Narzędzia help

Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
cannonical link button

http://yadda.icm.edu.pl:80/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-a849b513-c5fc-4938-8836-2aefb66059a2

Czasopismo

Przegląd Górniczy

Tytuł artykułu

Ocena wpływu ograniczenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej w ścianach wydobywczych na jednostkowy koszt własny

Autorzy Magda, R. 
Treść / Zawartość http://www.sitg.pl/przegladgorniczy/
Warianty tytułu
EN Assessment of the impact of limiting the capacity utilization in working faces on cost per unit
Konferencja XVIII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie
Języki publikacji PL
Abstrakty
PL W pracy podjęto próbę oceny wpływu ograniczenia stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnej technicznych środków produkcji w ścianach wydobywczych na jednostkowy koszt własny produkcji i sprzedaży węgla. Przyjęto określony model obliczeniowy oraz dwa scenariusze badawcze różniące się założonym stopniem wykorzystania tej zdolności, dla których określono jednostkowy koszt własny z uwzględnieniem podziału kosztów na stałe i zmienne. Otrzymane wyniki obliczeń zestawiono tabelarycznie i pokazano na wykresie.
EN This paper presents an attempt to assess the impact of limiting the capacity utilization of the technical means of production in working faces on the cost of manufacture per unit and sales of coal. A calculation model as well as two different research scenarios which differ in the assumed level of production capacity, each determined with the fixed cost per unit, including the cost distribution on standing and floating costs were developed. The calculation results were tabelarized and presented on the graph.
Słowa kluczowe
PL węgiel kamienny   zdolność produkcyjna   techniczne środki produkcji   jednostkowy koszt własny  
EN hard coal   production capacity   technical means of production   cost per unit  
Wydawca Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Czasopismo Przegląd Górniczy
Rocznik 2013
Tom T. 69, nr 9
Strony 110--113
Opis fizyczny ibliogr. 2 poz., tab., wykr.
Twórcy
autor Magda, R.
  • AGH w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Bibliografia
1. Czopek K.: Koszty stałe i zmienne. Teoria – praktyka. Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Art.-Tekst”. Kraków, 2003.
2. Jawień M., Magda R.: Ocena możliwości wydobycia węgla z pojedynczych ścian zmechanizowanych prowadzonych w warunkach zagrożenia metanowego. Górnictwo – Kwartalnik AGH Kraków, zesz.1, 1980.
Kolekcja BazTech
Identyfikator YADDA bwmeta1.element.baztech-a849b513-c5fc-4938-8836-2aefb66059a2
Identyfikatory