Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
first previous next last
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a879d9ad-02bb-4f3a-a581-2f57c1fb956a

Czasopismo

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Tytuł artykułu

Psychologiczne determinanty zachowań kierowcy w badaniach eksperymentalnego oznakowania drogowego

Autorzy Gąsiorek, K.  Odachowska, E.  Ucińska, M. 
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN Psychological determinants of driver behaviour in experimental road marking research
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL Referat dotyczy zagadnień testowania i analizy wpływu oznakowania na zachowanie kierowców i warunków ruchu, co stanowi przedmiot eksperymentalnych analiz od wielu lat. Najczęstsze analizy dotyczą środowiska okołodrogowego oraz aspektów widoczności i adekwatnego przekazu znaku. W referacie zostały przedstawione aspekty psychologiczne, które mogą być podstawą do opracowania wytycznych do oceny komunikatywności znaków drogowych i jej wpływu na zmiany zachowań kierujących w obszarze oddziaływania znaku. Omówiono zarówno cechy jednostki mające znaczenie w odbiorze rzeczywistości okołodrogowej, jak i cechy środowiska związane z tymi aspektami.
EN The issue of testing and analyzing the impact of road signs on the drivers’ behaviour and traffic conditions has been the subject of experimental analyses for many years. The most common analyzes concern the road-side environment and the visibility aspects as well as adequate message transmission. The following paper presents the psychological aspects that can be used as a basis for the development of guidelines for evaluating the communicative nature of road signs and its impact on the drivers behavioural changes with-in the road sign marking area. Both the characteristics of the individual, being relevant for the perception of the road-side reality and the characteristics of the environment related to these aspects, have been discussed.
Słowa kluczowe
PL psychologia transportu   psychologiczne determinanty   test psychologiczny   zachowanie kierowcy   oznakowanie drogowe  
EN transport psychology   psychological determinants   psychological tests   driver behavior   road marking  
Wydawca Instytut Naukowo-Wydawniczy "SPATIUM". sp. z o.o.
Czasopismo Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
Rocznik 2017
Tom R. 18, nr 12
Strony 104--109, CD
Opis fizyczny Bibliogr. 43 poz.
Twórcy
autor Gąsiorek, K.
  • Instytut Transportu Samochodowego, Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, kamila.gasiorek@its.waw.pl
autor Odachowska, E.
  • Instytut Transportu Samochodowego, Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, ewa.odachowska@its.waw.pl
autor Ucińska, M.
  • Instytut Transportu Samochodowego, Pracownia Psychologii Transportu i Symulatorów Jazdy, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, monika.ucinska@its.waw.pl
Bibliografia
1. Alferdinck J.W.A.M. (2006). Target detection and driving behaviour measurements in a driving simulator at mesopic light levels. Ophthalmic & Physiological Optics : The Journal of the British College of Ophthalmic Opticians (Optometrists) 26, 313-317.
2. Andersen C. K. (2013). Daytime Color Appearance of Retroreflective Traffic Control Sign Materials, Publication No. FHWA-HRT-13-018.
3. Babik W. (2010). O natłoku informacji i związanym z nim przeciążeniu informacyjnym. W: Człowiek-Media-Edukacja. Pod red. J. Morbitzer. Kraków, s. 21-27.
4. Baddley A.D. (1986). Working memory. Oxford University Press, Oxford.
5. Briest S., Karrer K., Schleicher R. (2006). Driving without awareness: Examination of the phenomenon. In A. Gale (Ed.), Vision in Vehicles XI 2006; (pp. 89-141).
6. Ciechanowicz A., Stańczak J. (2006). Testy uwagi i spostrzegawczości TUS Podręcznik. PTP: Warszawa.
7. Costa M., Dondi G., Bucchi A., Simone A., Vignali V., Lantieri C. (2014). Looking behavior for vertical road signs. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Volume 23, March 2014, Pages 147-155.
8. Dorsch F. (1994). Psychologisches Worterbuch. Verlag Hans Huber.
9. Divekar, G., Pradhan, A., Pollatsek, A., Fisher, D. (2012). External Distractions: Evaluation of Their Effect on Younger Novice and Experienced Drivers’ Behavior and Vehicle Control. Transportation Research Board, Presented at the TRB 91st Annual Meeting, Washington, D.C.
10. Fisher D, Garay-Vega L. (2012). Advance yield markings and drivers' performance in response to multiple-threat scenarios at mid-block crosswalks. Accid Anal Prev. 2012 Jan; 44(1):35-41.
11. Gruszczyński J. (2009). Oznakowanie dróg, a bezpieczeństwo ruchu drogowego. W: Projektowanie i zarządzanie drogami - zasady, dobre praktyki, efektywność. Materiały Konferencyjne, nr 89 (zeszyt 149), Kraków: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników komunikacji Oddział w Krakowie, s. 57-76.
12. Horberry, T., Anderson, J., Regan, M. A., Triggs, T. J., Brown, J. (2006). Driver distraction: The effects of concurrent in-vehicle tasks, road environment complexity and age on driving performance. Accident Analysis & Prevention, 38, 185-191.
13. Hummer, J., Maripali, U. (2008). Laboratory test of driver responses to nine-panel logo signs. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board.
14. Jędrzejczak-Młodziejewska, J., Krawczyk, A., Szaflik, J.P. (2010). Badanie wrażliwości na kontrast testerem wzroku Functional Vision Analyzer [w:] Okulistyka 3(II)/2010. Warszawa: Katedra i Klinika Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
15. Klauer, S., Dingus, T., Neale, V., Sudweeks, J., Ramsey, D. (2006). The Impact of Driver Inattention on Near-Crash/Crash Risk: An Analysis using the 100-car Naturalistic Driving Study Data. Administration Report No. DOT HS 810 594, National Highway Traffic Safety, Washington, D.C.
16. Lai, C.J. (2010). Effects of color scheme and message lines of variable message signs on driver performance. Accid. Anal. Prev. 42, 1003-1008
17. Larue, Gregoire S., Rakotonirainy, Andry, & Pettitt, Anthony N. (2011). Driving performance impairments due to hypovigilance on monotonous roads. Accident Analysis and Prevention. (In Press)
18. Marciano, H., Yeshurun, Y. (2012). Perceptual load in central and peripheral regions and its effects on driving performance: Advertising billboards. Work, 41(Suppl. 1), 3181–3188. http://dx.doi.org/10.3233/wor-2012-0580-3181.
19. Maruszewski, T. (2002). Psychologia poznania. Sposoby rozumienia siebie i świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
20. Miller G.A. (1956). The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psych. Review, 1956/63, 71-97.
21. Milošević, S., Gajic, R. (1986). Presentation factors and driver characteristics affecting road-sign registration. Ergonomics, 29(6), 807-815.
22. Newell A., Simon H.(1972). Human problem solving. Englewood Cliffs, Prentice Hall 1972.
23. Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN Academica.
24. Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2013). Psychologia poznawcza. Warszawa: PWN, 2013.
25. Pas-Wyroślak, A., Siedlecka, J., Wyroślak, D., Bortkiewicz, A. (2013). Znaczenie stanu narządu wzroku dla kierowcy. Łódź: Medycyna Pracy; 64 (3).
26. Prieler J. (2008). Reaction Test. RT Test Manual version 31.00, Schuhfried GmbH.
27. Prieler J. (2009). Peripheral Perception. PP Test Manual version 24, Schuhfried GmbH.
28. Rotter T. (2011). Bezpieczeństwo pracujących na drodze-rola oznakowania drogowego. Logistyka 2011; nr 3.
29. Sadeghvaziri, E., Haleem K. , Alluri P., Fartash H., Gan A. (2016). Effects of Different Guide Signs on Driver Behavior at Express Lane Entrance: A Driving Simulation Study. Proceedings of the 95th Annual Meeting of the Transportation Research Board.
30. Scheiber, F., Limrick, K., McCall, R., & Beck, A. (2014). Evaluation of the Visual Demands of Digital Billboards Using a Hybrid Driving Simulator. In Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society 58th Annual Meeting-2014 (pp. 2214–2218).
31. Schuhfried G. (2009). Adaptive Tachistoscopic Traffic Perception Test, ATAVT Test Manual version 22, Schuhfried GmbH.
32. Sanderson, J.E. (1974). Driver recall of roadside signs. Traffic Research Report, 1. Ministry of Transport. New Zealand: Wellington.
33. Targosiński T. (2008). Koncepcja pomiarów eksploatacyjnych oznakowania dróg. Prace Instytutu elektrotechniki. Zeszyt 237, 2008.
34. Tarnowski, A. (2012). Widzenie zmierzchowe a bezpieczeństwo na drogach. Transport Samochodowy 1-2012. Warszawa: Instytut Transportu Samochodowego.
35. Thiffault P., Bergeron J. (2003). Monotony of road environment and driver fatigue: a simulator study. Accident Analysis and Prevention 35 2003; 381-391
36. Ting P.H., Hwang J.R., Doong J.L., Jeng M.C. (2008). Driver fatigue and highway driving: A simulator study. Physiol Behav. 2008 Jun 9;94 (3):448 53.
37. Unarski, J. (2002). Wypadki w warunkach ograniczonej widoczności (w:) Wypadki drogowe. Vademecum biegłego sądowego. (red.) Wierciński, J., Reza, A. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych.
38. Wagner M., Karner T. (2008). Cognitrone. Manual version 38, Schuhfried GmbH.
39. Wykowska M. (1994). Parametry przestrzenne stanowiska pracy i jego elementów składowych. [W:] Wykowska M. Ergonomia. Kraków: Wydawnictwo AGH, 1994.
40. Yan X., Wu J. (2014). Effectiveness of Variable Message Signs on Driving Behavior Based on a Driving Simulation Experiment. Discrete Dynamics in Nature and Society.
41. Young M.S. et al. (2009). Conflict of interest: the implications of roadside advertising for driver attention. Transportation Research: Part F, 2009, vol. 12, nr.5, str. 381-388.
42. Zeugner G. (1965). Barwa i człowiek. Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
43. Zhang, Y., Harris, E., Rogers, M., Kaber, D., Hummer, J., Rasdorf, W. i Hu, J. (2013). Driver distraction and performance effects of highway logo sign design. Applied Ergonomics, 44(3), 472-479.
Uwagi
Opracowanie rekordu w ramach umowy 509/P-DUN/2018 ze środków MNiSW przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (2018)
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a879d9ad-02bb-4f3a-a581-2f57c1fb956a
Identyfikatory