Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a8d92c48-76a1-43eb-b7aa-d123aca4b3cf

Czasopismo

Logistyka

Tytuł artykułu

Funkcjonowanie zwężeń odcinków dróg z sygnalizacją zmiennoczasową

Autorzy Bąk, R.  Spławińska, M. 
Treść / Zawartość http://www.czasopismologistyka.pl/
Warianty tytułu
EN Vehicle actuated traffic signal control on two-way single lane sections
Języki publikacji EN
Abstrakty
PL W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym często wymagane jest zamknięcie jednego z pasów ruchu. W sytuacji, gdy wyznaczenie objazdu jest niemożliwe lub nieekonomiczne, istnieje możliwość zastosowania ruchu wahadłowego. Wówczas na zwężonym odcinku jezdni ruch może być sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Artykuł przedstawia wyniki analiz symulacyjnych dotyczących wpływu stosowania sygnalizacji świetlnej różnych typów na zwężonym odcinku drogi. Model zwężonego odcinka drogi opracowano w programie Vissim. Porównano funkcjonowanie zwężenia z sygnalizacją stałoczasową oraz akomodacyjną wykorzystując przykładowe typowe profile natężeń ruchu. Oceniono korzyści z zastosowania sygnalizacji zależnej od ruchu w porównaniu do prostego sterowania stałoczasowego. Ponadto sprawdzono, który typ strategii sterowania przy braku wzbudzeń jest korzystny z uwagi na minimalizację strat czasu. Wyniki symulacji wskazują że sygnalizacja akomodacyjna jest skutecznym środkiem poprawy warunków ruchu.
EN In the case of carrying out road works, partial closure of the road is often required. In a situation where the indication of detour is impossible or uneconomical, it is possible to apply alternate traffic. Then, in a tapered section of the road, the traffic can be controlled by a traffic signals. The paper presents the results of microsimulation of various temporary traffic signals for one-way traffic operations. The model of one-lane section has been developed with Vissim software. Vehicle-actuated signal control has been compared to standard fixed-time signal control stetting using typical traffic volumes profiles. The benefits of using traffic-dependent control were compared to the simple fixed-time control. In addition, analysis of selected low-volume signal timing strategies on traffic performance for one-way traffic operations has been presented. The results indicate that vehicle-actuated signal control is an effective method to increase traffic progression.
Słowa kluczowe
PL ruch wahadłowy   sygnalizacja świetlna   sterowanie ruchem   analiza symulacyjna   zwężony odcinek drogi  
EN alternation   traffic lights   motion control   microsimulation   tapered section of the road  
Wydawca Instytut Logistyki i Magazynowania
Czasopismo Logistyka
Rocznik 2015
Tom nr 4
Strony 2442--2451, CD2
Opis fizyczny Bibliogr. 11 poz., rys., tab., wykr.
Twórcy
autor Bąk, R.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, rbak@pk.edu.pl
autor Spławińska, M.
  • Politechnika Krakowska, Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, msplaw@pk.edu.pl
Bibliografia
1. Bąk R., Ostrowski K.: Analiza konieczności kalibracji programu Vissim w modelowaniu skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, Logistyka 6/2014, s. 1577-1586 (na dysku CD)
2. Chodur J., Bąk R.: Wpływ strategii sterowania przy braku zgłoszeń na funkcjonowanie skrzyżowań z sygnalizacją poza terenem zabudowy, Logistyka 3/2014, s. 431-440 (na dysku CD)
3. Chodur J., Gondek S.: Zwężenia dwupasowych dróg dwukierunkowych. Książka Biblioteki Drogownictwa pt. „Symulacja potoków pojazdów”, Jamroz K. (redaktor), WKiŁ, Warszawa 1980, s. 38 ÷ 50
4. Chodur J.: Ruch na zwężeniach dwupasowych dróg, Drogownictwo Nr 6/1978, s. 184÷189
5. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria Ruchu Drogowego – teoria i praktyka. WKŁ, Warszawa, 2008
6. Niebieska Księga, Infrastruktura drogowa, Joint Assistance to Support Projects in European Regions, Warszawa 2008.
7. PTV Vissim 5.30 User Manual. Planung Transport Verkehr AG, Karlsruhe 2010
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz późniejsze zmiany: Dz. U. nr 67, poz. 413 z 2008 r. i Dz. U. nr 126, poz. 813 z 2008 r.
9. Spławińska M.: Charakterystyki zmienności natężeń ruchu i ich wpływ na eksploatację wybranych obiektów drogowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Krakowska, Kraków 2013,
10. Spławińska M.: Podział sieci dróg na odcinki jednorodne ruchowo w celu zwiększenia dokładności szacowania SDR. Zeszyty Naukowo - Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Krakowie, Nr 1(103)/2014, s. 361-370.
11. Tracz M., Chodur J., Gaca S., Gondek S., Kieć M., Ostrowski K. Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. GDDKiA, Warszawa 2004
Uwagi
Opracowanie ze środków MNiSW w ramach umowy 812/P-DUN/2016 na działalność upowszechniającą naukę.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a8d92c48-76a1-43eb-b7aa-d123aca4b3cf
Identyfikatory