Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a8842f95-01cf-45fb-a883-efb379b44eda

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Wielokryterialny dobór multimodalnych technologii transportu produktów szybko psujących się z uwzględnieniem współczynników podatności transportowej

Autorzy Leleń, P.  Wasiak, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Multi-criteria selection of multimodal transport technologies for perishable products taking into account the transport susceptibility coefficients
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W artykule omówiony został problem wielokryterialnego doboru multimodalnych technologii transportu produktów szybko psujących się. Przedstawiono najważniejsze zasady doboru technologii transportu, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu podatności transportowej ładunków na dobór technologii. Zaprezentowano przykład zastosowania autorskich współczynników podatności transportowej przy doborze multimodalnych technologii transportu produktów szybko psujących się. Wyboru technologii transportu dokonano oceniając zdefiniowane warianty technologiczne ze względu na 19 kryteriów cząstkowych, w tym 18 kryteriów związanych z podatnością transportową ładunków szybko psujących się oraz ich bezpieczeństwem, a także 1 kryterium o interpretacji kosztów transportu.
EN Paper discusses the problem of multicriterial selection of multimodal transport technologies for perishable products. The most important principles of transport technology selection are presented, with particular emphasis on the influence of transportability of loads on the selection of technologies. An example of the application of the transport susceptibility coefficients is presented in the selection of multimodal transport technologies for perishable products. The selection of optimum transport technology was based on evaluation of variants with 19 partial criteria, including 18 criteria related to transportability of perishable cargoes and their safety, as well as 1 criterion related to the cost of transport.
Słowa kluczowe
PL podatność transportowa   ładunki szybko psujące się   współczynniki podatności transportowej  
EN vulnerability of transport   perishable cargo   transportability factors  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 570--574, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 13 poz., tab.
Twórcy
autor Leleń, P.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki, plelen@wt.pw.edu.pl
autor Wasiak, M.
  • Politechnika Warszawska, Wydział Transportu, Zakład Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki
Bibliografia
1. Górecka-Orzechowska J., Raczek A., Transport świeżych owoców i warzyw w kontrolowanej atmosferze, „Autobusy - Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe” 2012, nr 5.
2. Jacyna M., Lewczuk K., Projektowanie systemów logistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016.
3. Jacyna M., Modelowanie wielokryterialne w zastosowaniu do oceny systemów transportowych, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport” 2001, nr 47.
4. Jakubowski L., Technologia prac ładunkowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
5. Leleń P. Trendy zmian w organizacji transportu w obrocie produktami żywnościowymi na przykładzie warzyw i owoców, „Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport” 2015, nr 107.
6. Leleń P., Koncepcja modelu doboru multimodalnych technologii transportu produktów szybko psujących się, „Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców” 2017, nr 11.
7. Leleń P., Wasiak M., Optimization of multimodal transport technologies selection for packed non-climacteric vegetables and fruits, “Advances in Intelligent Systems and Computing” 2018, vol. 631.
8. Leleń P., Wasiak M., Współczynniki podatności transportowej ładunków szybko psujących się, „Zeszyty Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport” 2017, nr 117.
9. Nakandala D., Lau H., Zhang JJ., Cost-optimization modelling for fresh food quality and transportation, “Industrial Management & Data Systems” 2016, vol. 116, Iss. 3.
10. Tijskens LLM., Polderdijk JJ., A generic model for keeping quality of vegetable produce during storage and distribution, “Agricultural Systems” 1996, vol. 51, Iss. 4.
11. van der Vorst JGAJ, Tromp SO, van der Zee DJ., Simulation modelling for food supply chain redesign; integrated decision making on product quality, sustainability and logistics. “International Journal of Production Research” 2009, vol. 47, Iss. 23.
12. Wasiak M., Vehicle selection model with respect to Economic Order Quantity, “Archives of Transport” 2016, vol. 40, Iss. 4.
13. Wronka J., Podatność transportowa ładunków - zapomniana kategoria ekonomiczna?, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2010, nr 604.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a8842f95-01cf-45fb-a883-efb379b44eda
Identyfikatory