by water economy. In environmental protection and wather economy liability is very important as a form of protection against pollution and overex-ploitation. The liability in environmental protection characterizes the environmental protection law and wather law mentions legal instruments, which are elements of the liability. This master's thesis is a list of legal instruments in administration liability, which have a role in water resources protection and it achieve an estimation.
Słowa kluczowe
PL Prawo wodne   odpowiedzialność prawna   administracja   instrumenty prawne  
EN water law   liability   administration   legal instruments  
Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna
Rocznik 2014
Tom Nr 3
Strony 109--111
Opis fizyczny Bibliogr. 6 poz.
Twórcy
autor Sobota, M.
  • Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Inżynierii Kształcenia Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, marcin.sobota@up.wroc.pl
autor Budny, A.
  • Instytut Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Bibliografia
[1] Mioduszewski W., Woda jako czynnik zagrożenia w krajobrazie rolniczym, Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 1998, Z. 459: 43-69.
[2] Poskrobko В.: Zarządzanie środowiskiem, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, s. 138.
[3] Rotko J. (pod red.), Prawo wodne. Komentarz, Wrocław 2002.
[4] Żurek G., Zasoby wodne Polski - obecne i przyszłe wyzwania dla praktyki rolniczej, Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2008, s. 33-40. Wykaz aktów prawnych i orzeczeń sądu
[5] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 nr 115 ροz. 1229 z późn. zm.).
[6] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska {Dz. U. 2001 Nr 62 ροz. 627 z późn. zm.).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a8eb794a-d805-4fdc-be17-2bf97d55c5a8
Identyfikatory