Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a8ae9e8a-378a-4113-a9c3-4d126f95e179

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Autobus szynowy : testy na przebicie szyby czołowej

Autorzy Szafran, K. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Rail bus : tests for perforation glass front
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem testowania szyby czołowej autobusu szynowego przeznaczonego do transportu szynowego ludzi w aglomeracjach miejskich oraz w kolejowym ruchu podmiejskim. Pojazdy te złożone są z kilku wagonów samojezdnych, które wykonują przejazdy na niewielkich odcinkach pomiędzy przystankami. Czoło autobusu narażone jest na uderzenia przedmiotów zewnętrznych, np. fragmentów konstrukcji wiaduktów, wypadających materiałów z wagonów towarowych poruszających się w przeciwnym kierunku po sąsiednim torze oraz wybryków chuligańskich. Autor w pracy pragnie zaznajomić zainteresowanego czytelnika z procedurą przeprowadzenia testów na przebicie szyb czołowych. Mobilne stanowisko prób dynamicznych w Instytucie Lotnictwa pozwala na prowadzenie prób sprawdzających u producenta. Przedstawiono normy obowiązujące w Unii Europejskiej związane z bezpieczeństwem użytkowania autobusów szynowych. Procedury wykonywania testów szyb na przebicie sporządzone przez zespół badawczy oparte zostały na wymaganiach karty UIC. Szczególną uwagę zwrócono na aspekty związane z dokładnym, wiarygodnym i powtarzalnym pomiarem prędkości pocisku testowego wystrzeliwanego z działa pneumatycznego. Na zakończenie podano zalecenia i wnioski dotyczące bezpiecznego przeprowadzania testów z użyciem mobilnego stanowiska prób dynamicznych.
EN The article discussed the problem of testing the windscreen of the bus rail intended for rail transport people in urban areas and suburban railway traffic. These vehicles are composed of several self-propelled cars that perform rides on small distances between stops. Forehead bus is exposed to the impact of external objects, eg. parts of the construction of viaducts, escaping materials from wagons moving in the opposite direction on an adjacent track and hooligan antics. Author at work wants to acquaint the interested reader with the procedure testing puncture windshield. Mobile post dynamic test at the Institute of Aviation allows you to conduct verification testing at the manufacturer. It presents the standards of the European Union for the safety of use of rail buses. Procedures for testing windows puncture made by the research team are based on the requirements of UIC. Particular attention was paid to the aspects of accurate, reliable and repeatable measurement speed missile test her grappling with working air. At the end of a set of recommendations and conclusions on the safety test with a mobile station the dynamic test.
Słowa kluczowe
PL autobus szynowy   szyba czołowa   testowanie szyby czołowej  
EN railbus   glass front   testing windscreen  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2016
Tom R. 17, nr 12
Strony 1366--1371
Opis fizyczny Bibliogr. 9 poz., il., rys., tab., pełen tekst na CD
Twórcy
autor Szafran, K.
Bibliografia
1. Leaflet 651 Layout of driver's cabs in locomotives, railcars, multiple-unit trains and driving trailers. [Obligatory and Recommendatory] 4th edition, July 2002 – Translation List of recent publications3-2002 (1/08/2002) ISBN :2-7461-0479-2 41p.
2. British Railway Board – Group Standard GM/TT0122.
3. Wykonanie i schemat bramki laserowej pomiaru prędkości w Stanowisku Prób Dynamicznych – BD.21095.01-04; Instytut Lotnictwa 2007 rok.
4. Zwiększenie niezawodności i rejestracja wielotorowa pomiaru prędkości na Stanowisku Prób Dynamicznych – BD/09/S/05; Instytut Lotnictwa 2005 rok.
5. Badania dynamiczne szyby czołowej do pociągu 19WE zgodnie z wytycznymi karty UIC – 651- CNY/BD/08; Instytut Lotnictwa 2008 rok.
6. Próba zderzenia z ptakiem szyby płaskiej w kabinie pilotów samolotu PZL M28-051 / BD / 2005
7. Wiśniowski W., „Specjalizacje Instytutu Lotnictwa. Przegląd i wnioski”. Transaction of the Institute of Aviation. Nr 235 (2). pp. 7–16. 2014
8. Szafran K., Badania dynamiczne szyby czołowej do autobusów szynowych typu 210, 211 i 212M, BP. 7028.01- 2003 rok.
9. Szafran K., Bezpieczeństwo operatora pojazdu trakcyjnego - stanowisko prób dynamicznych, „Logistyka” 2014, nr 6.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a8ae9e8a-378a-4113-a9c3-4d126f95e179
Identyfikatory