Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a8e209e8-1b12-4474-869a-afa68e77fc1b

Czasopismo

Elektro Info

Tytuł artykułu

Wymagania dotyczące tras przewodowychna terenie budowy oraz w budynkach i innych obiektach budowlanych

Autorzy Kuczyński, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Construction of electrical installations on building site or in buildings – requirements
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Artykuł omawia podstawowe wymagania dla instalacji elektrycznych prowadzonych na budowie oraz w obiektach budowlanych.
EN This article discusses the basic requirements for electrical installations on building site and in buildings.
Słowa kluczowe
PL trasy kablowe   teren budowy   ochrona przeciwporażeniowa   instalacja elektroenergetyczna  
EN cable routes   construction site   electric shock protection   electric power installation  
Wydawca Grupa MEDIUM Sp. z o.o. Sp.k.-a.
Czasopismo Elektro Info
Rocznik 2017
Tom nr 10
Strony 28--29
Opis fizyczny Bibliogr. 5 poz., il.
Twórcy
autor Kuczyński, K.
  • redakcja "elektro.info"
Bibliografia
1. J. Wiatr, M. Orzechowski „Poradnik projektanta elektryka”, DWM, Warszawa 2012, Wyd. V,
2. S. Piórkowski, Budownictwo – instalacje elektryczne na budowie, Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, Warszawa 2015,
3. J. Wiatr, Uproszczony projekt zasilania terenu budowy obiektu liniowego, „elektro.info” 6/2017,
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422),
5. K. Kuczyński, Trasy kablowe w obiektach budowlanych – wymagania, „elektro.info” 10/2015.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018).
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a8e209e8-1b12-4474-869a-afa68e77fc1b
Identyfikatory