Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a89bbfff-7655-4d10-bc88-6ff2d227b03f

Czasopismo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej

Tytuł artykułu

Sylwetka naukowa profesora Tadeusza Janowskiego

Autorzy Wac-Włodarczyk, A. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Scientific profile of professor Tadeusz Janowski
Konferencja I Sympozjum Historia Elektryki. Część 2 (I; 29-30.06.2015; Gdańsk, Polska)
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Przedstawiono w syntetyczny sposób ścieżkę edukacyjną i rozwój naukowy Profesora Tadeusza Janowskiego, wyróżniając w nim dwa podstawowe okresy - łódzki i lubelski, związane z lokalizacją Jego pracy. Opisano chronologię i miejsca zdobywania stopni i tytułu naukowego oraz budowania własnego zespołu dydaktycznego i szkoły naukowej. W artykule wymieniono zarówno mistrzów jak i wychowanków Profesora oraz główne ośrodki w kraju i za granicą z którymi współpracował i nadal utrzymuje kontakty. Zostały przywołane Jego najważniejsze osiągnięcia w zakresie współtworzenia i budowania pozycji Wydziału Elektrotechniki i Informatyki oraz Politechniki Lubelskiej.
EN The article presents in a synthetic way the path of education and scientific development of Professor Tadeusz Janowski, highlighting its two main periods - Lodz and Lublin, related to his work location. The main trends and topics of his research developed in the following years, in particular the non-linear circuits with magnetic elements and, among them, magnetic frequency multipliers, have been described. Professor has been working over the years on issues related to research, design and application of superconducting components, machines and devices. The chronology and place of acquiring university degrees and the academic title have been exposed as well as those of the process of building his teaching staff and scientific school. The article lists the masters and pupils of Professor as well as main Polish and foreign cooperating centers with whom he continues to maintain contacts. It enumerates the most important achievements in co-creation and strengthening the position of Faculty of Electrical and Computer Engineering and Lublin University of Technology.
Słowa kluczowe
PL edukacja   szkoła naukowa   tematyka badań   współpraca   osiągnięcia  
EN education   scientific school   subject of research   collaboration   achievements  
Wydawca Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Czasopismo Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
Rocznik 2015
Tom Nr 44
Strony 85--89
Opis fizyczny Bibliogr. 21 poz., fot.
Twórcy
autor Wac-Włodarczyk, A.
Bibliografia
1. Janowski T.: Transformator bezjarzmowy, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Nr 18, Łódź 1966, s. 25-44.
2. „Politechnika Lubelska’95”, Lublin 1995.
3. Surdacki P.: Tadeusz Janowski Honorowy Profesor Politechniki Lubelskiej, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin 2013.
4. Stryczewska H.D., Wac-Włodarczyk A., Kozak S.: „Profesor Tadeusz Janowski - sylwetka”, Biuletyn Informacyjny Polska Akademia Nauk - Oddział w Lublinie, Prezentacje, Nr 14/2009, s.14-19.
5. Surdacki P., Stryczewska H.D. i inni: „50 lat Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej 1964-2014”, Politechnika Lubelska, Lublin 2014.
6. Wac-Włodarczyk A.: „Przykłady tematów naukowobadawczych z zakresu elektromagnetyzmu realizowanych w IPEiE PL”, Jubileusz 80-lecia prof.T. Janowskiego, WEiI PL, Lublin 14.11.2013r.
7. Pikulski Z.: „Piętnastolecie Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie 1953-1968, Towarzystwo Przyjaciół WSInż. w Lublinie, Lublin 1968.
8. Politechnika Lubelska - z historii wyższej uczelni technicznej Lublina, Lublin 1978.
9. „Politechnika Lubelska. Organizacja Uczelni. Skład osobowy na dzień 30.06.1986r.”, Lublin 1986.
10. Świsulski D.: “Historia polskich uczelni technicznych ilustrowana medalami”, Wiadomości Elektrotechniczne, Nr 2 2015, s. 43-45.
11. „Politechnika Lubelska”, Lublin 1988.
12. Janowski T, Wac-Włodarczyk A, Jarzyna W.: „Politechnika Lubelska. Wydział Elektrotechniki i Informatyki 1964-2004”, Lublin, 2004.
13. „Politechnika Lubelska 1953-2003”, pod redakcją A. Wac-Włodarczyka, 393 strony, Lublin 2003.
14. Wac-Włodarczyk A.: „40-lecie Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej” , Energetyka, Nr 5, 2004, str.312-315.
15. Surdacki P.: „Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii w fotografiach 1968-2008” Wyd.Perfekta info, Lublin 2008.
16. „40 lat Uczelni - Politechnika Lubelska 1953-1993”, Lublin 1993.
17. Wac-Włodarczyk A.: „Rozwój badań w zakresie zjawisk ferromagnetycznych w Instytucie Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii”, IV Seminarium Zastosowania Nadprzewodników, Lublin-Nałęczów, 4-7 maja 2003, str.12-21.
18. Stryczewska H.D., Wac Włodarczyk A., Surdacki P.: „40 lat w służbie Politechniki Lubelskiej”, Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej, Nr 1(19), 2008, str.29-32.
19. Surdacki P.: „Jubileusz Profesora Tadeusza Janowskiego”, Biuletyn Informacyjny Politechniki Lubelskiej, Nr 1(35), 2014, str. 8-9.
20. Surdacki P.: „Jubileusz Profesora Tadeusza Janowskiego”, Informatyka Automatyka Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, Nr 4, 2013, III strona okładki.
21. Wac-Włodarczyk A.: „Zjawiska w ferromagnetykach inspiracją tematyki badań w IPEiE”, Sesja inauguracyjna Centrum Doskonałości Zastosowań Technologii Nadprzewodnikowych i Plazmowych w Energetyce „ASPPECT”, Lublin, 4.06.2003.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a89bbfff-7655-4d10-bc88-6ff2d227b03f
Identyfikatory